pregateste pagina pentru tiparire

 
 OMUL 

Laicii în Biserică și în lume
la lumina Conciliului Vatican II

achizitionare: 04.06.2004; sursa: Editura Serafica

capitolul urmatorCuprins Sigle și abrevieri

1. Cărțile biblice


Gen Cartea Genezei
Ex Cartea Exodului
Lev Cartea Leviticului
Num Cartea Numerilor
Dt Cartea Deuteronomului
Ios Cartea lui Iosue
Jud Cartea Judecătorilor
Rut Cartea lui Rut
1Sam Cartea întâi a lui Samuel
2Sam Cartea a doua a lui Samuel
1Rg Cartea întâi a Regilor
2Rg Cartea a doua a Regilor
1Cr Cartea întâi a Cronicilor
2Cr Cartea a doua a Cronicilor
Esd Cartea lui Esdra
Neh Cartea lui Nehemia
Tob Cartea lui Tobia
Idt Cartea Iuditei
Est Cartea Esterei
1Mac Cartea întâi a Macabeilor
2Mac Cartea a doua a Macabeilor
Iob Cartea lui Iob
Ps Cartea Psalmilor
Prov Cartea Proverbelor
Qoh Cartea lui Qohelet (Ecleziastul)
Ct Cartea Cântării Cântărilor
Înț Cartea Înțelepciunii
Sir
Cartea lui Ben Sirah (Ecleziasticul)
Is Cartea Profetului Isaia
Ier Cartea profetului Ieremia
Lam Cartea Lamentațiunilor (Plângerile lui Ieremia)
Bar Cartea profetului Baruh
Ez Cartea profetului Ezechiel
Dan Cartea profetului Daniel
Os Cartea profetului Osea
Il Cartea profetului Ioel
Am Cartea profetului Amos
Abd Cartea profetului Abdia
Iona Cartea profetului Iona
Mih Cartea profetului Mihea
Nah Cartea profetului Nahum
Hab Cartea profetului Habacuc
Sof Cartea profetului Sofonia
Ag Cartea profetului Aggeu
Zah Cartea profetului Zaharia
Mal Cartea profetului Malahia
Mt Evanghelia după sfântul Matei
Mc Evanghelia după sfântul Marcu
Lc Evanghelia după sfântul Luca
In Evanghelia după sfântul Ioan
Fap Faptele Apostolilor
Rom Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani
1Cor Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni
2Cor Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni
Gal Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni
Ef Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni
Fil Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni
Col Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni
1Tes Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni
2Tes Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni
1Tim Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Timotei
2Tim Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Timotei
Tit Scrisoarea sfântului apostol Paul către Tit
Flm Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filemon
Evr Scrisoarea către Evrei
Iac Scrisoarea sfântului apostol Iacob
Iud Scrisoarea sfântului apostol Iuda
1Pt Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru
2Pt Scrisoarea a doua a sfântului apostol Petru
1In Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan
2In Scrisoarea a doua sfântului apostol Ioan
3In Scrisoarea a treia sfântului apostol Ioan
Ap cartea Apocalipsului


2. Documente ale Conciliului Vatican al II-lea


AA Decret despre apostolatul laicilor Apostolicam Actuositatem
AG
Decretul despre activitatea misionară a Bisericii Ad gentes
CD
Decret privind misiunea pastorală a Episcopilor în Biserică Christus Dominus.
DH Declarație privind libertatea religioasă Dignitatis Humanae
DV
Constituția dogmatică despre revelația divină Dei verbum
GE
Declarație despre educația creștină Gravisimumk Educationis.
GS Constituția pastorală despre Biserica în lumea contemporană Gaudium et spes
IM
Decret asupra mijloacelor de comunicare socială Inter Mirifica
LG
Constituția dogmatică despre Biserică Lumen gentium
NA
Declarația despre relațiile Bisericii cu religiile necreștine Nostra aetate
OE
Decret despre Bisericile Orientale Catolice Orientalium Ecclesiarum
OT
Decret privind formarea preoțească Optatam Totius.
PC Decret privind reînnoirea vieții călugărești Perfectae Caritatis
PO
Decret privind slujirea și viața preoțească Presbyterorum Ordinis
SC
Constituția despre liturgie Sacrosanctum concilium
UR
Decretul despre ecumenism Unitatis redintegratio
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire