www.profamilia.ro /intrebi.asp?id=100
 
 Tu întrebi 


 

Maria C. din Sibiu întreaba:

Celor care se îngrijesc de apari?ia revistei Mesagerul, ma adresez oi îi rog sa duca celor ce îmi pot raspunde la întrebarea mea arzatoare: noi, credinciooii laici ai Bisericii Romano-Catolice de ce nu primim la Sf. Împartaoanie un strop din Sângele Domnului pe Sf. Ostie? De ce? Doar cuvintele Mântuitorului la Cina cea de Taina au fost fara echivoc: 'Be?i dintru acesta to?i'. Cine oi-a permis sa ne lipseasca de acest dar? Explica?iile celor pe care i-am întrebat, sunt puerile. Vasul cu Sf. Ostii poate sta pe Sf. Altar oi preotul, ?inând în mâna Sf. Potir cu Sângele Domnului, poate lua Sf. Ostie, s-o înmoaie în Sf. Potir oi sa ne împartaoeasca cu ambele specii... Va rog sa dezbate?i problema urgent. 2005 este Anul Sf. Euharistii oi doresc un raspuns competent.

Raspunde pr. Maricel Ianuo:

Stimata Doamna Maria, apreciem iubirea Dumneavoastra fa?a de Isus Cristos prezent în Sfânta Euharistie. Înainte de a Va raspunde întrebarilor, precizam ca legisla?ia actuala a Bisericii Romano-Catolice prevede ca Sfânta Împartaoanie sa fie administrata credinciooilor doar sub specia ostiei consacrate sau, conform normelor liturgice, sub ambele specii: a ostiei oi a vinului; în caz de necesitate, Sfânta Împartaoanie poate fi administrata chiar oi numai sub specia vinului (cf. Codex Iuris Canonici, can. 925). Aoadar, în Biserica de astazi împartaoirea credinciooilor cu Trupul oi Sângele lui Cristos nu are loc doar primind ostia consacrata. Documentul Eucharisticum mysterium promulgat cu autoritatea Papei Paul al VI-lea pe data de 25.05.1967 stabileote urmatoarele cazuri în care anumi?i credinciooi pot beneficia de împartaoirea sub ambele specii: persoanele adulte în cadrul Liturghiei imediat urmatoare botezului lor oi al Liturghiei în care primesc sacramentul Mirului; creotinii necatolici care printr-o hotarâre personala intra în rândul membrilor Bisericii Catolice; mirii în cadrul Liturghiei în care celebreaza oi primesc sacramentul casatoriei; misionarii laici oi orice credincios care primeote oficial o misiune din partea Bisericii în cadrul Liturghiei de încredin?are a misiunii; credinciooii bolnavi pentru care Liturghia care se celebreaza în casa lor, carora li se administreaza viaticul sub ambele specii euharistice; to?i credinciooii care în cadrul unei Liturghii celebrate de mai mul?i preo?i, desfaooara un minister liturgic (cf. nr. 3); exista oi cazuri în care cei bolnavi nu poate ingera alimente solide, dar numai lichide, oi atunci li se administreaza sacramentul Euharistiei doar sub specia vinului consacrat.

În lumina acestor precizari, întrebarile care necesita un raspuns adecvat sunt urmatoarele: Cine, când oi de ce a introdus în Biserica Romano-Catolica administrarea Sfintei Euharistii credinciooilor laici doar sub specia ostiei consacrate?

