pregateste pagina pentru tiparire

 
 PORUNCI 

Poruncile morale
din Catehismul Ilustrat

achizitionare: 12.10.2003; sursa: Editura Galaxia Gutenberg

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior PORUNCILE DIVINE

PORUNCA A VIII-A (continuare)

Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău.

MINCIUNA

1. A minți înseamnă a spune un lucru pe care nu-l crezi adevărat cu intenția de a înșela.

2. Sunt trei feluri de minciuni: minciuna-glumă, minciuna binevoitoare și minciuna periculoasă.

3. Minciuna-glumă este cea făcută pentru a te amuza sau pentru a-i amuza pe alții.

4. Minciuna binevoitoare este cea făcută pentru a-ți fi utilă ție sau altora.

5. Minciuna periculoasă este cea făcută pentru a face rău aproapelui.

6. Din aceste trei minciuni cea mai vinovată este cea periculoasă, care e un păcat de moarte, atunci când cauzează aproapelui o daună considerabilă, fie în bunurile sale, fie în reputația sa.

7. Nu este permis să minți, nici chiar pentru a te scuza, nici pentru a face un serviciu altora.

8. Minciuna este întotdeauna un păcat, pentru că, fiind opusă adevărului, aduce supărare lui Dumnezeu care este Adevărul însuși.

 

Explicația Tabloului

9. Partea de sus a acestui tablou ni-l înfățișează pe Sfântul Petru și pe o femeie numită Safira, care cade moartă la picioarele sale.

Un om, cu numele de Anania, vându cu Safira, femeia lui, un ogor și, cu știrea soției, dosi o parte din bani, și numai o parte o aduse și o puse la picioarele Apostolilor. Petru însă zise: Anania, de ce ți-a umplut satana inima, să-L minți pe Spiritul Sfânt și să dosești din prețul ogorului? Dacă nu-l vindeai, nu era oare al tău, iar după ce a fost vândut, nu rămânea oare în stăpânirea ta? Cum de ți-ai pus în inimă această faptă? Nu pe niște oameni i-ai mințit, ci pe Dumnezeu. La auzul acestor cuvinte, Anania căzu și-și dădu sufletul. Și o frică mare îi cuprinse pe toți cei ce aflară. Tinerii veniră, îl înveliră și, scoțându-l afară, îl îngropară. După un răstimp de vreo trei ceasuri intră soția lui, fără să știe cele petrecute. Petru îi zise: Spune-mi, pe atâta ai vândut ogorul? Ea îi răspunse: Da, pe atâta. Atunci Petru îi zise: Cum de v-ați înțeles să puneți la încercare Spiritul Domnului? Iată, cei care l-au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor scoate și pe tine. Ea căzu pe loc la picioarele lui și muri. Când intrară tinerii, o găsiră moartă; o scoaseră și o îngropară lângă soțul ei. Și o frică mare cuprinse întreaga Biserică și pe toți cei care le aflară acestea. (F 5, 1-11)

10. Jos, în stânga, o vedem pe Eva, pe care șarpele o înșeală, spunându-i: dacă veți mânca din acest fruct, nu veți muri niciodată, ci veți fi precum Dumnezeu, veți ști binele și răul.

11. Omenirea întreagă a fost pierdută prin această minciună a diavolului pe care Domnul Nostru îl numește "mincinos și tată al minciunii" în pasajul următor din Evanghelie:

Isus le zise: Dacă Dumnezeu ar fi Tatăl vostru, M-ați iubi, căci Eu de la Dumnezeu am ieșit și am venit. Nu am venit de la Mine însumi, ci El M-a trimis. Pentru ce nu înțelegeți felul Meu de a vorbi? Pentru că nu sunteți în stare să-Mi ascultați cuvântul. Voi, diavolul îl aveți de tată și vreți să împliniți dorințele tatălui vostru. El dintru început a fost ucigaș și nu s-a ținut de adevăr, căci în el nu este adevăr. Când minte, vorbește după firea lui, căci este mincinos și e părintele minciunii. Pe Mine, deoarece vă spun adevărul, nu Mă credeți. Care dintre voi Mă va dovedi de păcat? Dacă vă spun adevărul, pentru ce nu Mă credeți? Cine este de la Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Voi de aceea nu ascultați, pentru că nu sunteți de la Dumnezeu.

12. În dreapta, îl vedem pe profetul Eliseu și pe sluga sa, Giezi. Acesta mințise, spunând că a fost trimis de profet să-i ceară lui Naaman un talant de argint și două haine. Primind de la generalul sirian doi talanți și două haine, Giezi a mințit a doua oară, spunându-i lui Eliseu că nu ieșise din casă. Ca pedeapsă pentru această minciună, a fost lovit de lepră, el și tot neamul lui.


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire