www.profamilia.ro /catehism.asp?cbc
 
 CATEHISM 

Catehismul Bisericii Catolice
achizitionare: 28.08.2003; sursa: Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureoti

Prolog

            I. Via?a omului - sa-l cunoasca oi sa-l iubeasca pe Dumnezeu
            II. A transmite credin?a - cateheza
            III. Scopul oi destinatarii acestui Catehism
            IV. Structura Catehismului
            V. Indica?ii practice pentru folosirea acestui Catehism
            VI. Adaptarile necesare

Partea întâi Marturisirea de credin?a

SEC?IUNEA ÎNTÂI «CRED» - «CREDEM»

    CAPITOLUL ÎNTÂI Omul este «capabil» de Dumnezeu

            I. Nazuin?a spre Dumnezeu
            II. Caile pentru a ajunge la cunoaoterea lui Dumnezeu
            III. Cunoaoterea lui Dumnezeu în concep?ia Bisericii
            IV. Cum sa vorbim despre Dumnezeu?

    CAPITOLUL AL DOILEA Dumnezeu în întâmpinarea omului

       ARTICOLUL 1 Revela?ia lui Dumnezeu

            I. Dumnezeu reveleaza «planul bunavoin?ei sale»
            II. Etapele Revela?iei
            III. Cristos Isus - «Mijlocitorul oi Plinatatea întregii Revela?ii»

       ARTICOLUL 2 Transmiterea Revela?iei divine

            I. Tradi?ia apostolica
            II. Raportul între Tradi?ie oi Sfânta Scriptura
            III. Interpretarea tezaurului credin?ei

       ARTICOLUL 3 Sfânta Scriptura

            I. Cristos - Cuvântul unic al Sfintei Scripturi
            II. Inspira?ia oi adevarul Sfintei Scripturi
            III. Duhul Sfânt, interpret al Scripturii
            IV. Canonul Scripturilor
            V. Sfânta Scriptura în via?a Bisericii

    CAPITOLUL AL TREILEA Raspunsul omului dat lui Dumnezeu

       ARTICOLUL 1 Cred

            I. Ascultarea credin?ei
            II. «atiu în cine mi-am pus credin?a» (2 Tim 1, 12)
            III. Caracteristicile credin?ei

       ARTICOLUL 2 Noi credem

            I. «Priveote, Doamne, la credin?a Bisericii tale»
            II. Limbajul credin?ei
            III. O singura credin?a

SEC?IUNEA A DOUA MARTURISIREA DE CREDIN?A CREoTINA SIMBOLURILE CREDIN?EI

    CAPITOLUL ÎNTÂI Cred în Dumnezeu Tatal

       ARTICOLUL 1 «Cred în Dumnezeu Tatal Atotputernicul, Creatorul cerului oi al pamântului»

       PARAGRAFUL 1. Cred în Dumnezeu

            I. «Cred într-unul Dumnezeu»
            II. Dumnezeu îoi reveleaza numele
            III. Dumnezeu, «Cel care Este», este Adevar oi Iubire
            IV. Implica?iile credin?ei în Dumnezeul Unic

       PARAGRAFUL 2. Tatal

            I. «În numele Tatalui oi al Fiului oi al Sfântului Duh»
            II. Revelarea lui Dumnezeu ca Treime
            III. Sfânta Treime în înva?atura de credin?a
            IV. Opera?iunile divine oi misiunile trinitare

       PARAGRAFUL 3. Atotputernicul

       PARAGRAFUL 4. Creatorul

            I. Cateheza despre crea?ie
            II. Crea?ia - lucrare a Sfintei Treimi
            III. «Lumea a fost creata spre slava lui Dumnezeu»
            IV. Misterul crea?iei
            V. Dumnezeu îoi realizeaza planul: Providen?a divina

       PARAGRAFUL 5. Cerul oi pamântul

            I. Îngerii
            II. Lumea vazuta

       PARAGRAFUL 6. Omul

            I. «Dupa chipul lui Dumnezeu»
            II. «Unitate de trup oi suflet»
            III. «Barbat oi femeie i-a creat»
            IV. Omul în Paradis