Documentele istorice de care dispunem astazi ne arata ca negarea accesului credinciooilor la împartaoirea cu vinul euharistic a avut loc în mod progresiv, fiind efectuata mai întâi de catre anumi?i episcopi, cu aprobarea papei, pentru diecezele lor. În cele din urma, printr-o dispozi?ie papala, aceasta restric?ie a fost aplicata întregii Biserici Catolice. Conform unor studii recente, aceasta a avut loc în secolele XII-XIII (cf. Franz Josef Nocke, Eucaristia, în Th. Schneider, Nuovo corso di dogmatica, vol. II, Brescia 1995, p. 338). E necesar sa men?ionam ca dupa cum pâna în secolele XII-XIII au existat biserici locale în care credinciooii se împartaoeau în mod obionuit cu Trupul oi Sângele lui Cristos sub ambele specii, tot astfel oi dupa generalizarea restric?iei, în anumite situa?ii, Biserica a permis credinciooilor sa se împartaoeasca atât cu pâinea, cât oi cu vinul euharistic. Documentele magisteriale nu specifica motivele pentru care s-a ajuns la aceasta restric?ie. În anul 1562, Conciliul de Trento, în sesiunea XXI, dedicata Euharistiei, afirma ca Biserica a luat aceasta hotarâre determinata de motive grave, fara a adauga ulterioare detalii (cf. H. Denzinger, nr. 1728). Catehismul Bisericii Romano-Catolice ne spune doar atât: "Din motive pastorale, acest mod de a se împartaoi a fost stabilit în mod legitim drept cel mai obionuit în ritul latin" (nr. 1390). Aceste afirma?ii nu ne permit sa cunoaotem cu exactitate motivele pentru care Biserica a limitat administrarea sacramentului Euharistiei sub specia vinului consacrat. Unul dintre aceste motive este faptul ca împartaoirea credinciooilor sub specia vinului euharistic aducea cu sine repetate atitudini oi comportamente de grava ireveren?a din partea unor credinciooi fa?a de Isus Cristos prezent în sacramentul Euharistiei. Alte interpretari ramân simple specula?ii, deoarece nu dispunem de documente istorice corespunzatoare care sa le justifice veridicitatea.

Daca Biserica Romano-Catolica ne înva?a ca "Sfânta Împartaoanie îoi realizeaza mai deplin forma de semn când se ofera sub ambele specii" (cf. Catehismul Bisericii Catolice, nr. 1390) oi cu toate acestea continua sa administreze credinciooilor sacramentul Euharistiei, în mod obionuit, doar sub specia ostiei consacrate, aceasta înseamna ca oi astazi exista motive grave. Modalitatea de administrare pe care a?i indicat-o este extrem de uooara... Nu este posibil ca Biserica, de mai mult de 10 secole de când administreaza acest sacrament sub forma ostiei de astazi oi nu a pâinii obionuite de la începutul sau, sa nu fi luat în considera?ie oi aceasta posibilitate. Însa experien?a pluriseculara a Bisericii în administrarea sacramentului Euharistiei, respectul datorat acestuia oi problemele cu care s-a confruntat, au condus autorita?ile Bisericii la stabilirea actualului mod de a administra credinciooilor sacramentul Euharistiei ca fiind modalitatea cea mai adecvata.

Ceea ce V-ar putea ajuta sa accepta?i mai uoor oi cu mai multa credin?a aceasta dispozi?ie sunt cuvintele Mântuitorului care a spus nu numai "Lua?i oi be?i din acesta to?i" oi "Cine manânca trupul meu oi bea sângele meu are via?a veonica" (In 6,55), dar oi "Cine manânca din aceasta pâine nu va muri în veci" (In 6,58). Cu alte cuvinte, pentru a beneficia pe deplin de roadele sacramentului Euharistiei nu este indispensabila primirea acestuia sub ambele specii, caci sub fiecare dintre ele ni se ofera TOTUL, adica Trupul, Sufletul, Sângele oi Dumnezeirea aceluiaoi Mântuitor, Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu!

Prin urmare, Dumneavoastra beneficia?i pe deplin de aceleaoi roade mântuitoare fie ca Va împartaoi?i cu ostia consacrata, fie ca Va împartaoi?i cu vinul consacrat sau cu ambele specii euharistice! Realitatea care are un rol determinant în via?a Dumneavoastra oi care necesita întotdeauna o aten?ie oi o îngrijire deosebita ramâne nu posibilitatea de a Va împartaoi cu ambele specii euharistice, ci ansamblul de dispozi?ii interioare pe care îl ave?i atunci când îl primi?i pe Isus Mântuitorul în sufletul oi via?a Dumneavoastra. El sa Va daruiasca tot harul. Pace oi Bine!

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/intrebi.asp?id=100
Vă rugăm să respectați drepturile de autor