www.profamilia.ro /apologetica.asp?biblia=26
 
 APOLOGETICA 

Biblia raspunde
IPS Ioan Ploscaru

achizitionare: 21.04.2004; sursa: Casa de Editura Viata Crestina

26. FIARA SI NUMARUL 666

Sf. Ioan profeteste în Apocalips ca, în timpurile de la sfârsitul lumii, se va scula o fiara (un curent sau o persoana tinând cu Anticrist), iar numarul numelui ei este 666. Ca sa loveasca în Biserica, unii sectari, în special Adventistii (Brosura "Ce ne aduce viitorul", pag. 47, Editura Pazitorul Adevarului, Bucuresti), socotesc în numere romane unele litere si dau numele Papii, VICARIUS FILII DEI, si anume: aduna literele care înseamna si cifre romane: VICarIVs fILII DeI. Aceste cifre, adunate, dau numarul 666, iar Adventistii afirma ca însusi Papa ar fi fiara din Apocalips (13,28).

Raspuns: Cel care va reprezenta fiara si va avea numarul numelui sau 666, va veni numai cu putin înainte de judecata din urma, pâna la care mai este timp. Deci nu poate fi Papa, care este de la Cristos si este Vicarul acestuia. Iata semnele venirii Domnului:

a) Cea mai mare parte a oamenilor vor fi fara credinta (cazuti în materialism): "Iar de ziua si de ceasul acela nimeni nu stie, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatal. Si precum a fost în zilele lui Noe, asa va fi si venirea Fiului Omului... oamenii mâncau si beau, se însurau, se maritau, pâna în ziua când a intrat Noe în corabie, si n-au stiut, pâna ce a venit potopul si i-a luat pe toti; la fel va fi si venirea Fiului Omului..." (Matei 24,36-39; Lc. 17,26).

b) Va fi predicata Evanghelia la toate neamurile: "Si se va propovadui aceasta Evanghelie a împaratiei în toata lumea, spre marturie la toate neamurile; si atunci va veni sfârsitul" (Matei 24,14). Astazi, doua treimi din lume sunt înca pagâne.

c) Va veni Anticrist: "Iar ivirea aceluia va fi prin lucrarea lui Satan, însotita de tot felul de puteri si de semne si de minuni mincinoase" (II Tes. 2,9). "Si a prins pe balaurul, pe sarpele cel vechi care este diavolul si satana si l-a legat pe 1000 de ani..." (Apocalips 20,2-9).

d) Enoch si Ilie vor predica pocainta: "Iata va voi trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare si înfricosata" (Malahia 4,5); "Iar El, raspunzând, a zis: Ilie într-adevar va veni si va aseza la loc toate" (Matei 17,11). Anticrist îi va ucide: "Si voi da putere celor doi martori ai mei si vor proroci... Iar când vor ispravi cu marturia lor, fiara care se ridica din adânc va face razboi cu ei, si-i va birui si-i va omorî" (Apoc. 11,3).

e) Evreii se vor converti: "Ca zile fara de numar fiii lui Israel vor ramâne fara rege, fara capetenie, fara jertfa... dupa aceasta fiii lui Israel se vor întoarce la credinta si vor cauta pe Domnul Dumnezeul lor... iar la sfârsitul zilelor celor de pe urma se vor apropia cu înfricosare de Domnul si de bunatatea lui" (Osea 3,4-5); "Cel care esti, precum este scris, hotarât pentru vremuri viitoare, ca sa potolesti mânia mai înainte de mânie, sa întorci inima tatalui catre fiu si sa asezi semintiile lui Iacob" (Eclesiast 48,10).

Sf. Pavel scrie la Romani: "Pentru ca nu voiesc, fratilor, ca voi sa nu stiti taina aceasta, ca sa nu va socotiti pe voi însiva întelepti; ca împietrirea s-a facut lui Israel în parte, pâna ce va intra tot numarul paginilor. Si astfel, întregul Israel se va mântui, precum este scris: Din Sion va veni Izbavitorul si va îndeparta nelegiuirile lui Iacob. Si acesta este legamântul Meu cu ei, când voi ridica pacatele lor" (Rom. 11,25-27).

De asemenea, citim si la Ieremia: "Dar iata legamântul pe care îl voi încheia cu casa lui Israel, dupa zilele acelea, zice Domnul: voi pune legea Mea înauntrul lor si pe inimile lor voi scrie si le voi fi Dumnezeu, iar ei îmi vor fi popor" (Ier. 31,33); "Voi încheia cu ei legamânt vesnic, dupa care Eu nu ma voi mai întoarce de la ei, ci le voi face bine si voi pune frica mea în inima lor, ca ei sa nu se mai abata de la Mine" (Ier. 32,40).

f) Semne mari în cer si necaz între oameni: "Caci precum fulgerul iese de la rasarit si se arata pâna la apus, asa va fi si venirea Fiului Omului... soarele se va întuneca, luna nu va mai da lumina ei, stelele vor cadea din cer si puterile cerului se vor zgudui..." (Matei 24,27-31; Luca 17,24).

Asadar, numai când se vor împlini toate acestea va fi aproape sfârsitul si se va sti care este fiara si numele si numarul ei. În vechime s-au cautat persoane al caror nume sa dea în cifre numarul 666. Asa s-a atribuit lui Nero, al carui nume Neron Caesar, în litere evreiesti, da numarul 666. Altii, cu alfabetul latin, au scos numarul 666 din numele lui Diocletian Augustus: DIoCLes aVgVstVs = 666, literele mari reprezentând numere romane. Unii au scos chiar din numele lui Iehova numarul 666 (Vezi Dictionnaire de la Bible, par Vigouroux, t. IV, col.1962).

Daca ne-am permite felul sectarilor de a interpreta Sfânta Scriptura, am putea sustine ca fiara cu numarul 666 este erezia sectara cu multe ramuri iesita din protestantism, cum de saptezeci de ori câte sapte (Matei 18,22) înseamna multimea sectelor formate. S-ar putea deduce ca numarul 666 îl au chiar Adventistii. Astfel, daca luam cuvintele: Secta Adventului si culegem literele care reprezinta numere romane, vom avea: seCta aDVentVLVI = 666, adica 100+500+5+5+50+5+1=666. Deci, dupa interpretarea lor, chiar secta Adventista este numele si numarul fiarei.

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/apologetica.asp?biblia=26
Vă rugăm să respectați drepturile de autor