www.profamilia.ro /cateheza.asp?catehezediverse=z8
 
 CATEHEZA 

Cateheze diverse
sursa: www.ercis.ro

CATEHEZA: DE CE MERG LA SFÂNTA LITURGHIE ÎN FIECARE DUMINICA?

Ce este sfânta Liturghie?
Sfânta Liturghie este:
- celebrarea misterului-sacrificiului pascal (patimirea, moartea, învierea) al lui Cristos Domnul, facut prezent si eficace în cadrul comunitatii crestine: "Moartea ta o vestim, Doamne, si învierea ta o marturisim pâna când vei veni";
- prezenta adevarata, reala, substantiala a lui Cristos cu trupul, sângele, sufletul si dumnezeirea sa: Dumnezeu adevarat si om adevarat;
- ospatul-comuniunea cu Cristos si, gratie lui, cu fratii: prin sacrificiul sau, Cristos ne uneste în mod minunat cu sine si între noi, asa încât sa constituim un "singur lucru".

Cristos în sfânta Liturghie:
- aduce lauda si multumire lui Dumnezeu Tatal (euharistie);
- actualizeaza sacrificiul sau pascal (memorial);
- devine prezent în mod real cu trupul si sângele sau în pâinea si în vinul consacrate în puterea Duhului Sfânt (transsubstantiere);
- se face hrana si bautura noastra pentru mântuirea noastra vesnica (ospat).

Cine a instituit sfânta Liturghie?
Cristos Domnul a instituit sfânta Liturghie în joia sfânta, în noaptea în care era vândut.

Ce înseamna ca sfânta Liturghie este memorialul sacrificiului lui Cristos?
Sfânta Liturghie este memorial în sensul ca face prezent si eficace pe altar, în mod nesângeros, sacrificiul pe care Cristos, în mod sângeros, l-a oferit Tatalui pe Calvar pentru mântuirea oamenilor.
Asadar, sfânta Liturghie nu este doar amintirea unor evenimente trecute, ci face prezent si actual acel unic si perfect sacrificiu al lui Cristos pe cruce. Sunt identici victima si cel care ofera: Cristos. Este identica finalitatea: mântuirea tuturor. Este diferit modul de a se oferi: în mod sângeros pe crucea de pe Calvar, în mod nesângeros la sfânta Liturghie.

Ce înseamna transsubstantiere?
Înseamna ca la sfânta Liturghie, gratie puterii Duhului Sfânt, pâinea din grâu si vinul din struguri devin, în substanta lor, trupul si sângele lui Cristos.

Care este raportul dintre sfânta Liturghie si Biserica?
Euharistia exprima si construieste Biserica, fiind comuniune autentica a poporului lui Dumnezeu, în bogata sa pluralitate si în unitatea sa intima. Aceeasi pâine euharistica, facuta din multe boabe de grâu, si vinul, facut din multi struguri, semnifica unitatea si pluralitatea poporului crestin care celebreaza Euharistia.
Euharistia face Biserica, în sensul ca Euharistia o reuneste, o manifesta, o hraneste, o întareste, o face sa creasca în calitate si o trimite la toata omenirea. Si în acelasi timp Biserica face Euharistia, o celebreaza, o ofera Tatalui împreuna cu Cristos în Duhul Sfânt.
Euharistia este culmea liturgiei. Este compendiul si summa credintei noastre. Contine tot tezaurul spiritual al Bisericii, adica pe însusi Cristos, Pastele nostru si pâinea noastra vie. Este locul privilegiat în care Biserica marturiseste credinta sa si o marturiseste în modul cel mai înalt si complet.

Cum implica sfânta Liturghie viata zilnica?
Sfânta Liturghie constituie centrul, inima întregii vieti crestine pentru comunitatea bisericeasca, universala si locala, si pentru fiecare credincios.

De fapt, sfânta Liturghie:
- este culmea actiunii cu care Dumnezeu sfinteste lumea în Cristos si a cultului pe care oamenii îl dau Tatalui;
- este izvor si culme a întregii vieti crestine. Este în centrul vietii bisericesti. Ea uneste cerul si pamântul. Cuprinde si patrunde întreaga creatie;
- este punctul de sosire si de plecare al oricarei activitati a comunitatii crestine si a fiecarui credincios. De la sfânta Liturghie se merge spre lume, spre propria activitate zilnica cu angajarea de a trai ceea ce s-a celebrat (Liturghie - mandat - misiune în lume).

