www.profamilia.ro /Index.asp
 
 Bine a?i venit Poezie religioasa româneasca
Diferi?i autori români
   
Urmele lui Dumnezeu
Un Abecedar ai credin?ei pentru cei care nu au studiat religia oi încearca acum sa se ini?ieze. Poate sa fie oi un îndrumar pentru cei care doresc sa înve?e pe al?ii elementele credin?ei.
 
Sfânta Treime în Catehismul Bisericii Catolice
Explica?iile din CBC ale articolelor din Simbolul Apostolilor referitoare la cele Trei Persoane din Sfânta Treime: Dumnezeu Tatal; Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu unul-nascut; Duhul Sfânt.
   
Euharistia în via?a Bisericii
Euharistia a constituit tema unui Colocviu desfaourat la Traian. Conferin?ele sus?inute abordeaza Euharistia din mai multe perspective: în magisteriu, în via?a sociala, în via?a preo?ilor, în arta, în vie?ile sfin?ilor...
 
O credin?a fara dubii
Din diverse surse am colec?ionat aceasta serie de articole, în creotere continua, pe diverse teme controversate ale credin?ei.
   
Cruci de gratii - Biblice
Dintre poeziile Arhiepiscopului greco-catolic Ioan Ploscaru compuse în închisoare, va oferim seria "Biblice", impresionante repovestiri în versuri ale unor importante pasaje biblice.
 

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/Index.asp
Vă rugăm să respectați drepturile de autor