www.profamilia.ro /intrebi.asp?id=15
 
 Tu întrebi 


 

Traian Lincariu din Braoov întreaba:

În conformitate cu canoanele bisericeoti greco-catolice este permis a se pune pe masa sfântului altar vaze cu flori?

Raspunde pr. prof. William Bleiziffer:

Codul Canoanelor Bisericilor Orientale (CCEO) este un corp de legi care se refera la toate cele 21 de Biserici sui iuris din ansamblul Bisericii Catolice. Ca atare prezinta norme generale care sunt valabile pentru toate aceste Biserici. Referitor la întrebarea Dvs. nu exista un raspuns clar în sensul lui da sau nu. Exista însa o seama de canoane, din care se pot trage câteva concluzii; cel mai important este

Can. 872 - § 1. Va fi îndepartat de biserici tot ceea ce este în dezacord cu sfin?enia locului.

§ 2. To?i cei carora le revine acest lucru, vor avea grija ca în biserici sa fie men?inuta acea cura?enie decenta care se cuvine casei lui Dumnezeu oi vor folosi mijloace de siguran?a pentru a pastra lucrurile sacre oi pre?ioase.

Responsabilii îngrijirii bisericilor, adica parohii, sau oricare alt preot caruia îi este încredin?ata o biserica, trebuie sa pastreze cu religioasa grija sfin?enia bisericii, aceasta fiind un loc sacru oi un semn vizibil al Bisericii pelegrine pe acest pamânt. Aceoti responsabili au datoria de a men?ine lacaourile de cult în cura?enie, frumos decorate, în deplinul respect datorat casei Domnului (a se vedea oi cann. 278, 309). Ei trebuie sa evite tot ceea ce este în contrast cu sacralitatea oi maiestuozitatea unui astfel e loc.

Dreptul particular al Bisericii noastre trateaza în Concilium provinciale tertium la Titlul III cap. II Despre Biserici, oi din abunden?a oi claritatea materialului expus, rezulta indubitabil grija pe care legislatorul o are în ceea ce priveote construc?ia, arhitectura interioara oi exterioara, aranjarea oi înzestrarea bisericii cu icoane, iconostas, aranjarea altarului, etc. Referitor la argumentul nostru, Conciliul trateaza lateral tema atunci când stabileote la art. 7 ca peste tot sa se poarte de grija de biserici ca sa fie totdeauna în stare buna, curate, înfrumuse?ate, iar daca nu vor fi mare?e, totuoi prin cura?enia lor sa fie un lacao vrednic al lui Dumnezeu, iar la art. 15, tot în aceeaoi perspectiva, ca altarul sa fie pastrat în deplina cura?enie. Mult mai clar, este însa art. 3 al aceluiaoi Titlu III, cap. II: Sa nu se puna pe altar nimic, afara de ceea ce se ?ine de celebrarea sântului sacrificiu liturgic.

Interpretând strict aceasta norma am putea spune ca în afara obiectelor de cult, necesare celebrarii Sfintei Euharistii, pe altar nu ar trebui sa se gaseasca nimic altceva. Evitând însa o interpretare stricta, prea rigorista, putem admite ca pe masa altarului sa se gaseasca vaze cu flori, cu condi?ia ca acestea sa fie bine aranjate oi cu bun gust; de altfel obiceiul de a ornamenta sfântul altar cu flori nu este nou oi nu este nici izolat. Catedrala mitropolitana din Blaj, este în acest sens un bun exemplu de urmat.

Masa sfântului altar fiind locul propriu al celebrarii Sfintei Euharistii, prin maiestuozitatea oi mare?ia cultului divin public recere ca aceasta sa fie nu numai curata, ci oi frumos împodobita. Consider ca raspunsul la întrebarea Dvs. este da, înfrumuse?area altarului prin etalarea unor flori frumos aranjate depinzând de fiecare preot, de bunul lui gust dar oi de ajutorul pe care îl primeote din partea credinciooilor.

(întrebare oi raspuns preluate din Unirea, publica?ia Mitropoliei Greco-Catolice)

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/intrebi.asp?id=15
Vă rugăm să respectați drepturile de autor