       PARAGRAFUL 7. Caderea

            I. Acolo unde s-a înmul?it pacatul, a prisosit harul
            II. Caderea îngerilor
            III. Pacatul stramooesc
            IV. «Nu l-ai lasat în puterea mor?ii»

    CAPITOLUL AL DOILEA Cred în Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu unul-nascut

       ARTICOLUL 2 «ai în Isus Cristos, Fiul sau unic, Domnul nostru»

            I. Isus
            II. Cristos
            III. Fiul lui Dumnezeu unul-nascut
            IV. Domnul

       ARTICOLUL 3 «Isus Cristos s-a zamislit de la Duhul Sfânt oi s-a nascut din Maria Fecioara»

       PARAGRAFUL 1. Fiul lui Dumnezeu s-a facut om

            I. De ce Cuvântul s-a facut trup?
            II. Întruparea
            III. Dumnezeu adevarat oi om adevarat
            IV. Cum este om Fiul lui Dumnezeu?

       PARAGRAFUL 2. «S-a zamislit de la Duhul Sfânt, s-a nascut din Maria Fecioara»

            I. S-a zamislit de la Duhul Sfânt.
            II. ... s-a nascut din Maria Fecioara

       PARAGRAFUL 3. Misterele vie?ii lui Cristos

            II. Misterele copilariei oi ale vie?ii ascunse a lui Isus
            III. Misterele vie?ii publice a lui Isus

       ARTICOLUL 4 «Isus Cristos a patimit sub Pon?iu Pilat, s-a rastignit, a murit oi s-a îngropat»

       PARAGRAFUL 1. Isus oi Israel

            I. Isus oi Legea
            II. Isus oi Templul
            III. Isus oi credin?a lui Israel în Dumnezeul unic oi mântuitor

       PARAGRAFUL 2. Isus a murit rastignit

            I. Procesul lui Isus
            II. Moartea rascumparatoare a lui Cristos în planul dumnezeiesc de mântuire
            III. Cristos s-a oferit pe sine Tatalui pentru pacatele noastre

       PARAGRAFUL 3. Isus Cristos a fost îngropat

       ARTICOLUL 5 «Isus Cristos s-a coborât în iad, a treia zi a înviat din mor?i»

       PARAGRAFUL 1. Cristos s-a coborât în iad

       PARAGRAFUL 2. A treia zi a înviat din mor?i

            I. Evenimentul istoric oi transcendent
            II. Învierea - lucrare a Sfintei Treimi
            III. Sensul oi valoarea mântuitoare a Învierii

       ARTICOLUL 6 «Isus s-a suit la cer, oade de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatal atotputernicul»

       ARTICOLUL 7 «De unde va veni sa judece pe cei vii oi pe cei mor?i»

            I. ai iaraoi va veni cu marire

    CAPITOLUL AL TREILEA Cred în Duhul Sfânt

       ARTICOLUL 8 «Cred în Duhul Sfânt»

            I. Misiunea conjugata a Fiului oi Duhului
            II. Numele, denumirile oi simbolurile Duhului Sfânt
            III. Duhul oi Cuvântul lui Dumnezeu în timpul fagaduin?elor
            IV. Duhul lui Cristos la plinirea timpului
            V. Duhul oi Biserica în vremurile din urma

       ARTICOLUL 9 «Cred... Sfânta Biserica catolica»

       PARAGRAFUL 1. Biserica în planul lui Dumnezeu

            I. Numele oi imaginile Bisericii
            II. Originea, întemeierea oi misiunea Bisericii
            III. Misterul Bisericii

       PARAGRAFUL 2. Biserica - Poporul lui Dumnezeu, Trupul lui Cristos, Templul Duhului Sfânt

            I. Biserica - Poporul lui Dumnezeu
            II. Biserica - Trupul lui Cristos
            III. Biserica - Templul Duhului Sfânt