Si la sfânta Liturghie ne întoarcem, cu totii plini de munca proprie (Euharistie, ofranda si lauda pentru tot ceea ce si de tot ceea ce am facut prin intermediul lui Cristos):
- este centrul, norma, modelul si momentul cel mai sublim al oricarei rugaciuni a Bisericii si a fiecarui crestin;
- este întâlnirea de iubire, saptamânala dar si zilnica pe cât posibil, cu Acela care s-a dat în întregime pe sine însusi pentru noi;
- este sacramentul în care este manifestat si realizat misterul lui Cristos, misterul Bisericii, însusi misterul persoanei umane, care se exprima si se realizeaza total pe sine însasi în sfânta Liturghie;
- sfânta Liturghie este aliment, lumina si forta pentru pelerinajul nostru pamântesc si trezeste si alimenteaza dorinta noastra dupa viata vesnica: paradisul.

Exista o rugaciune care sa fie egala cu sfânta Liturghie sau sa o depaseasca?
Nu, în mod absolut. Sfânta Liturghie depaseste însemnatatea celorlalte rugaciune si, mai mult, nici o alta actiune a Bisericii nu-i egaleaza eficacitatea cu acelasi titlu si cu acelasi grad. Ea este ceea ce poate avea Biserica mai pretios în drumul sau în istorie. În ea este cuprins tot binele spiritual al Bisericii.

Este obligatoriu de participat la sfânta Liturghie?
Crestinii au obligatia de a participa la sfânta Liturghie în fiecare duminica si în celelalte sarbatori de porunca, afara de cazul în care exista motive grave (boala...). Când lipsesc astfel de motive grave, crestinul care nu îndeplineste aceasta obligatie comite pacat de moarte.
Euharistia duminicala este "o chestiune de identitate", ba chiar o nevoie, o necesitate vitala, de la care nu se poate evada.

De ce este obligatoriu chiar duminica?
Pentru ca Isus Cristos a înviat "în prima zi dupa sâmbata" (Lc 24,1), dies solis (ziua soarelui), numita apoi dies Domini: ziua de duminica (cf. Sfântul Iustin, I Apologia, cap. 65/67).
Si învierea lui Cristos este evenimentul central al întregii vieti a lui Cristos si al credintei noastre crestine.
"Daca Cristos nu a înviat, zadarnica este credinta voastra" ne spune sfântul Paul (1Cor 15,14).

Cum se sfinteste duminica?
* Participând la sfânta Liturghie;
* si dedicându-se acelor activitati care permit:
   - sa se aduca lui Dumnezeu cult (timp mai mult dedicat rugaciunilor personale si familiare, întâlnirilor si lecturilor de aprofundare religioasa, vizitelor la cimitire...);
   - îngrijirea propriei vieti conjugale, familiare, parentale;
   - asigurarea odihnei juste si corespunzatoare a trupului si a spiritului;
   - dedicarea pentru operele de caritate în special în slujba bolnavilor, a batrânilor, a saracilor...

Care trebuie sa fie atitudinea noastra fata de sfânta Liturghie?
Sfânta Liturghie, pentru ceea ce este, cere din partea noastra:
* o mare credinta ("mister al credintei") care duce la primirea întregii bogatii a misterului;
* o continua disponibilitate de a aprofunda, prin cateheza, ceea ce este celebrat asa încât sa poata deveni viata în viata noastra;
* o formare adecvata, în vederea unei depline, constiente si active participari la celebrarea euharistica;
* o participare bucuroasa si comunitara. Tocmai pentru ca sfânta Liturghie are un caracter comunitar, capata mare importanta:
   - dialogurile dintre celebrant si adunare
   - cântarea: semn al bucuriei inimii: "Cel care cânta bine se roaga de doua ori"
   - gesturile si atitudinile (a sta în picioare, în genunchi, asezati...), care exprima si favorizeaza intentia si sentimentele interioare de participare si care sunt semn al unitatii de spirit a tuturor participantilor; * o curatie a constiintei: numai cel care este în pace cu Dumnezeu si cu fratii participa în mod deplin si eficace la sfânta Liturghie;
* o participare completa. Ea comporta:
   - punctualitate în sosirea la biserica pentru începutul Sfintei Liturghii;
   - participare atenta la masa Cuvântului lui Dumnezeu;
   - împartasirea la ospatul trupului lui Cristos ("Luati si mâncati din aceasta toti...").

Participând la sfânta Liturghie, trebuie sa se primeasca sfânta Împartasanie?
Este foarte bine ca toti catolicii, ori de câte ori participa la sfânta Liturghie, sa primeasca si sfânta Împartasanie. Oricum, nu mai mult de doua ori pe zi.

Cine poate primi sfânta Împartasanie?
Poate primi sfânta Împartasanie orice catolic care este în harul lui Dumnezeu, adica acela care, dupa ce si-a examinat atent constiinta, are convingerea ca nu este în stare de pacat de moarte, pentru ca în acest caz ar comite un sacrilegiu: "Cine manânca pâinea si bea potirul Domnului în mod nevrednic va fi vinovat fata de trupul si sângele Domnului... îsi manânca si îsi bea propria condamnare" (1Cor 11,27-29).

