www.profamilia.ro /intrebi.asp?id=102
 
 Tu întrebi 


 

Silvia întreaba:

Buna ziua. Suntem un cuplu care oi-a oficiat casatoria civila recent. Dorim sa ne casatorim la biserica oi am dori sa otim ce trebuie sa facem oi de ce acte avem nevoie? Men?ionez ca avem confesiuni diferite, so?ul fiind romano-catolic iar eu ortodoxa. Va mul?umesc anticipat.

Raspunde pr. prof. William Bleiziffer:

În cazul casatoriilor mixte, fie ca vorbim de CCEO (Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium), fie ca vorbim de CIC (Codex Iuris Canonici), vorbim de o casatorie ce se realizeaza între un catolic (latin sau oriental, carora li se vor aplica respectivele legi, CIC sau CCEO) oi un botezat acatolic (caruia i se va aplica dreptul matrimonial propriu). În cazul unei casatorii dintre un catolic oi o ortodoxa se vor aplica aoadar dreptul fiecaruia dintre cei doi: în acelaoi timp va ramâne stabil dreptul divin oi dreptul civil în ceea ce priveote efectele pur civile ale casatoriei (can. 780 CCEO; can. 1059 CIC). Aplicarea dreptului canonic al celor doua par?i, nu este numai un semn vizibil de recunoaotere reciproca a celor doua corpuri de legi, dar ofera oi posibilitatea ca aceasta casatorie sa fie recunoscuta ca fiind valida în sfera ambelor comunita?i din care viitorii miri provin. Aplicarea acestor doua corpuri de norme este necesara deoarece impedimentul, chiar daca îl are numai una dintre cele doua par?i, face totuoi invalida casatoria (can. 790 § 2 CCEO).

Partea catolica, pentru a putea celebra o casatorie mixta va trebui sa beneficieze de acordarea unei licen?e (permisiuni) din partea Ierarhului Locului. Aceasta licen?a va fi acordata numai în urmatoarele condi?ii:

  • partea catolica va declara ca este pregatita sa îndeparteze pericolele abandonarii credin?ei oi va asigura cu o promisiune sincera ca va face tot ceea ce este posibil pentru ca to?i fii sa fie boteza?i în Biserica Catolica;

  • despre aceste promisiuni partea acatolica va trebui sa fie informata din timp, astfel încât sa rezulte sigur ca ea este cu adevarat conotienta de promisiunea oi obliga?ia par?ii catolice;

  • ambele par?i vor fi instruite asupra scopurilor oi proprieta?ilor esen?iale ale casatoriei (unitate, indisolubilitate, binele so?ilor, generarea oi educarea fiilor, etc.), proprieta?i care nu trebuie sa fie excluse de nici unul dintre cei doi logodnici. (can. 814 CCEO; can.1124 CIC).

Din formularea acestui canon rezulta clar prerogativele pe care le are partea catolica, aceasta nefiind obligata stricto sensu sa boteze viitori copii în Biserica Catolica, aoa cum nici par?ii ortodoxe nu i se poate impune ca pe o obliga?ie botezarea copiilor în Biserica Ortodoxa: este vorba aoadar de o promisiune oi de o angajare de a face tot ceea ce este posibil pentru ca fii genera?i sa fie boteza?i în Biserica Catolica. Iar a face tot ceea ce este posibil pentru a îndeplini acest lucru nu cred ca înseamna disensiuni, sau crearea unui climat antagonic în familie, care sa culmineze mai apoi cu neîn?elegeri, sau chiar cu destramarea familie. Fiind vorba de o casatorie creotina care se bazeaza în primul rând pe iubire reciproca, respect oi libertate personala, rezulta clar ca familia va fi tot creotina. Botezarea viitorilor copii depinde de deciziile pe care le vor lua cei doi, cu maturitate oi în?elegere, în deplin acord reciproc. Oricum, trebuie subliniat faptul ca apartenen?a unui membru la o determinata Biserica, nu este dat de ritul în care respectiva persoana a primit botezul. (can. 29 CCEO; can 111 CIC).

În ceea ce priveote actele pe care trebuie sa le ave?i la dvs în momentul celebrarii casatoriei, eu va sfatuiesc sa lua?i cât mai repede legatura cu preotul care va oficia casatoria. Acesta va va spune în concret despre ce este vorba, oi va va da lamuriri suplimentare. În esen?a este vorba de certificatul de casatorie civila, oi de certificatele de botez eliberate de proprii parohi ai celor doua par?i, din care sa rezulte starea libera oi absen?a vre-unui impediment.

Aten?ie însa la pregatirea prematrimoniala de care trebuie sa beneficia?i: nici o casatorie nu este celebrata în Biseirca catolica fara ca cei doi viitori so?i sa nu fie în prealabil instrui?i asupra scopurilor oi calita?iilor esen?iale ale casatoriei, dar oi asupra drepturilor oi obliga?iilor reciproce care nasc dintr-o casatorie creotina. De aceea, va sfatuiesc ca în cel mai scurt timp sa lua?i legatura cu preotul care va celebra casatoria. Dumnezeu sa va binecuvânteze noua familie, sa va dea har, pace, copii sanatooi oi multe bucurii.

Pentru ulterioare clarificari va stau în continuare la dispozi?ie.

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/intrebi.asp?id=102
Vă rugăm să respectați drepturile de autor