www.profamilia.ro /catehism.asp?cbc=on&sel=32
 
 CATEHISM 

Catehismul Bisericii Catolice
achizitionare: 28.08.2003; sursa: Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureoti

PARAGRAFUL 5. Împartaoirea sfin?ilor

946.    Dupa ce a marturisit «Sfânta Biserica catolica», Simbolul apostolilor adauga «împartaoirea sfin?ilor». Acest articol este, într-un fel, explicitarea precedentului: «Ce este Biserica, daca nu adunarea tuturor sfin?ilor [1569]?» Împartaoirea sfin?ilor este chiar Biserica.

947.    «Deoarece to?i credinciooii formeaza un singur trup, bunul unora este împartaoit celorlal?i. (...) Trebuie aoadar sa credem ca exista o comuniune de bunuri în Biserica. Dar membrul cel mai important este Cristos, pentru ca e Capul (...). Astfel, bunul lui Cristos este comunicat tuturor madularelor oi aceasta comunicare se face prin sacramentele Bisericii [1570].» «Dupa cum aceasta Biserica este cârmuita de unul oi acelaoi Duh, toate bunurile pe care ea le-a primit devin în mod necesar un fond comun [1571].»

948.    Termenul «împartaoirea sfin?ilor» are, aoadar, doua semnifica?ii strâns legate: «împartaoire cu cele sfinte, sancta», oi «împartaoire, comuniune, între persoanele sfinte, sancti».

       «Sancta sanctis! - Sfintele, sfin?ilor! (= cele sfinte pentru cei sfin?i)» proclama celebrantul în majoritatea Liturghiilor orientale la ridicarea Sfintelor Daruri înainte de distribuirea împartaoaniei. Credinciooii (sancti) sunt hrani?i cu Trupul oi Sângele lui Cristos (sancta) pentru a creote în comuniunea, în împartaoirea Duhului Sfânt (koinonía) oi a o comunica lumii.

I. Împartaoirea bunurilor spirituale

949.    În comunitatea primara de la Ierusalim, ucenicii «staruiau în înva?atura apostolilor, în comuniunea fra?easca, în frângerea pâinii oi în rugaciuni» (Fapte 2, 42): Comuniunea în credin?a. Credin?a credinciooilor este credin?a Bisericii, primita de la apostoli, tezaur de via?a care se îmboga?eote tocmai prin împartaoire.

950.    Comuniunea sacramentelor. «Rodul tuturor sacramentelor apar?ine tuturor. Caci sacramentele, oi mai ales botezul, care este poarta prin care oamenii intra în Biserica, sunt tot atâtea legaturi sacre care îi unesc pe to?i oi îi leaga de Isus Cristos. Comuniunea sfin?ilor este comuniunea sacramentelor (...). Numele de împartaoire se poate aplica fiecaruia dintre ele, caci fiecare ne uneote cu Dumnezeu (...). Dar acest nume se potriveote cel mai bine Euharistiei, pentru ca ea înfaptuieote în mod cu totul deosebit aceasta comuniune supranaturala, intima oi vitala [1572]».

951.    Comuniunea carismelor. În comuniunea Bisericii, Duhul Sfânt «daruieote credinciooilor de toate categoriile haruri speciale» pentru edificarea Bisericii [1573]. Or, «fiecaruia aratarea Duhului îi este data spre binele comun» (1 Cor 12, 7).

952.    «Ei puneau totul laolalta» (Fapte 4, 32). «Creotinul adevarat trebuie sa considere tot ceea ce poseda ca pe un bun care îi este comun cu to?i oi trebuie sa fie întotdeauna gata oi râvnic sa vina în ajutorul aproapelui lipsit oi aflat în mizerie [1574].» Creotinul este un administrator al bunurilor Domnului [1575].

953.    Comuniunea iubirii. În sanctorum communio (împartaoirea sfin?ilor) «nimeni dintre noi nu traieote pentru sine oi nimeni nu moare pentru sine» (Rom 14, 7). «Daca un madular sufera, toate madularele sufera împreuna cu el; daca un madular e în cinste, toate madularele se bucura împreuna cu el. Iar voi sunte?i Trupul lui Cristos oi madulare unii altora» (1 Cor 12, 26-27). «Dragostea nu cauta ale sale» (1 Cor 13, 5) [1576]. Cel mai mic act al nostru savâroit în iubire rasuna spre folosul tuturor în acea solidaritate cu to?i oamenii, vii sau mor?i, ce se întemeiaza pe împartaoirea sfin?ilor. Orice pacat vatama aceasta comuniune.

II. Comuniunea Bisericii din cer oi de pe pamânt

954.    Cele trei stari ale Bisericii. «Pâna când Domnul va veni în marirea sa oi to?i îngerii împreuna cu El oi, moartea fiind nimicita, toate vor fi supuse lui, unii dintre ucenicii lui sunt calatori pe pamânt, în vreme ce al?ii, trecu?i din aceasta via?a, se afla în purificare, iar al?ii sunt în glorie, contemplând ''limpede pe Dumnezeu însuoi Unul-Întreit, aoa cum este'' [1577]»:

Cu to?ii, însa, deoi în grade oi în feluri diferite, suntem uni?i în aceeaoi dragoste fa?a de Dumnezeu oi fa?a de aproapele oi cântam Dumnezeului nostru aceeaoi cântare de slava. Într-adevar, to?i care sunt ai lui Cristos, având Duhul lui, formeaza o singura Biserica oi sunt uni?i între ei în Cristos [1578].

