www.profamilia.ro /intrebi.asp?id=118
 
 Tu întrebi 


 

- din Baia Mare întreaba:

Casatoria dintre un greco-catolic oi o penticostala se poate face astfel încât ambele persoane sa-oi pastreze propria credin?a de dinainte de casatorie? ai daca acest lucru este posibil, în ce condi?ii se poate face acest lucru, atât din punct de vedere greco-catolic cât oi din punct de vedere penticostal.

Raspunde pr. prof. William Bleiziffer:

Încerc sa raspund la aceasta întrebare, ?inând cont de ambele ei par?i.

Înca din primele secole ale creotinismului, canoanele Bisericii vorbeau, metaforic desigur, de casatoria dintre un catolic (drept credincios) oi un eretic, asemanând aceasta unire cu imaginea unirii dintre un lup oi o oaie (can. 72 Trullan). Desigur ca aceasta imagine este exemplificatoare pentru dificulta?ile pe care le prezinta pentru pastrarea propriei credin?e religioase o casatorie dintre doua persoane care apar?in la doua confesiuni diferite.

Biserica catolica, deschisa drepturilor naturale ale fiecarei persoane de a realiza o casatorie, reglementeaza unirea matrimoniala dintre un credincios catolic oi un botezat acatolic. Tehnic vorbind, aceasta casatorie se numeote casatorie mixta oi este reglementata de o seama de canoane pe care voi încerca în cele ce urmeaza sa le sintetizez, pentru a oferi totuoi o imagine juridica a unei astfel de casatorii (can. 813-816).

În cazul casatoriilor mixte, casatorie dintre un greco-catolic oi un penticostal, vorbim de o casatorie ce se realizeaza între un catolic oi un botezat acatolic (caruia i se va aplica dreptul matrimonial propriu). Fiecaruia dintre aceoti doi li se va aplica în comun dreptul fiecaruia dintre cei doi: în acelaoi timp va ramâne stabil dreptul divin oi dreptul civil în ceea ce priveote efectele pur civile ale casatoriei (can. 780 CCEO). Aplicarea dreptului canonic al celor doua par?i, nu este numai un semn vizibil de recunoaotere reciproca a celor doua corpuri de legi, dar ofera oi posibilitatea ca aceasta casatorie sa fie recunoscuta ca fiind valida în sfera ambelor comunita?i din care viitorii miri provin. Aplicarea acestor doua corpuri de norme este necesara deoarece impedimentul, chiar daca îl are numai una dintre cele doua par?i, face totuoi invalida casatoria (can. 790 § 2 CCEO).

Desigur ca în cadrul penticostalilor trebuie clarificat sensul pe care aceotia îl acorda casatoriei oi daca în?eleg prin aceasta un sacrament. ai asta deoarece se prea poate ca aceasta sa nu fie considerata sacrament oi de aici o întreaga serie de probleme care pot interveni în timpul convie?uirii. Ma gândesc aici doar la cele doua calita?i esen?iale ale casatoriei ca oi sacrament în Biserica catolica, unitatea oi indisolubilitate, care chiar oi neinten?ionat, tocmai datorita unei mentalita?i deformate, nu sunt percepute ca atare de partea penticostala, lucru ce poate crea neplaceri în interpretarea casatoriei ca oi consortium omnes vitae, adica o unire pe toata durata vie?ii, care exclude separarea, divor?ul sau alte asemenea deformari.

Partea catolica, pentru a putea celebra o casatorie mixta va trebui sa beneficieze de acordarea unei licen?e (permisiuni) din partea Ierarhului Locului. Aceasta licen?a va fi acordata numai în urmatoarele condi?ii:

- partea catolica va declara ca este pregatita sa îndeparteze pericolele abandonarii credin?ei oi va asigura cu o promisiune sincera ca va face tot ceea ce este posibil pentru ca to?i fii sa fie boteza?i în Biserica Catolica;

- despre aceste promisiuni partea acatolica va trebui sa fie informata din timp, astfel încât sa rezulte sigur ca ea este cu adevarat conotienta de promisiunea oi obliga?ia par?ii catolice;

- ambele par?i vor fi instruite asupra scopurilor oi proprieta?ilor esen?iale ale casatoriei (unitate, indisolubilitate, binele so?ilor, generarea oi educarea fiilor, etc.), proprieta?i care nu trebuie sa fie excluse de nici unul dintre cei doi logodnici. (can. 814 CCEO).

Prin casatorie nu poate fi aoadar vorba de o asumare a religiei celuilalt so? atâta timp cât canonul cere pentru acordarea licen?ei o declara?ie sincera de îndepartare a pericolelor de abandonare a credin?ei; so?ul catolic, în deplin respect fa?a de convingerile religioase ale celuilalt so? va încerca sa împartaoeasca credin?a catolica fiilor rezulta?i din aceasta casatorie, fara a pune însa în pericol unitatea familiei. A face tot posibilul pentru realizarea acestui lucru nu înseamna desigur, distrugerea unita?ii familiare.

Conotienta de numarul crescut al unor astfel de casatorii, Biserica a încercat prin oportune norme sa vina în întâmpinarea dificulta?ilor inerente unor astfel de legaturi mixte, publicând norme care sa clarifice sensul unor astfel de legaturi (a se vedea numai nr. 143-160 din Directoriul ecumenic publicat în 1993 oi existent oi în traducere româneasca). Biserica le recunoaote ca fiind marcate de un anumit grad de dificultate: cu toate acestea ele prezinta oi "numeroase elemente bune de valorificat oi dezvoltat, fie pentru valoarea lor intrinseca, fie pentru contribu?ia pe care o pot aduce miocarii ecumenice" (Familiaris consortio, nr. 78).

Desigur ca so?ul catolic, trebuie sa se bucure de o grija pastorala speciala din partea propriului paroh propriu. Ca atare, pentru eventuale nelamuriri lua?i legatura cu propriul paroh: asta desigur oi în vederea primirii licen?ei pentru celebrarea unei astfel de casatorii.

Mai este o problema legata de forma de celebrare a casatoriei, lucru care ?ine de validitatea acesteia, oi asupra caruia nu pot sa nu ma opresc. Pentru a celebra o casatorie valida ave?i aoadar nevoie de respectiva licen?a eliberata în condi?iile mai sus prezentate de catre Episcopul propriu, dar în acelaoi timp, casatoria trebuie sa fie celebrata de catre un preot greco-catolic, asistentis et benedicentis, (care asista oi binecuvinteaza) oi în prezen?a a cel pu?in doi martori (naoi), moment în care consim?amântul, liber oi neviciat, trebuie exprimat simultan de ambii so?i. Insist, aceasta condi?ie este ad validitatem: în absen?a ei casatoria dvs. nu este valida, oi implicit invalida oi pentru partea acatolica (penticostala).

Cristos, cel care a binecuvântat nunta din Cana, sa va înso?easca mereu în via?a de familie, pentru a putea fi un exemplu demn de urmat de catre to?i cei în mijlocul carora trai?i. Dumnezeu sa va ajute.

Pentru ulterioare clarificari va stau în continuare la dispozi?ie.

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/intrebi.asp?id=118
Vă rugăm să respectați drepturile de autor