www.profamilia.ro /catehism.asp?cbc
 
 CATEHISM 

Catehismul Bisericii Catolice
achizitionare: 28.08.2003; sursa: Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucuresti

Prolog

            I. Viata omului - sa-l cunoasca si sa-l iubeasca pe Dumnezeu
            II. A transmite credinta - cateheza
            III. Scopul si destinatarii acestui Catehism
            IV. Structura Catehismului
            V. Indicatii practice pentru folosirea acestui Catehism
            VI. Adaptarile necesare

Partea întâi Marturisirea de credinta

SECTIUNEA ÎNTÂI «CRED» - «CREDEM»

    CAPITOLUL ÎNTÂI Omul este «capabil» de Dumnezeu

            I. Nazuinta spre Dumnezeu
            II. Caile pentru a ajunge la cunoasterea lui Dumnezeu
            III. Cunoasterea lui Dumnezeu în conceptia Bisericii
            IV. Cum sa vorbim despre Dumnezeu?

    CAPITOLUL AL DOILEA Dumnezeu în întâmpinarea omului

       ARTICOLUL 1 Revelatia lui Dumnezeu

            I. Dumnezeu reveleaza «planul bunavointei sale»
            II. Etapele Revelatiei
            III. Cristos Isus - «Mijlocitorul si Plinatatea întregii Revelatii»

       ARTICOLUL 2 Transmiterea Revelatiei divine

            I. Traditia apostolica
            II. Raportul între Traditie si Sfânta Scriptura
            III. Interpretarea tezaurului credintei

       ARTICOLUL 3 Sfânta Scriptura

            I. Cristos - Cuvântul unic al Sfintei Scripturi
            II. Inspiratia si adevarul Sfintei Scripturi
            III. Duhul Sfânt, interpret al Scripturii
            IV. Canonul Scripturilor
            V. Sfânta Scriptura în viata Bisericii

    CAPITOLUL AL TREILEA Raspunsul omului dat lui Dumnezeu

       ARTICOLUL 1 Cred

            I. Ascultarea credintei
            II. «Stiu în cine mi-am pus credinta» (2 Tim 1, 12)
            III. Caracteristicile credintei

       ARTICOLUL 2 Noi credem

            I. «Priveste, Doamne, la credinta Bisericii tale»
            II. Limbajul credintei
            III. O singura credinta

SECTIUNEA A DOUA MARTURISIREA DE CREDINTA CREsTINA SIMBOLURILE CREDINTEI

    CAPITOLUL ÎNTÂI Cred în Dumnezeu Tatal

       ARTICOLUL 1 «Cred în Dumnezeu Tatal Atotputernicul, Creatorul cerului si al pamântului»

       PARAGRAFUL 1. Cred în Dumnezeu

            I. «Cred într-unul Dumnezeu»
            II. Dumnezeu îsi reveleaza numele
            III. Dumnezeu, «Cel care Este», este Adevar si Iubire
            IV. Implicatiile credintei în Dumnezeul Unic

       PARAGRAFUL 2. Tatal

            I. «În numele Tatalui si al Fiului si al Sfântului Duh»
            II. Revelarea lui Dumnezeu ca Treime
            III. Sfânta Treime în învatatura de credinta
            IV. Operatiunile divine si misiunile trinitare

       PARAGRAFUL 3. Atotputernicul

       PARAGRAFUL 4. Creatorul

            I. Cateheza despre creatie
            II. Creatia - lucrare a Sfintei Treimi
            III. «Lumea a fost creata spre slava lui Dumnezeu»
            IV. Misterul creatiei
            V. Dumnezeu îsi realizeaza planul: Providenta divina

       PARAGRAFUL 5. Cerul si pamântul

            I. Îngerii
            II. Lumea vazuta

       PARAGRAFUL 6. Omul

            I. «Dupa chipul lui Dumnezeu»
            II. «Unitate de trup si suflet»
            III. «Barbat si femeie i-a creat»
            IV. Omul în Paradis

