www.profamilia.ro /catehism.asp?cbc=on&sel=40
 
 CATEHISM 

Catehismul Bisericii Catolice
achizitionare: 28.08.2003; sursa: Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureoti

ARTICOLUL 2
Diversitate liturgica oi unitate a misterului

Tradi?iile liturgice oi catolicitatea Bisericii

1200.    De la cea dintâi Comunitate din Ierusalim oi pâna la Parusie, în orice loc, Bisericile lui Dumnezeu, fidele credin?ei apostolice, celebreaza acelaoi mister pascal. Misterul celebrat în liturgie este unul singur, însa formele celebrarii sale sunt variate.

1201.    Boga?ia de nepatruns a misterului lui Cristos este atât de mare, încât exprimarea ei nu poate fi epuizata de nici o tradi?ie liturgica. Istoria apari?iei oi dezvoltarii acestor rituri constituie marturia unei uimitoare complementarita?i. Traind aceste tradi?ii liturgice în comuniune de credin?a oi prin sacramentele credin?ei, Bisericile s-au îmboga?it reciproc oi cresc în fidelitatea fa?a de Tradi?ie oi fa?a de misiunea comuna întregii Biserici [1850].

1202.    Diferitele tradi?ii liturgice s-au nascut în func?ie de misiunea Bisericii. Bisericile din aceeaoi arie geografica oi culturala au ajuns sa celebreze misterul lui Cristos sub forme proprii, legate de specificul culturilor: în tradi?ia «tezaurului credin?ei» (2 Tim 1, 14), în simbolismul liturgic, în organizarea comuniunii fra?eoti, în în?elegerea teologica a misterelor oi în tipurile de sfin?enie. Astfel, Cristos, Lumina oi Mântuirea tuturor popoarelor, este manifestat prin via?a liturgica a unei Biserici, poporului oi culturii la care acea Biserica este trimisa oi în care e înradacinata. Biserica este catolica: ea poate integra în unitatea sa, purificându-le, toate boga?iile adevarate ale feluritelor culturi [1851].

1203.    Tradi?iile liturgice sau Riturile aflate astazi în uz în Biserica sunt: Ritul latin (îndeosebi Ritul roman, dar oi Riturile unor Biserici locale cum ar fi Ritul ambrozian sau cel al anumitor ordine calugareoti) oi Riturile: bizantin, alexandrin sau copt, siriac, armean, maronit oi caldeean. «Fidel tradi?iei, Conciliul declara ca Sfânta Maica Biserica socoteote egale în drepturi oi în demnitate toate Riturile legitim recunoscute oi vrea ca în viitor sa fie pastrate oi cultivate în toate modurile [1852]».

Liturgie oi culturi

1204.    Aoadar, celebrarea liturgica trebuie sa fie în concordan?a cu spiritul oi cultura diferitelor popoare [1853]. Pentru ca misterul lui Cristos sa fie «cunoscut de toate neamurile spre ascultarea credin?ei» (Rom 16, 26), el trebuie vestit, celebrat oi trait în toate culturile, astfel încât ele sa nu fie suprimate, ci recuperate oi desavâroite prin el [1854]. Mul?imea fiilor lui Dumnezeu pot ajunge la Tatal ca sa-l preamareasca într-un singur Duh, cu oi prin propria lor cultura umana, asumata oi transfigurata de Cristos.

1205.    «În liturgie, mai ales în aceea a sacramentelor, exista o parte neschimbatoare - fiindca este de instituire divina - a carei Pastratoare este Biserica, oi par?i ce pot fi schimbate, pe care ea are dreptul, oi uneori chiar datoria, de a le adapta la culturile popoarelor nou evanghelizate [1855].»

1206.    «Diversitatea liturgica poate fi izvor de îmboga?ire, dar totodata ea poate da naotere la tensiuni, neîn?elegeri reciproce oi chiar schisme. În acest domeniu e limpede ca diversitatea nu trebuie sa dauneze unita?ii. Ea se poate exprima doar prin fidelitatea fa?a de credin?a comuna, fa?a de semnele sacramentale pe care Biserica le-a primit de la Cristos oi fa?a de comuniunea ierarhica. Adaptarea la culturi necesita o convertire a inimii oi, daca e nevoie, anumite rupturi cu obiceiurile stravechi incompatibile cu credin?a catolica [1856].»

PE SCURT

1207.

Se cuvine ca celebrarea liturgiei sa aspire la exprimare în cultura poporului în care se afla Biserica, fara a se supune acesteia. Pe de alta parte, liturgia însaoi da naotere unor culturi oi le plamadeote.

1208.

Întrucât semnifica oi comunica acelaoi mister al lui Cristos, diferitele tradi?ii liturgice, sau Rituri, legitim recunoscute manifesta catolicitatea Bisericii.

1209.

Criteriul care asigura unitatea în multitudinea de tradi?ii liturgice este fidelitatea fa?a de Tradi?ia apostolica: comuniunea în credin?a oi în sacramentele primite de la apostoli, comuniune semnificata oi garantata de succesiunea apostolica.

Note


1850. Cf. EN 63-64.
1851. Cf. LG 23; UR 4.
1852. SC 4.
1853. Cf. SC 37-40.
1854. Cf. CT 53.
1855. Ioan Paul al II-lea, Scris. ap. Vicesimus quintus annus 16. Cf. SC 21.
1856. Ibid.

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/catehism.asp?cbc=on&sel=40
Vă rugăm să respectați drepturile de autor