www.profamilia.ro /cateheza.asp?cbl=credinta_3
 
 CATEHEZA 

Credin?a, Biserica, lumea dupa Conciliul Vatican II
Cateheze pentru adul?i

sursa: Robert Lazu

Cateheza a III-a:
Drepturile si obligatiile parohiale ale crestinilor laici

Motto: "În parohie, laicii au ca prima obligatie aceea de a fi cu adevarat ucenici ai lui Cristos în tot ceea ce sunt si fac" (IPS Jean Claude-Périsset, Nuntiu apostolic în România).

 

Introducere

Cateheza de astazi se va rezuma doar la prezentarea, succinta, a continutului unei comunicari a Înalt Preasfintiei Sale Jean Claude-Périsset, Nuntiu apostolic în România, cu ocazia unor cursuri de formare pentru laici care s-au desfasurat la Roman în anul 2001. Aici, Înalt Prea Sfintia Sa a prezentat o comunicare intitulata, semnificativ, "Drepturile si obligatiile laicului în parohie" (în Pr. Wilhelm Danca - editor, Crestinii laici. Identitate si misiune, Iasi, Sapientia, 2001, pp. 71-85). Iata deci, succesiv, atât drepturile cât si îndatorile ce decurg din acestea ale laicilor.

 

Cuprins

I. Drepturi ale laicilor în parohie

 1. Demnitate si participare egala a tuturor credinciosilor la misiunea Bisericii, motiv pentru care nimeni nu poate sa împiedice vreun credincios sa îsi îndeplineasca misiunea - conform starii proprii de laic.

 2. Dreptul de a înfiinta si de a conduce în mod liber asociatii cu scop de caritate.

 3. Dreptul de a cere sau, mai bine spus, de a adresa autoritatii competente instante care au în vedere favorizarea misiunii Bisericii.

 4. Dreptul la libertatea de gândire, respectând opinia publica în Biserica.

 5. Dreptul de a primi de la pastorii lor ajutoarele care provin din bunurile spirituale ale Bisericii, în special din cuvântul lui Dumnezeu si din sacramente.

 6. Dreptul de a da cult lui Dumnezeu conform prescrierilor ritului propriu si de a duce o forma proprie de viata spirituala, cu conditia ca aceasta sa fie conforma cu învatatura Bisericii.

 7. Dreptul de a înfiinta si de a conduce în mod liber asociatii cu scop de caritate sau cu scopul de a favoriza raspândirea chemarii crestine în lume.

 8. Dreptul la educatie crestina.

 9. Dreptul de a fi imun de orice constrângere în alegerea starii de viata.

 10. Dreptul la buna reputatie si la respectarea intimitatii proprii.

 11. Dreptul de a avea anumite functii ecleziastice, la cererea pastorilor, si de a fi chemati ca experti si consilieri.

 12. Laicii care au fost angajati în mod permanent sau temporar în slujba Bisericii au dreptul la retributie onesta.

II. Obligatii ale laicilor în parohie

 1. Laicii angajati temporar sau permanent în slujba Bisericii au obligatia de a primi o instruire adecvata.

 2. Pentru laicii angajati în diferite oficii ecleziastice, exista obligatia de a demonstra concret aptitudinea lor dupa ce au urmat formarea necesara.

 3. Laicii au obligatia de a se comporta astfel încât sa dea marturie despre starea de adevarat ucenic al lui Cristos.

 4. Au obligatia de a-si însusi o formare crestina completa.

 5. Au obligatia de a se îngriji de educatia copiilor în spirit crestinesc.

 6. Au datoria fundamentala de a se angaja în raspândirea mesajului evanghelic.

 7. Au obligatia de a veni în sprijinul nevoilor Bisericii, pentru ca ea sa aibe cele necesare cultului divin, operelor de apostolat si de caritate dar si pentru întretinerea demna a slujitorilor sai.

 8. În fine, laicii au obligatia speciala de a-l respecta pe preotul paroh ca pe pastorul lor, dându-i colaborarea lor generoasa în toate domeniile slujirii.

Concluzii

Daca am expus aceste drepturi si obligatii ale laicilor catolici în parohie, nu am facut-o decât pentru a cunoaste mai bine cum anume trebuie sa actionam, contribuind si noi, dupa puteri si competente, la raspândirea Evangheliei în lumea de azi. Bazate pe Codul de drept canonic al Bisericii Catolice, aceste drepturi si obligatii ale laicilor, canoanele însele în ultima instanta, "nu reprezinta niste frâne pentru viata - ci, dupa cum arata IPS Jean Claude-Périsset - sunt ca niste indicatoare care ne arata ceea ce trebuie sa facem - sau sa nu facem -, asa încât toti sa se poata bucura din plin de viata si sa contribuie cât mai bine la starea societatii în care traim.

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/cateheza.asp?cbl=credinta_3
Vă rugăm să respectați drepturile de autor