www.profamilia.ro /intrebi.asp?id=65
 
 Tu întrebi 


 

Roblyn Hanna întreaba:

În timpul Saptamânii Mari am auzit un preot vorbind despre miracolul schimbarii pâinii în Trupul lui Cristos în timpul liturghiei euharistice. Îmi pute?i da ceva detalii despre acest miracol? Mul?umesc.

Raspunde Colin B. Donovan, STL:

De-a lungul istoriei au fost numeroase miracole euharistice. Doua sunt mai faimoase. Primul dintre acestea doua a avut loc în Italia, în secolul al VIII-lea. Un calugar al ordinului bazilian avea dubii despre prezen?a reala a lui Isus în Sfânta Euharistie. În timpul celebrarii Liturghiei din biserica Sf. Legontian din Lanciano, ostia a parut a disparea, fiind înlocuita de carne, iar apoi vinul a fost înlocuit de sânge. Carnea oi Sângele au fost pastrate cu evlavie în biserica, într-o monstran?a speciala, sângele coagulându-se în cinci mari "picaturi".

În timp ce pietatea populara a acceptat imediat acest miracol, prima recunoaotere din partea Bisericii a avut loc abia în 1574. Abia în anii 1970 acest miracol a fost supus la teste otiin?ifice. Cu permisiunea Papei Paul al VI-lea, câte o proba de carne oi de sânge au fost testate de oameni de otiin?a într-un laborator din Roma al Organiza?iei Mondiale de Sanatate. Eu au descoperit urmatoarele:

  • Carnea este cu adevarat Carne. Sângele este cu adevarat Sânge.
  • Carnea oi Sângele apar?in speciei umane.
  • Carnea consta într-un ?esut muscular al inimii.
  • În Carne se vad prezente în sec?iune miocardul, endocarul, nervul vag oi de asemenea ventriculul stâng al inimii.
  • Carnea oi Sângele au aceeaoi grupa de sânge: AB (grupa de sânge identica cu cea pe care prof. Baima Bollone a descoperit-o pe Giulgiul din Torino).
  • În Sânge au fost gasite proteine în aceeaoi propor?ie ca în orice sânge proaspat normal. Cu alte cuvinte, a fost gasit sânge ca într-un organism viu, care în mod normal se deterioreaza atunci când este în afara organismului (mai pu?in când este conservat special, precum în cazul transfuziilor).
  • În Sânge au fost gasite de asemenea urmatoarele minerale: clorhidrat, fosfor, magneziu, potasiu, sodiu oi calciu.
  • Indiferent de dimensiunea "picaturii", toate aveau aceeaoi greutate (fapt evident inexplicabil din punct de vedere otiin?ific.)
  • Conservarea Carnii oi a Sângelui, care au ramas neschimbate dupa douasprezece secole, fiind expuse în acest timp ac?iunii atmosferice oi a agen?ilor biologici, este inexplicabila.

Ceea ce este interesant legat de acest miracol este faptul ca, deoi nu erau vizibil conectate la nici o fiin?a umana, ambele mostre (de carne oi de sânge) s-au comportat ca oi cum ar fi fost. Acest aspect corespunde cu exactitate doctrinei Bisericii despre Euharistie, precum oi doctrinei despre uniunea ipostatica - adica faptul ca natura umana a lui Cristos a fost animata de Persoana sa divina oi nu de sufletul sau omenesc. Consecin?a acestui fapt este fenomenul incoruptibilita?ii, care a avut loc în Domnul în mod natural, spre deosebire de sfin?ii ale caror corpuri se conserva prin miracole ce urmaresc întarirea noastra în credin?a. Astfel, când Isus a murit, Trupul, Sângele oi Sufletul sau au fost separate, ceea ce din punct de vedere uman înseamna moarte, dar Trupul oi Sângele sau nu s-au deteriorat, chiar fiind separate de Sufletul sau. Cu privire la Euharistie, Biserica ne înva?a ca semnul sacramental (prezen?a speciilor) se raporteaza astfel: pâinea la Trup oi vinul la Sânge, dar ca Cristos întreg este prezent sub fiecare dintre semne (deoarece Isus a înviat oi traieote). Miracolul de la Lanciano pastreaza ceva din sacramental în natura sa, deoarece materia nu a fost transformata în Cristos vizibil, ci în echivalentul real al semnului sacramental.

Celalalt faimos miracol euharistic este cel de la Orvieto, un orao la nord de Roma. Aproape de acest loc, în Bolsena, un preot german aflat în pelerinaj spre Roma s-a oprit în 1263 pentru a celebra Liturghia. El însa se îndoia de înva?atura Bisericii. În timp ce ?inea în mâna Ostia în timpul consacrarii, a început sa picure Sânge din ea peste corporal. Preotul, ajuns la Roma, a cerut iertarea pacatelor de la Papa Urban al IV-lea, care a cerut atunci investigarea cazului, corporalul fiind adus în Domul din Orvieto, unde acesta a ramas pâna astazi. Se pare ca acest miracol l-a facut pe Papa sa îi încredin?eze Sfântului Toma de Aquino sarcina de a scrie imne oi texte pentru o Liturghie oi Oficiul Corpus Christi. Astfel, miracolul de la Bolsena/Orvieto, a fost cel mai influent miracol euharistic, deoi de-a lungul secolelor au avut loc mult mai multe miracole de acest gen.

Eu însumi am fost martor la un miracol de conservare. Pe când eram lider laic catolic în marina americana, ostiile consacrate de catre capelan pentru serviciile de împartaoire pe mare (pe nava nu ramânea de-a lungul calatoriei nici un preot), ramâneau perfect conservate, fara sa putrezeasca, timp de opt luni, în ciuda mediului tropical. Când la întoarcerea în Hawaii i-am spus despre aceasta preotului capelan, el a zâmbit oi mi-a spus ca acest fenomen este binecunoscut de catre capelani. Faptul ca Dumnezeu nu ac?ioneaza întotdeauna în mod miraculos asupra proprieta?ilor speciilor (ceea ce gustam, vedem oi mirosim) este evident în orice parohie, unde Ostiile consacrate pot deveni tari oi vechi. Astfel, Biserica cere ca ele sa fie schimbate frecvent, de la o data la doua saptamâni la o luna, depinde de condi?ii. Aceasta coruptibilitate nu este contrara Transubstan?ierii, deoarece Dumnezeu, schimbând substan?a, pastreaza în mod miraculos proprieta?ile speciilor (gustul, forma, mirosul, calita?ile testabile din punct de vedere otiin?ific), oi nu schimba caracteristicile lor naturale (incluzând coruptibilitatea) decât printr-un miracol special ca acela la care am fost martor, oi nici nu le îndeparteaza total, ca în miracolele euharistice. (preluare, traducere oi adaptare dupa EWTN.com)

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/intrebi.asp?id=65
Vă rugăm să respectați drepturile de autor