www.profamilia.ro /intrebi.asp?id=18
 
 Tu întrebi 


 

Lucian T. din Cluj-Napoca întreaba:

Ortodocoi spun ca, daca sufletul unui om care a murit nu ajunge in rai, ajunge in iad, dar ca poate fi scos de acolo. Eu otiu înca ca în iad chinurile sunt veonice. Cum este de fapt?

Raspunde fr. Cornel Gabor sdb:

Ao vrea sa-?i raspund cu doua fragmente luate din doua car?i importante, iar daca vrei mai multe explica?ii cred ca e mai bine sa te adresezi direct unui preot ortodox, pentru a afla sau în?elege mai bine punctul lor de vedere:

"Biserica Ortodoxa a pastrat oi dezvoltat în doctrina ei ideea ei ca, pâna la judecata universala, mai multe suflete pot fi scoase din iad (în?elegând prin iad nu atât o realitate locala, cât starea de nefericire în care traiesc pacatooii), prin rugaciunile celor vii, ale îngerilor oi ale sfin?ilor, în frunte cu Maica Domnului." (Dogmatica ortodoxa, pr. prof. dr. Isidor Todoran, Arhid. prof. dr. Ioan Zagrean, Ed. Renaoterea, Cluj-Napoca, 2003, pg. 339)

"Îndata dupa despar?irea lor de trupuri, sufletele primesc, prin judecata particulara, fericire sau osânda, dupa faptele lor din via?a aceasta. Dar nici fericirea oi nici osânda nu sunt depline oi veonice, ci nedepline oi vremelnice, pâna la judecata cea de apoi, când vor fi iaraoi unite cu trupurile. Pâna la judecata cea de apoi, adica atâta timp cât sufletele sunt fara trupuri, ele nu pot face nimic pentru a-oi schimba starea în mai bine. Caci zice Domnul: «Vine noaptea, când nimeni nu mai poate sa lucreze» (Ioan 9,4). Numai cei ramaoi în via?a aceasta pot - prin rugaciune oi milostenie întru pomenirea mor?ilor oi mai ales prin aducerea jertfei celei nesângeroase a Domnului -, sa dobândeasca de la Dumnezeu uourarea osândei sufletele celor mor?i. Locul în care sunt rânduite sufletele celor drep?i se numeote rai, iar locul în care sunt rânduite sufletele celor nedrep?i se cheama iad". (Catehism ortodox, Episcopia ortodoxa Alba Iulia, 2000, nr 73),

Într-adevar, dupa cum spui oi tu, pentru noi catolicii, chinurile iadului sunt veonice: "Fiecare om primeote în sufletul sau nemuritor rasplata veonica îndata dupa moarte, la o judecata particulara care îi pune via?a în rela?ie cu Cristos, fie trecând printr-o purificare, fie intrând imediat în fericirea cerului, fie osândindu-se îndata pentru totdeauna." (Catehismul Bisericii Catolice, nr. 1022)

Exista deci o diferen?a de înva?atura între Bisericile Catolica oi Ortodoxa. Cum traim într-o ?ara majoritar ortodoxa, este foarte important sa cunoaotem bine înva?aturile noastre, ale Bisericii Catolice. Ca oi credinciooi este important sa dialogam, sa discutam despre ceea ce ne uneote. Sa lasam teologilor lucrurile privitoare la dogme sau la decizii importante. Noi putem mai bine sa ne unim în rugaciune oi sa traim cu râvna voca?ia noastra.

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/intrebi.asp?id=18
Vă rugăm să respectați drepturile de autor