955.    «Unirea dintre cei afla?i pe cale oi fra?ii care au adormit în pacea lui Cristos nu se întrerupe în nici un fel, ci, dimpotriva, dupa credin?a statornica a Bisericii, este întarita prin comunicarea bunurilor spirituale [1579].»

956.    Mijlocirea sfin?ilor. «Datorita unirii lor mai intime cu Cristos, cei din cer întaresc întreaga Biserica în sfin?enie (...). Ei nu înceteaza sa mijloceasca pentru noi la Tatal (...) oferindu-i meritele pe care le-au dobândit pe pamânt prin unicul Mijlocitor între Dumnezeu oi oameni, Cristos Isus (...). Aoadar, slabiciunea noastra este mult ajutata de grija lor fra?easca [1580]»:

Nu plânge?i, va voi fi mai de folos dupa moartea mea oi va voi ajuta mai bine decât în timpul vie?ii [1581].
Îmi voi petrece cerul facând bine pe pamânt [1582].

957.    Comuniunea cu sfin?ii. «Noi nu cinstim amintirea sfin?ilor numai pentru pilda pe care ne-o dau, ci, mai mult înca, pentru ca unitatea Bisericii în Duhul Sfânt sa se întareasca prin exercitarea iubirii fra?eoti. Caci, dupa cum comuniunea creotina între cei afla?i înca pe cale ne apropie de Cristos, tot astfel comuniunea cu sfin?ii ne uneote cu Cristos de la care, ca de la Izvorul oi Capul sau, porneote orice har oi însaoi via?a Poporului lui Dumnezeu [1583]»:

Pe Cristos îl adoram pentru ca este Fiul lui Dumnezeu; pe martiri îi iubim ca pe ucenici oi imitatori ai Domnului, oi pe drept cuvânt, datorita devotamentului lor neasemuit fa?a de Regele oi Stapânul lor: de am putea sa fim oi noi tovaraoi oi împreuna ucenici cu ei [1584]!

958.    Comuniunea cu cei raposa?i. «Conotienta de aceasta comuniune a întregului Corp mistic al lui Isus Cristos, Biserica celor afla?i pe cale, înca din primele timpuri ale creotinismului a venerat cu mare pietate amintirea celor raposa?i oi, pentru ca ''sfânt oi mântuitor este gândul de a se ruga pentru raposa?i ca sa fie dezlega?i de pacatele lor'' (2 Mac 12, 45), a oferit oi jertfe pentru ei [1585].» Rugaciunea noastra pentru ei poate nu numai sa-i ajute, dar oi sa faca eficienta mijlocirea lor în favoarea noastra.

959.    În unica familie a lui Dumnezeu. «Noi to?i care suntem fii ai lui Dumnezeu oi alcatuim o singura familie în Cristos, atâta vreme cât comunicam între noi în dragostea reciproca oi în lauda unica a Preasfintei Treimi, corespundem la voca?ia intima a Bisericii [1586].»

PE SCURT

960.

Biserica este «împartaoire a sfin?ilor»: aceasta expresie desemneaza în primul rând «cele sfinte» (sancta) oi mai presus de toate Euharistia, prin care «este reprezentata oi realizata unitatea credinciooilor care formeaza un singur trup în Cristos [1587]».

961.

Acest termen desemneaza oi comuniunea «persoanelor sfinte» (sancti) în Cristos, care «a murit pentru to?i», aoa încât ceea ce face sau sufera fiecare în oi pentru Cristos aduce rod pentru to?i.

962.

«Credem în comuniunea tuturor creotinilor, a celor care sunt peregrini pe pamânt, a raposa?ilor care îoi împlinesc purificarea oi a ferici?ilor din cer, to?i împreuna formând o singura Biserica, oi credem ca în aceasta comuniune iubirea înduratoare a lui Dumnezeu oi a sfin?ilor lui ne asculta necontenit rugaciunile [1588].»

Note


1569. Niceta, Symb. 10.
1570. Sf. Toma Aq., Symb. 10.
1571. CR 1, 10, 24. 7.
1572. CR 1, 10, 24.
1573. LG 12.
1574. CR 1, 10, 27.
1575. Cf. Lc 16, 1-3.
1576. Cf. 10, 24.
1577. LG 49.
1578. LG 49.
1579. LG 49.
1580. LG 49.
1581. Sf. Dominic, pe patul mor?ii, catre fra?ii sai, cf. Jordan de Saxonia, Lib. 93.
1582. Sf. Tereza a Pruncului Isus, Verba.
1583. LG 50.
1584. Sf. Policarp, Mart. 17.
1585. LG 50.
1586. LG 51.
1587. LG 3.
1588. SPF 30.

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/catehism.asp?cbc=on&sel=32
Vă rugăm să respectați drepturile de autor