www.profamilia.ro /familia.asp?curierjur=17
 
 FAMILIA 

Curier juridic

Inapoi la cuprins 

Legea si dreptul tau

* Giurgi A. (Roman). "În anul 2003 am fost condamnat la o pedeapsa de un an închisoare cu suspendare pentru conducerea masinii sub influenta bauturilor alcoolice. Când pot primi înapoi permisul de conducere?"

În cazul în care o persoana este cercetata si condamnata pentru savârsirea unei fapte care constituie infractiune, în afara de raspunderea penala, în cazul dv. condamnarea la pedeapsa închisorii cu suspendare, se ia si masura anularii permisului de conducere. Conform art. 103 din O.G. nr. 195/2002, va puteti prezenta la examen în vederea obtinerii unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile avute anterior, daca:

- au trecut 6 luni de la data executarii pedepsei în regim de privare de libertate sau a trecut un an de la data ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti prin care s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei ori suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere;

- a intervenit amnistia sau gratierea;

- interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupatia de conducator de autovehicule a expirat sau a fost revocata.

Pentru a fi admis la examen în vederea obtinerii unui nou permis de conducere candidatul trebuie sa faca dovada ca este apt din punct de vedere medical si psihologic si ca a absolvit un curs de legislatie rutiera si conduita preventiva organizat de o unitate autorizata.

*Giurgiman Tereza (Doljesti, jud. Neamt). "...din anul 1948 am fost deportata la canalul Dunare-Marea Neagra pâna în anul 1954. Dupa ce am fost eliberata, tata mi-a dat pamânt pe care l-am tinut pâna la întovarasire. Dupa revolutie, toti fratii mei au primit titlu de proprietate pentru terenul pe care l-au primit de la tata, în afara de mine, deoarece pe acest teren doua persoane din Butea au ridicat o casa în mod abuziv, desi eu am hotarâre judecatoreasca înca din anul 1992, iar primaria refuza sa-mi dea titlu de proprietate".

Având în vedere multitudinea posibilitatilor în cazul proceselor cu pamântul, nu va putem da un raspuns exact din lipsa tuturor datelor concrete (reveniti eventual cu copii xerox ale actelor, inclusiv hotarârea judecatoreasca pe care o invocati). Daca, prin hotarâre, comisia locala a fost obligata sa va reconstituie dreptul de proprietate cu privire la suprafata de teren cu care ati intrat în C.A.P., atunci trebuie sa va adresati acestei comisii în vederea întocmirii documentatiei pentru comisia judeteana pentru a va putea elibera titlu de proprietate. Nu primaria elibereaza titlu de proprietate, ci comisia judeteana care functioneaza pe lânga prefectura si care întocmeste titlu de proprietate pe baza propunerii comisiei locale. Va precizam ca în cazul terenului din intravilan, cum este si cazul dv., reconstituirea se face obligatoriu pe vechiul amplasament, în cazul în care acest teren este liber. Daca persoanele care au ridicat constructii pe terenul dv. au titlu de proprietate pe acea suprafata de teren, atunci trebuie sa solicitati anularea titlului de proprietate, fiind eliberat cu încalcarea dispozitiilor legale.

* A.D. "Ce trebuie sa cuprinda cererea de recurs din civil?"

Începând cu 28 septembrie, obligatoriu cererea de recurs formulata împotriva unei sentinte sau decizii civile trebuie sa cuprinda, sub sanctiunea nulitatii absolute, urmatoarele mentiuni: numele, domiciliu sau resedinta partilor ori, pentru persoane juridice, denumirea si sediul lor, precum si, dupa caz, numarul de înmatriculare în registrul comertului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul unic de înregistrare sau, dupa caz, codul fiscal si contul bancar (daca recurentul locuieste în strainatate, va arata si domiciliul ales în România, unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul); indicarea hotarârii care se ataca; motivele de nelegalitate pe care se întemeiaza recursul si dezvoltarea lor sau, dupa caz, mentiunea ca motivele vor fi depuse printr-un memoriu separat; semnatura. La cererea de recurs se va atasa dovada achitarii taxei de timbru, conform legii.

Mihaela Ciobanu, avocat

Lumina crestinului, decembrie 2004

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/familia.asp?curierjur=17
Vă rugăm să respectați drepturile de autor