       PARAGRAFUL 7. Caderea

            I. Acolo unde s-a înmultit pacatul, a prisosit harul
            II. Caderea îngerilor
            III. Pacatul stramosesc
            IV. «Nu l-ai lasat în puterea mortii»

    CAPITOLUL AL DOILEA Cred în Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu unul-nascut

       ARTICOLUL 2 «Si în Isus Cristos, Fiul sau unic, Domnul nostru»

            I. Isus
            II. Cristos
            III. Fiul lui Dumnezeu unul-nascut
            IV. Domnul

       ARTICOLUL 3 «Isus Cristos s-a zamislit de la Duhul Sfânt si s-a nascut din Maria Fecioara»

       PARAGRAFUL 1. Fiul lui Dumnezeu s-a facut om

            I. De ce Cuvântul s-a facut trup?
            II. Întruparea
            III. Dumnezeu adevarat si om adevarat
            IV. Cum este om Fiul lui Dumnezeu?

       PARAGRAFUL 2. «S-a zamislit de la Duhul Sfânt, s-a nascut din Maria Fecioara»

            I. S-a zamislit de la Duhul Sfânt?
            II. ... s-a nascut din Maria Fecioara

       PARAGRAFUL 3. Misterele vietii lui Cristos

            II. Misterele copilariei si ale vietii ascunse a lui Isus
            III. Misterele vietii publice a lui Isus

       ARTICOLUL 4 «Isus Cristos a patimit sub Pontiu Pilat, s-a rastignit, a murit si s-a îngropat»

       PARAGRAFUL 1. Isus si Israel

            I. Isus si Legea
            II. Isus si Templul
            III. Isus si credinta lui Israel în Dumnezeul unic si mântuitor

       PARAGRAFUL 2. Isus a murit rastignit

            I. Procesul lui Isus
            II. Moartea rascumparatoare a lui Cristos în planul dumnezeiesc de mântuire
            III. Cristos s-a oferit pe sine Tatalui pentru pacatele noastre

       PARAGRAFUL 3. Isus Cristos a fost îngropat

       ARTICOLUL 5 «Isus Cristos s-a coborât în iad, a treia zi a înviat din morti»

       PARAGRAFUL 1. Cristos s-a coborât în iad

       PARAGRAFUL 2. A treia zi a înviat din morti

            I. Evenimentul istoric si transcendent
            II. Învierea - lucrare a Sfintei Treimi
            III. Sensul si valoarea mântuitoare a Învierii

       ARTICOLUL 6 «Isus s-a suit la cer, sade de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatal atotputernicul»

       ARTICOLUL 7 «De unde va veni sa judece pe cei vii si pe cei morti»

            I. Si iarasi va veni cu marire

    CAPITOLUL AL TREILEA Cred în Duhul Sfânt

       ARTICOLUL 8 «Cred în Duhul Sfânt»

            I. Misiunea conjugata a Fiului si Duhului
            II. Numele, denumirile si simbolurile Duhului Sfânt
            III. Duhul si Cuvântul lui Dumnezeu în timpul fagaduintelor
            IV. Duhul lui Cristos la plinirea timpului
            V. Duhul si Biserica în vremurile din urma

       ARTICOLUL 9 «Cred... Sfânta Biserica catolica»

       PARAGRAFUL 1. Biserica în planul lui Dumnezeu

            I. Numele si imaginile Bisericii
            II. Originea, întemeierea si misiunea Bisericii
            III. Misterul Bisericii

       PARAGRAFUL 2. Biserica - Poporul lui Dumnezeu, Trupul lui Cristos, Templul Duhului Sfânt

            I. Biserica - Poporul lui Dumnezeu
            II. Biserica - Trupul lui Cristos
            III. Biserica - Templul Duhului Sfânt