Cum trebuie sa ne apropiem de sfânta Împartasanie?
* Cu respect: si cu atitudinea trupului (gesturi, haine demne) se exprima respectul, solemnitatea, bucuria acestei întâlniri cu Domnul;
* cu post de cel putin o ora;
* dupa ce am participat, de la început, la sfânta Liturghie si angajându-ne sa-i multumim Domnului pentru marele dar primit, chiar si dupa sfânta Liturghie si în timpul zilei si al saptamânii.

De ce este important de respectat normele liturgice la sfânta Liturghie?
Normele liturgice:
- exprima si ocrotesc sfânta Liturghie, care, ca opera a lui Cristos preot si a Trupului sau care este Biserica, este actiune sacra prin excelenta;
- permit sa se respecte si sa se realizeze legatura intrinseca dintre marturisirea si celebrarea credintei, dintre lex orandi si lex credendi: de fapt, liturgia sacra este intim legata cu principiile învataturii si folosirea de texte si rituri neaprobate comporta, prin urmare, ofilirea sau pierderea legaturii necesare dintre lex orandi si lex credendi;
- sunt expresie a simtului eclezial autentic. Prin intermediul lor trece întregul flux al credintei si al traditiei Bisericii;
- sfânta Liturghie nu este niciodata proprietatea privata a cuiva, nici a celebrantului nici a comunitatii în care se celebreaza tainele. Ascultarea fata de normele liturgice trebuie redescoperita si valorizata ca reflexie si marturie a Bisericii una si universala, facuta prezenta în fiecare celebrarea a Euharistiei;
- garanteaza validitatea, demnitatea, frumusetea actiunii liturgice si cu ea si "faptul de a deveni prezent" al lui Cristos;
- conduc la conformitatea sentimentelor noastre cu acelea ale lui Cristos, exprimate în cuvintele si în riturile liturgiei;
- exprima si garanteaza "dreptul" credinciosilor la o celebrare demn si de aceea si dreptul lor de a o cere;
- când ar avea loc neîndepliniri si abuzuri, credinciosii sa le semnaleze, în adevar si cu iubire, autoritatii legitime (episcopului sau Sfântului Scaun).

Ce daune provoaca abuzurile liturgice?
* Abuzurile liturgice nu numai ca deformeaza celebrarea, dar provoaca nesiguranta doctrinara, perplexitate si scandalizare în poporul lui Dumnezeu. A nu respecta normele liturgice contribuie la întunecarea dreptei credinte si a doctrinei catolice despre acest minunat sacrament. Abuzurile liturgice, mai mult decât o expresie de libertate, manifesta o cunoastere superficiala sau si necunoastere a marii traditii biblice si ecleziale referitoare la Euharistie, exprimata în aceste norme.
* Misterul încredintat mâinilor noastre este prea mare pentru ca sa-si poata permite cineva sa-l trateze cu vointa personala, care nu ar respecta caracterul sacru si dimensiunea universala.

Ce au spus unii sfinti cu privire la Euharistie?
* "Daca voi sunteti trupul lui Cristos si madularele sale, atunci însusi misterul vostru se afla pe masa euharistica. Voi trebuie sa fie ceea ce vedeti si trebuie sa primiti ceea ce sunteti" (sfântul Augustin).
* "Numai Biserica poate sa ofere Creatorului aceasta ofranda curata (Euharistia), oferindu-i cu aducere de multumire ceea ce provine din creatia sa" (sfântul Irineu).
* "Cuvântul lui Cristos, care a putut sa creeze din nimic ceea ce nu exista, nu poate oare sa transforme într-o substanta diferita ceea ce exista?" (sfântul Ambrozie).
* "Euharistia este aproape încoronarea întregii vieti spirituale si scopul spre care tind toate sacramentele" (sfântul Toma).

Mons. Raffaello Martinelli,
prelatul bazilicii "Sfintii Ambrozie si Carol" din Roma

N.B. Pentru a aprofunda tema, iata câteva documente pontificale:
* Paul al VI-lea, Mysterium fidei, 1965;
* Ioan Paul al II-lea:
   - Dominicae Cenae, 1980
   - Ecclesia de Eucharistia, 2003;
* Catehismul Bisericii Catolice, nr. 1322-1419;
* Congregatia pentru Cultul Divin si Sacramente, Redemptionis sacramentum, 2004.

Traducere de pe Zenit: pr. Mihai Patrascu

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/cateheza.asp?catehezediverse=z8
Vă rugăm să respectați drepturile de autor