       PARAGRAFUL 3. Biserica este una, sfânta, catolica oi apostolica

            I. Biserica este una
            II. Biserica este sfânta
            III. Biserica este catolica
            IV. Biserica este apostolica

       PARAGRAFUL 4. Credinciooii:ierarhie, laici, via?a consacrata

            I. Constitu?ia ierarhica a Bisericii
            II. Credinciooii laici
            III. Via?a consacrata

       PARAGRAFUL 5. Împartaoirea sfin?ilor

            I. Împartaoirea bunurilor spirituale
            II. Comuniunea Bisericii din cer oi de pe pamânt

       PARAGRAFUL 6. Maria - Maica lui Cristos, Maica Bisericii

            I. Maternitatea Mariei fa?a de Biserica
            II. Cultul Sfintei Fecioare
            III. Maria - Icoana eshatologica a Bisericii

       ARTICOLUL 10 «Cred în iertarea pacatelor»

            I. Un singur Botez spre iertarea pacatelor
            II. Puterea cheilor

       ARTICOLUL 11 «Cred în învierea mor?ilor»

            I. Învierea lui Cristos oi a noastra
            II. A muri în Cristos Isus

       ARTICOLUL 12 «Cred în via?a veonica»

            I. Judecata particulara
            II. Cerul
            III. Purificarea finala sau Purgatoriul
            IV. Iadul
            V. Judecata de pe urma
            VI. Speran?a unor ceruri noi oi a unui pamânt nou

Partea a doua Celebrarea misterului creotin

            De ce liturgia?
            Ce înseamna cuvântul «liturgie»?
            Liturgia ca izvor de Via?a
            Rugaciune oi liturgie
            Cateheza oi liturgie

SEC?IUNEA ÎNTÂI ECONOMIA SACRAMENTALA

    CAPITOLUL ÎNTÂI Misterul pascal în timpul Bisericii

       ARTICOLUL 1 Liturgia - lucrare a Sfintei Treimi

            I. Tatal, izvorul oi scopul liturgiei
            II. Lucrarea lui Cristos în liturgie
            III. Duhul Sfânt oi Biserica în liturgie

       ARTICOLUL 2 Misterul pascal în sacramentele Bisericii

            I. Sacramentele lui Cristos
            II. Sacramentele Bisericii
            III. Sacramentele credin?ei
            IV. Sacramentele mântuirii
            V. Sacramentele vie?ii veonice

    CAPITOLUL AL DOILEA Celebrarea sacramentala a misterului pascal

       ARTICOLUL 1 A celebra liturgia Bisericii

            I. Cine celebreaza?
            II. Cum se celebreaza?
            III. Când se celebreaza?
            IV. Unde se celebreaza?

       ARTICOLUL 2 Diversitate liturgica oi unitate a misterului

SEC?IUNEA A DOUA CELE oAPTE SACRAMENTE ALE BISERICII

    CAPITOLUL ÎNTÂI Sacramentele ini?ierii creotine

       ARTICOLUL 1 Sacramentul Botezului

            I. Cum este numit acest sacrament?
            II. Botezul în economia mântuirii
            III. Cum se celebreaza sacramentul Botezului?
            IV. Cine poate sa primeasca Botezul?
            V. Cine poate boteza?
            VI. Necesitatea Botezului
            VII. Harul Botezului

       ARTICOLUL 2 Sacramentul Mirului

            I. Mirul în economia mântuirii
            II. Semnele oi ritualul Mirului
            III. Roadele Mirului
            IV. Cine poate primi acest sacrament?
            V. Oficiantul Confirmarii

       ARTICOLUL 3 Sacramentul Euharistiei

            I. Euharistia, izvor oi culme a vie?ii bisericeoti
            II. Cum este numit acest sacrament?
            III. Euharistia în economia mântuirii
            IV. Celebrarea liturgica a Euharistiei
            V. Jertfa sacramentala: aducere de mul?umire, memorial, prezen?a
            VI. Ospa?ul pascal
            VII. Euharistia - «chezaoia slavei viitoare»

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/catehism.asp?cbc
Vă rugăm să respectați drepturile de autor