       PARAGRAFUL 3. Biserica este una, sfânta, catolica si apostolica

            I. Biserica este una
            II. Biserica este sfânta
            III. Biserica este catolica
            IV. Biserica este apostolica

       PARAGRAFUL 4. Credinciosii:ierarhie, laici, viata consacrata

            I. Constitutia ierarhica a Bisericii
            II. Credinciosii laici
            III. Viata consacrata

       PARAGRAFUL 5. Împartasirea sfintilor

            I. Împartasirea bunurilor spirituale
            II. Comuniunea Bisericii din cer si de pe pamânt

       PARAGRAFUL 6. Maria - Maica lui Cristos, Maica Bisericii

            I. Maternitatea Mariei fata de Biserica
            II. Cultul Sfintei Fecioare
            III. Maria - Icoana eshatologica a Bisericii

       ARTICOLUL 10 «Cred în iertarea pacatelor»

            I. Un singur Botez spre iertarea pacatelor
            II. Puterea cheilor

       ARTICOLUL 11 «Cred în învierea mortilor»

            I. Învierea lui Cristos si a noastra
            II. A muri în Cristos Isus

       ARTICOLUL 12 «Cred în viata vesnica»

            I. Judecata particulara
            II. Cerul
            III. Purificarea finala sau Purgatoriul
            IV. Iadul
            V. Judecata de pe urma
            VI. Speranta unor ceruri noi si a unui pamânt nou

Partea a doua Celebrarea misterului crestin

            De ce liturgia?
            Ce înseamna cuvântul «liturgie»?
            Liturgia ca izvor de Viata
            Rugaciune si liturgie
            Cateheza si liturgie

SECTIUNEA ÎNTÂI ECONOMIA SACRAMENTALA

    CAPITOLUL ÎNTÂI Misterul pascal în timpul Bisericii

       ARTICOLUL 1 Liturgia - lucrare a Sfintei Treimi

            I. Tatal, izvorul si scopul liturgiei
            II. Lucrarea lui Cristos în liturgie
            III. Duhul Sfânt si Biserica în liturgie

       ARTICOLUL 2 Misterul pascal în sacramentele Bisericii

            I. Sacramentele lui Cristos
            II. Sacramentele Bisericii
            III. Sacramentele credintei
            IV. Sacramentele mântuirii
            V. Sacramentele vietii vesnice

    CAPITOLUL AL DOILEA Celebrarea sacramentala a misterului pascal

       ARTICOLUL 1 A celebra liturgia Bisericii

            I. Cine celebreaza?
            II. Cum se celebreaza?
            III. Când se celebreaza?
            IV. Unde se celebreaza?

       ARTICOLUL 2 Diversitate liturgica si unitate a misterului

SECTIUNEA A DOUA CELE sAPTE SACRAMENTE ALE BISERICII

    CAPITOLUL ÎNTÂI Sacramentele initierii crestine

       ARTICOLUL 1 Sacramentul Botezului

            I. Cum este numit acest sacrament?
            II. Botezul în economia mântuirii
            III. Cum se celebreaza sacramentul Botezului?
            IV. Cine poate sa primeasca Botezul?
            V. Cine poate boteza?
            VI. Necesitatea Botezului
            VII. Harul Botezului

       ARTICOLUL 2 Sacramentul Mirului

            I. Mirul în economia mântuirii
            II. Semnele si ritualul Mirului
            III. Roadele Mirului
            IV. Cine poate primi acest sacrament?
            V. Oficiantul Confirmarii

       ARTICOLUL 3 Sacramentul Euharistiei

            I. Euharistia, izvor si culme a vietii bisericesti
            II. Cum este numit acest sacrament?
            III. Euharistia în economia mântuirii
            IV. Celebrarea liturgica a Euharistiei
            V. Jertfa sacramentala: aducere de multumire, memorial, prezenta
            VI. Ospatul pascal
            VII. Euharistia - «chezasia slavei viitoare»

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/catehism.asp?cbc
Vă rugăm să respectați drepturile de autor