pregateste pagina pentru tiparire

 
 OMUL 

Laicii în Biserică și în lume
la lumina Conciliului Vatican II

achizitionare: 04.06.2004; sursa: Editura Serafica

Cuprinscapitolul anterior Bibliografia

AA. VV., Diaconia della carita nella pastorale della Chiesa locale, EDP, Padova 1985.

AA. VV., Gaudium et spes nella cultura di oggi,  în Credere oggi, 85/1995, 48.

AA. VV., La Chiesa nel mondo di oggi, (îngrijită de Olivieri S.), VEF, Florența 1966, 382.

AA. VV., Laici sulle vie del Concilio, Cittá Nuova, Assisi 1966.

AA.VV., La Chiesa nel mondo contemporaneo, Elle Di Ci, Torino 1968.

AA.VV., La Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Elle Di Ci, Leumann (TO) 19964.

AA.VV., La costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, Elle Di Ci, Leuman (TO), 19683.

AA.VV., La libertè religieuse, Cerf, Paris 1967.

AA.VV., La vita politica, EMP, Padova 1980.

Alszeghy Z., La Chiesa e la vocazione dell'uomo, în AA. VV., La Chiesa nel mondo contemporaneo, Elle Di Ci, Torino 1968, 446.

Aubert J.M., Morale sociale, Cittadella, Assisi 1972.

Barauna G., La Chiesa nel mondo di oggi, EVF, Florența 1966.

Bellomi L., Economia, în AA. VV., Dizionario dei testi conciliari, Queriniana, Brescia 1966, 430-435.

Bișoc A., Parohia-comunitate de credință în caritate, Presa Bună, Iași 1999.

Bonhoefer D., Etihgue, (trad. Jeanneret A.), Ginevra, Milano 1989.

Bonteanu T., O  turmă și un păstor, Unitas, CIuj-Napoca, 1997.

Buchet C., Religie și putere în relațiile internaționale contemporane, Didactică și Pedagogică, București  1998.

Bussi N., La persona nella vita sociale, Paoline, Alba 1945.

Caroli L.M., La Chiesa e il Concilio, Áncora, Milano 1964.

Coffy R., La Chiesa, Àncora, Milano 1986.

Consiliu Pontifical pentru Familie, Copiii primăvara familiei și a societății, ARC, București 2000.

Dancă W. (coord.), Creștinii laici - identitate și misiune -, Sapientia, Iași 2001.

Dumea C., Istoria Mântuirii, ARC, București 1993.

Fara M., Jubileul familiei, în Actualitatea creștină, 11(10/2000), 4.

Ferenț E., Dumnezeu cel viu, unic în ființă și întreit în persoană, Presa Bună, Iași 1997.

Ferenc T., Întâlnire cu creștinismul, ERC, Timișoara, 1992.

Fessard G., Autorite et bien commun, Aubier, Paris 1945.

Flik M., La Chiesa nel mondo contemporaneo,Favale A. (coord.), Elle Di Ci, Leumann (TO) 1968, 585.

Fusco V., L'ecclesiologia contemporanea, EMP, Padova 1992.

Ginger M., The real world order, Catham Publishing House, 1993.

Grolla V., L'agire della chiesa, EMP, Padova 1995.

Ioan al XXIII-lea, Pacem in terris, Morcellina, Brescia 1963.

Ioan Paul al II-lea și Messori V., Să trecem pragul speranței, trad. Mărculescu S., Humanitas, București 1995.

Ioan Paul al II-lea,

______, Să trecem pragul speranței, Humanitas, București 1995

______, Omilia de la Liturghia de încheiere a celei de a XV-a Zii Mondiale a Tineretului, Roma 20 august 2000, în Actualitatea creștină, septembrie 2000.

______, Planul lui Dumnezeu, Enciclopedică, București 1999.

______, Scrisoare către familii, 23-24.

______, Familiaris consortio, 19.

Lewis C.S., Creștinismul redus la esențe, SMR, București 1994.

Libret L.J., La vita economica e sociale, în AA. VV., Commento alla Costituzione Gaudium et Spes, Queriniana, Brescia 1967, 228- 234.

Lönne K.E., Il catolicesimo politico nel XIX e XX secolo, Il Mulino, Milano 1991.

Malnati E., Ministerialità della Chiesa nella "Gaudium et Spes", în AA.VV., Ripensare il concilio, Piemme, Asti 1986, 75- 76.

Maritain J., La persona e il bene comune, Morcellina, Brescia 1948.

Massagrande F., La vicenda esemplare del testo, în Credere oggi, 15(85/1995), 16.

Mattai G., Lavoro ed economia nel magistero della chiesa, în Credere oggi, 8(4-6/1988), 17.

Mironov A., Tehnologii ozenistice, în Știință și tehnică, iulie-august 2000, 3.

Moldovan I., Adevărul și frumusețea căsătoriei, Alba Iulia 1996.

Mounier E., Rivoluzione personalista e comunitaria, Comunità, Milano 1955.

Mouroux J., Senso cristiano dell'uomo, Morcelliana, Brescia 1948, 176.

Paul al VI-lea, Cuvântarea din 5 ianuarie 1964 la Nazaret.

Pauletti D., La testimonianza cristiana nel mondo contemporaneo in Papa Montini, Miscellanea Francescana, Roma 1991.

Ploscaru I., Urmele lui Dumnezeu, Signata, Timișoara 1994.

Possenti V., Tra secularizzazione e nuova cristianitá, EDB, Bologna 1986.

Quadri S.,

______, La Chiesa faccia il suo mestiere, Paoline, Milano, 1977.

______, La constituzione sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, Elle Di Ci, Leumann (TO) 1968.

Regamey P., La crise de l'arte sacre ou XX-siecle, Cerveaux, Paris 1939.

Riccio S., Famiglia comunitá originaria, EI, Napoli 1967.

Sarti A., La Chiesa nel mondo contemporaneo, EMP, Padova 1995.

Sartori L., La Chiesa nel mondo contemporaneo, EMP, Padova 1995.

Scoppola P., Evoluzione del quadro storico che sta alla base della "Gaudium et Spes", în AA.VV., La Costituzione conciliare "Gaudium et Spes" vent'anni dopo, GLE, Padova 1988, 27.

Spinelli L., Lo Stato e la Chiesa, Utet Libreria, Torino 1988.

Squarise C., Cittadini del mondo, EMP, Padova 1992.

Sturzo L., La società. Sua natura e Ieggi, Atlas, Bologna 1948.

Teodorescu GH., curs de Sociologie a comunicării, Roman 1998.

Trentin G., ll matrimonio e la famiglia, în Credere oggi, 4/1989, 13-14.

Valle R. la, Il Concilio nelle nostre mani, Morceliana, Brescia 1966.

Vanzan P. , Avent'anni dal Vaticano, i rapporti Chisa - mondo secondo la Gaudium et Spes, în AA.VV., Ripensare il concilio, Piemme, Asti 1986, 55- 62.

Vanzan P., Ripensare al Gaudium et spes, în Credere oggi 15(1/1995), 57.

Vasiliu M., Mișcările  ecleziale-speranța Bisericii, în Oraș Nou, VIII (9/1998), 4.


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire