pregateste pagina pentru tiparire

 
 MEDITAȚII 

Meditații zilnice pentru Postul Mare 2006
achizitionare: 01.03.2006

Inapoi la cuprins

Joi (9 martie 2006): "Cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da cele bune celor care i le cer!"

 

Evanghelia: Matei 7,7-12

Cereți și vi se va da; căutați și veți afla; bateți și vi se va deschide. Că oricine cere ia, cel care caută află, și celui ce bate i se va deschide. Sau cine este omul acela între voi care, de va cere fiul său pâine, oare el îi va da piatră? Sau de-i va cere pește, oare el îi va da șarpe? Deci, dacă voi, răi fiind, știți să dați daruri bune fiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru Cel din ceruri va da cele bune celor care cer de la El? Ci toate câte voiți să vă facă vouă oamenii, asemenea și voi faceți lor, că aceasta este Legea și proorocii.

Vechiul Testament: Estera 12,14-16.23-25 (partea deuterocanonică)

Și regina Estera, cuprinsă de o neliniște de moarte, se îndreptă către Domnul. Și s-a rugat Domnului Dumnezeului lui Israel și a spus: "O, Domnul meu, tu ești singurul nostru Rege; ajută-mă, căci sunt singură și nu am nici un ajutor decât pe Tine, căci pericolul este aproape. De când m-am născut am auzit în tribul familiei mele că Tu, Doamne, l-ai ales pe Israel dintre toate neamurile și pe părinții noștri dintre toți strămoșii lor, și că ai făcut pentru ei tot ceea ce ai promis."

 

Meditație: Doriți ca Dumnezeu să audă rugăciunile voastre? Rugăciunea Esterei în numele poporului său este un model pentru noi. Ea s-a rugat pentru ajutor în conformitate cu promisiunea lui Dumnezeu de a fi fidel poporului Său. Dumnezeu dorește ca noi să ne amintim promisiunile Lui și să ne bazăm pe ajutorul lui atunci când ne rugăm. Isus a dorit să înalțe așteptările discipolilor săi atunci când i-a învățat cum să se roage. Parabola lui Isus despre tatăl care își hrănește fiul ilustrează un fapt de neconceput! Cum ar putea un tată iubitor să refuze să îi dea copilului său ceea ce este bun; sau mai rău, să îi dea ceea ce este dăunător? În concluzie, Isus face o afirmație uimitoare: Cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da cele bune celor care i le cer! Tatăl nostru ceresc dă cu dărnicie dincolo de așteptările noastre. Isus i-a învățat pe discipolii Săi să se roage cu încredere deoarece Tatăl ceresc, în bunătatea Sa, răspunde întotdeauna la rugăciune. De aceea ne putem ruga cu îndrăzneală: Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi.

Aceia care cunosc și au încredere în iubirea lui Dumnezeu, se roagă cu mare îndrăzneală. Să ascultăm ce spunea despre puterea rugăciunii Sf. Ioan Gură de Aur, un Părinte al Bisericii din secolul al V-lea: "Rugăciunea este o armură eficientă, o comoară ce nu se micșorează, o mină care nu se golește niciodată, un cer neacoperit de nori, un cer netulburat de furtună. Este rădăcina, fântâna, și mama a o mie de binecuvântări. Depășește cu mult puterea unui monarh. ... Nu vorbesc despre rugăciunea care este rece și slabă, lipsită de vlagă și zel. Vorbesc despre aceea care vine dintr-o minte largă, copilul unui spirit pocăit, rodul unui suflet convertit - aceasta este rugăciunea care urcă la cer. ... Puterea rugăciunii a subjugat tăria focului, a îmblânzit răcnetele leilor, a redus la tăcere anarhii, a stins războaie, a liniștit natura, a alungat demonii, a stricat lanțurile morții, a deschis porțile raiului, a ușurat boli, a înlăturat înșelătorii, a salvat cetatea de la distrugere. Pe scurt rugăciunea are puterea de a distruge tot ceea ce se opune binelui."

Rugăciunea izvorăște din iubirea lui Dumnezeu; și iubirea personală pe care o arătăm aproapelui nostru este alimentată de iubirea pe care Dumnezeu a revărsat-o în inimile noastre prin Duhul Sfânt (Romani 5,5). Isus își încheie discursul despre rugăciune amintindu-ne că trebuie să ne purtăm cu aproapele nostru așa cum dorim să se poarte cu noi Dumnezeu și ceilalți. Nu trebuie doar să evităm să facem vreun rău aproapelui, ci trebuie să căutăm în mod activ bunăstarea lui. Făcând astfel, împlinim legea și profeții, adică ceea ce Dumnezeu cere de la noi - a-l iubi pe Dumnezeu cu tot ceea ce avem și suntem, și a-l iubi pe aproapele ca pe noi înșine. Duhul Sfânt este gata întotdeauna să transforme viețile noastre după modul de a iubi al lui Isus. Sunteți însetați de sfințenia și de focul iubirii lui Dumnezeu?

"Fă-mă să te iubesc, Domnul meu și Dumnezeul meu, și să mă văd pe mine așa cum sunt cu adevărat - un peregrin în această lume, un creștin chemat la a respecta și a iubi pe toți aceia ale căror vieți le ating, aceia care au autoritate asupra mea sau care se află sub autoritatea mea, prietenii și dușmanii mei. Ajută-mă să înving mânia cu blândețe, lăcomia cu generozitate, apatia cu fervoare. Ajută-mă să uit de mine și să ajung la ceilalți" (Rugăciune atribuită Papei Clement al XI-lea).

Psalmul 137
Lăuda-Te-voi, Doamne, cu toată inima mea, că ai auzit cuvintele gurii mele și înaintea îngerilor Îți voi cânta.
Închina-mă-voi în locașul Tău cel sfânt și voi lăuda numele Tău, pentru mila Ta și adevărul Tău; că ai mărit peste tot numele cel sfânt al Tău.
În orice zi Te voi chema, degrabă mă auzi! Sporește în sufletul meu puterea.
Să Te laude pe Tine, Doamne, toți împărații pământului, când vor auzi toate graiurile gurii Tale,
Și să cânte în căile Domnului, că mare este slava Domnului.
Că înalt este Domnul și spre cele smerite privește și pe cele înalte de departe le cunoaște.
De ajung la necaz, viază-mă! Împotriva vrăjmașilor mei ai întins mâna Ta și m-a izbăvit dreapta Ta.
Domnul le va plăti lor pentru mine. Doamne, mila Ta este în veac; lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea.

© 2006 Don Schwager
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire