pregateste pagina pentru tiparire

 
 OMUL 

Bazele antropologiei (din Manualul de bioetică)
Elio Sgreccia și Victor Tambone

achizitionare: 22.09.2003; sursa: Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice București

Cuprinscapitolul anterior Capitolul al treilea
Introducere privind omul - Bazele Antropologiei

Dicționar

 • acțiune imanentă perfectivă: în gândirea aristotelică, actul îndeplinit de un subiect este cel care cade în sarcina obiectului însuși (de exemplu, a gândi, a se dezvolta etc), ce tinde să împlinească perfecțiunea celui care îl realizează. Pentru Aristotel actul este cel ce caracterizează ființa vie.

 • libertate: este proprietatea particulară și exclusivă a omului de a fi stăpânul propriilor acte, și care, deci, îl face responsabil pentru acestea. Practic pentru toți gânditorii libertatea este titlul maxim de noblețe cu care este înzestrat omul, și de aceea în mediul social ea reprezintă și dreptul său prim, sacru și inviolabil: orice ordine juridică - privată sau publică - trebuie să respecte libertatea fiecărei persoane consimțindu-i exercițiul chiar public în limitele binelui comun (Livi 1995)

 • ilemorfism: din gr. hyle materie + morphe formă. Este doctrina elaborată de Aristotel și reluată de Sfântul Toma, asupra elementelor metafizice care alcătuiesc ființa fizică: materia și forma

 • finalism: concepție asupra realității care face referire la finalitatea îndepărtată pe care o are în sine fiecare lucru și prin care poate fi înțeles în semnificația sa cea mai profundă. Are o mare importanță în mediul biologiei căci înfruntă il quesito dacă organizarea și activitatea ființelor vii sunt finalizate sau cazuale.În Etica această poziție este cuprinsă în așa zisele "etici teleologice"

 • idealism: în sens restrâns este acea filozofie care, opunându-se realismului, exclude faptul că există lucruri în afara gândirii și, de aceea, ajunge să afirme imanența întregii lumi empirice în activitatea creatoare a subiectului gânditor. Un astfel de curent de gândire este pregătit cu Descartes și Locke, evoluează la Kant și se structurează la Fichte, Schelling și Hegel. (Dizionario delle idee, Sansoni, 1977)

 • fixism: interpretare a originii speciilor care exclude apariția lor prin evoluție și o consideră pe fiecare creată direct cu caractere într-un anumit mod determinate și fixe.

 • ecofeminism: este unul din curentele feminismului american. Vede opresiunea naturii ca fiind coincidentă cu aceea a femeii. De aceea își propune să favorizeze eliberarea contextuală a amândorura.

 • valori: tot ceea ce are o valență de bine și care deci determină persoana să acționeze în direcția aceasta.

 • uniune accidentală: prin uniune se înțelege o acțiune care constituie o unitate. Poate surveni la diferite niveluri: cea accidentală este majoritar superficială precum de exemplu uniunea unor părți mecanice, cea substanțială este mai profundă, ca de exemplu, cea care survine între materie și formă.

 • materie: semnificația originară în limba greacă înseamnă "lemn de pădure", "lemn de construcție", materie cu care se realizează construcțiile. În continuare materia este înțeleasă nu numai lemn, ci ca orice specie de material util pentru construcție. În filozofie termenul asumă sensul de ceea ce face lucrurile capabile să ocupe un spațiu și să asume o formă, sau prin materie se înțelege orice este extins și ansamblul ființelor care au această proprietate. În filozofia aristotelică și tomistă materia este acea parte a ființei care prezintă elementul potențial, nedeterminat, în opoziție (logică) cu forma.

 • forma: în linia celor spuse despre materie, forma este componenta ființei care este determinată și unificantă. În doctrina aristotelică f. este acea parte a ființei care este neschimbătoare, care rămâne fixă fără a îndura mutații și care constituie partea inteligibilă a lucrului cunoscut.


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire