www.profamilia.ro /intrebi.asp?id=111
 
 Tu întrebi 


 

Mic Razvan din Cluj-Napoca întreaba:

Eu sunt nascut ortodox dar merg la biserica la greco-catolici oi am oi eu o întrebare pentru dumneavoastra la care nu i-am gasit pâna acum raspunsul. Am auzit oi am vazut de multe ori expresia Christos Pantocrator oi nu otiu ce înseamna Pantocrator oi când se foloseote. Am cautat în dic?ionarul creotin catolic de pe site-ul Dvs oi nu am gasit nimic despre acest cuvânt. Daca a?i putea sa ma lamuri?i în aceasta privin?a v-ao fi recunoscator.

Raspunde Radu Capan:

Dic?ionarul publicat pe situl nostru este unul romano-catolic. Am cautat însa într-un dic?ionar ortodox (Ene Braniote) oi am gasit pentru Dvs urmatoarea defini?ie.

Pantocrator (Pantokrator = Atot?iitorul) - este denumirea care se mai da turlei celei mari de deasupra naosului (din bisericile ortodoxe de stil bizantin) dupa pictur ade pe fundalul turlei care reprezinta chipul lui Dumnezeu. Atot?iitorul (Pantocrator) cum e numit în art. 1 din Crez: "Tatal Atot?iitorul, Facatorul cerului oi al pamântului". Zugravii îl înfa?ioeaza de obicei sub chipul lui Cristos numai bust (aratând prin aceasta ca noi nu cunoaotem decât în parte cele ale lui Dumnezeu oi subliniind unitatea fiin?iala oi inseparabila dintre Dumnezeu-Tatal oi Dumnezeu-Fiul). Cristos Pantocrator este înfa?ioat în icoana din turla cea mare, cu chipul sever oi grav, cu trasaturi fine, ochii negri, privirea scrutatoare oi barba neagra; cu mâna dreapta binecuvânteaza, iar în stânga ?ine Sf. Evanghelie deschisa, înscrisul simbolic al ini?ialelor Alfa oi Omega: "Începutul oi Sfâroitul", prima oi ultima litera din alfabetul grec, simbolizând eternitatea oi atotputernicia lui Dumnezeu (dupa cum scrie în Apocalipsa 1,8: "Eu sunt Alfa oi Omega, Cel ce este, Cel ce era oi Cel ce vine, Atot?iitorul..."). Chipul Pantocratorului este zugravit în cadrul unui medalion circular, înconjurat de un curcubeu în jurul caruia sunt înscrise diferite formule biblice sau liturgice: "Cerul e tronul Meu oi pamântul, scaun al picioarelor Mele", o.a. În jurul Lui sunt picta?i îngeri oi serafimi, în registre circulare. Pantocratorul reprezinta pe Dumnezeu aoa cum L-au vazut, în viziunile lor, proorocii Vechiului Testament (Isaia 6,1-3, Ezechiel etc).

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/intrebi.asp?id=111
Vă rugăm să respectați drepturile de autor