pregateste pagina pentru tiparire

 
 MEDITAȚII 

Meditații zilnice pentru Postul Mare 2006
achizitionare: 01.03.2006

Inapoi la cuprins

Duminica Floriilor (9 aprilie 2006): "Binecuvântat cel ce vine în numele Domnului"

 

Evanghelia: Marcu 11,1-10 [a se vedea și Marcu 14,1-15,47]

Când s-au apropiat de Ierusalim, la Betfaghe și Betania, lângă Muntele Măslinilor, a trimis doi dintre discipolii săi și le-a spus: "Mergeți în satul dinaintea voastră și, îndată ce veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat, pe care nici un om nu a încălecat vreodată; dezlegați-l și aduceți-l! Și dacă vă va spune cineva: «De ce faceți aceasta?», spuneți-i: «Domnul are nevoie de el, dar îl va trimite îndată înapoi»". Ei au plecat și au găsit măgărușul legat la poartă, afară, în drum. Și l-au dezlegat. Unii dintre cei care stăteau acolo le-au spus: "Ce faceți, dezlegați măgărușul?" Ei le-au zis după cum le spusese Isus și i-au lăsat să plece. Au adus măgărușul la Isus, și-au aruncat hainele pe el, iar el l-a încălecat. Mulți își așterneau hainele pe drum, alții ramuri înfrunzitek pe care le tăiaseră de pe câmpuri. Iar cei care mergeau înaintea lui și cei care-l urmau strigau: "Osana! Binecuvântat cel ce vine în numele Domnului! Binecuvântată este împărăția care vine, a părintelui nostru David! Osana în înaltul cerurilor!" Și a intrat în Ierusalim, în templu; și, privind toate în jur, fiind deja la timpul înserării, a ieșit spre Betania împreună cu cei doisprezece.

 

Vechiul Testament: Isaia 50,4-7

Domnul mi-a dat o inimă înțeleaptă, ca să știu să vorbesc celor deznădăjduiți. În fiecare dimineață el mă trezește: de dimineață mă trezește, ca să ascult ca un ucenic. Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea, iar eu nu m-am împotrivit, nici nu m-am dat înapoi. Spatele mi l-am dat spre a fi lovit, obrajii spre a fi pălmuiți și fața nu mi-am întors-o de la cei care mă ocărau și mă scuipau. Domnul Dumnezeu îmi vine în ajutor, de aceea nu m-au doborât ocările. De aceea le-am oferit o față ca de cremene și știu că nu voi rămâne de rușine.

 

Meditație: Este Împăratul slavei binevenit să intre în casa și în inima noastră? Isus a mers la Ierusalim știind prea bine ce îl aștepta - trădarea, respingerea și răstignirea. Poporul din Ierusalim, totuși, a fost gata să îl întâmpine ca pe Împăratul lor mesianic! Nu știau cât îl va costa pe acest Împărat să inaugureze împărăția Sa. Intrarea lui Isus în Ierusalim călare pe mânzul asinei a fost o împlinire directă a profeției mesianice a lui Zaharia (Zaharia 9,9): Bucură-te foarte, fiica Sionului, veselește-te, fiica Ierusalimului, căci iată Împăratul tău vine la tine drept și biruitor; smerit și călare pe asin, pe mânzul asinei. Mânzul era un semn al păcii. Isus a intrat în Ierusalim în blândețe și umilință, ca Împăratul mesianic care dă poporului Său victorie și pace. Acea victorie și pace urmau să fie asigurate prin crucea și învierea care aveau să aibă loc în curând, la Paști.

Sf. Augustin de Ippona comentează despre semnificația intrării lui Isus în Ierusalim: "Învățătorul umilinței este Cristos care s-a smerit pe sine și s-a făcut ascultător până la moarte, chiar moartea pe cruce. Astfel El nu își pierde divinitatea când ne învață umilința... Ce a însemnat ca Împăratul veacurilor să devină Împăratul omenirii? Pentru că Cristos nu a fost Împăratul Israelului pentru ca să poată pretinde o taxă sau ca să își înarmeze soldații și să învingă în mod vizibil un dușman. A devenit Împăratul Israelului prin faptul că El conduce mințile, că îi îndrumă spre veșnicie, că îi conduce în Împărăția cerurilor pe aceia care cred, speră și iubesc. Este o coborâre, nu o înălțare, să devină Împăratul Israelului acela care este Fiul lui Dumnezeu, egal cu Tatăl, Cuvântul prin care au fost făcute toate" [Tratat despre Evanghelia lui Ioan 51.3-4].

Psalmul 23 este un alt pasaj profetic care vorbește despre această procesiune triumfală a Împăratului slavei: Ridicați, căpetenii, porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra Împăratul slavei. Isus Cristos a venit pentru a ne aduce Împărăția lui Dumnezeu. El este adevăratul Împărat care dă pace, bucurie și viață veșnică pentru aceia care acceptă domnia Sa. Este Împăratul slavei binevenit să intre în casa și în inima noastră? Și răsună pereții noștri de lauda slavei Sale?

"Doamne Isuse, fii Regele și Stăpânul inimii, al minții, al vieții, și al casei mele. Fie ca viața mea să reflecte blândețea și umilința Ta, pentru ca Tu să fi cinstit ca Regele slavei!"

 

Psalmul responsorial

(Ps 21,8-9.17-18a.19-20.23-24; R.: 2a)

R.: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?
Toți care m-au văzut, au râs de mine,
au clătinat din cap, au strâmbat din buze:
"S-a încrezut în Domnul, să-l mântuiască,
să-l scape, pentru că îl iubește". R.

Iată, o mulțime de câini mă împresoară,
o ceată de nelegiuiți dau târcoale în jurul meu;
mi-au străpuns mâinile și picioarele,
îmi pot număra toate oasele. R.

Își împart hainele mele între ei
și trag la sorți pentru haina mea.
Dar tu, Doamne, nu te îndepărta,
tăria mea, vino degrabă în ajutorul meu. R.

Voi vesti fraților mei numele tău,
te voi lăuda în mijlocul adunării.
Cei care vă temeți de Domnul, aduceți-i laudă,
toată seminția lui Iacob, lăudați-l. R.

© 2006 Don Schwager
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire