www.profamilia.ro /intrebi.asp?id=117
 
 Tu întrebi 


 

Sorin din Craiova întreaba:

Cum se face ca astazi majoritatea creotinilor sfin?esc ziua de duminica, când în Biblie sunt numeroase texte care afirma ca sabatul, adica sâmbata este ziua sfin?ita de Dumnezeu oi care va fi serbata oi pe noul pamânt, aoa cum a spus profetul Isaia în ultimul capitol al car?ii sale? Exista vreun text care sa confirme ca Isus a schimbat ziua de odihna din sâmbata în ziua întâi a saptamânii, duminica? atiu ca Isus pazea sabatul. La fel oi Pavel, care nu era iudeu, le vorbea neamurilor în fiecare sabat. Deci nu numai pentru evrei era dat sabatul! Isus a spus ca sabatul a fost facut pentru om (nu numai evreii sunt oameni) oi nu omul pentru sabat.

Raspunde pr. Alois Moraru:

Problemele pe care le ridici sunt destul de greu de solu?ionat în câteva paragrafe, întrucât ne lipsesc multe informa?ii de natura istorica. Mai întâi, cu privire la originea duminicii, adica a modului în care "prima sabathi" a devenit ziua prin excelen?a a cultului liturgic creotin, nu avem date precise, dar aceasta zi - "dominica dies - ziua Domnului" este ziua care urmeaza dupa sâmbata oi este prima zi a saptamânii. Denumirea o întâlnim în mai multe pasaje ale Bibliei (Fap 20,7; 1Cor, cap. 7; Apoc 1,10 etc.) oi în scrierile Sfin?ilor Parin?i. Aceasta schimbare nu a fost facuta de Isus Cristos oi nici nu a avut loc imediat dupa învierea Domnului, ci cu aproximativ 20 de ani mai târziu. Aoa cum ne-ai scris, însuoi apostolul Pavel predica în ziua de sâmbata, dar pâna într-un anumit an.

În prima scrisoarea catre Corinteni, scrisa în jurul anului 56, sunt mai multe paragrafe care ne îndrepta?esc sa credem ca la jumatatea secolului I, în Grecia, Gala?ia, Bitinia, Palestina oi Siria, adunarea liturgica avea loc duminica, fiind chiar o practica implementata în acele comunita?i. Este greu sa precizam care au fost motivele care au determinat alegerea zilei de duminica, întrucât nici un document apostolic nu ne-a lasat vreo marturie în aceasta privin?a. Totuoi, din aceleaoi documente, otim ca apostolii oi primii creotini, dupa ce asistau la serviciul de sâmbata seara de la sinagoga, se adunau din nou noaptea, dupa ce se încheia ziua de sarbatoare, când oi cei ce locuiau la distan?e mai mari puteau sa porneasca la drum fara teama de a încalca meticuloasele prescrip?ii rabinice, pentru a celebra împreuna marea jertfa creotina, a învierii Domnului. Serviciul religios trebuia sa fie destul de lung, cum s-a petrecut la Troada în prezen?a sfântului Pavel, oi se ?inea din noapte pâna în zorii zilei urmatoare. Astfel, duminica devenea comemorarea saptamânala a învierii lui Cristos, un fel de Paote saptamânal.

Parin?ii Bisericii, printre cei mai vechi men?ionându-i pe Pseudo-Barnaba oi Iustin, confirma perfect aceasta idee: "Diem octavum in laetitia agimus quo et Iesus resurrexit a mortuis"; "Die autem solis omnes simul convenimus, tum quia prima haec dies est qua Deus mundum creavit, tum quia Iesus Cristus Salvator noster eadem die ex mortuis resurrexit". Miracolul învierii, care a sigilat misiunea divina a lui Cristos, a avut loc în noaptea acelei "prima sabathi", adica duminica. Isus înviat a aparut apostolilor duminica, iar Duhul Sfânt s-a coborât în aceeaoi zi. Prin urmare, nu trebuie sa ne mire faptul ca înca de la începutul Bisericii noaptea dintre sâmbata oi duminica a fost sfin?ita în mod deosebit de catre creotini petrecând-o în rugaciune oi în frângerea pâinii.

Nu otiu în ce masura aceste explica?ii te-au lamurit, dar doresc sa închei cu un scurt citat preluat din Constitu?ia "Sacrosanctum concilium" a Conciliului Vatican al II-lea: "Potrivit tradi?iei apostolice, care îoi are originea în însaoi ziua Învierii lui Cristos, Biserica celebreaza misterul pascal la fiecare opt zile, în ziua care se numeote pe drept cuvânt "ziua Domnului" sau "duminica". În aceasta zi credinciooii trebuie sa se întruneasca în adunare pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu oi pentru a participa la Euharistie oi astfel sa aminteasca Patima, Învierea oi preamarirea Domnului Isus oi sa aduca mul?umiri lui Dumnezeu".

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/intrebi.asp?id=117
Vă rugăm să respectați drepturile de autor