pregateste pagina pentru tiparire

 
 MEDITAȚII 

Meditații zilnice pentru Postul Mare 2006
achizitionare: 01.03.2006

Inapoi la cuprins

Miercuri (8 martie 2006): Semnul lui Iona pentru o generație rea

 

Evanghelie: Luca 11,29-32

Iar îngrămădindu-se mulțimile, El a început a zice: Neamul acesta este un neam viclean; cere semn dar semn nu i se va da decât semnul proorocului Iona. Căci precum a fost Iona un semn pentru Niniviteni așa va fi și Fiul Omului semn pentru acest neam. Regina de la miazăzi se va ridica la judecată cu bărbații neamului acestuia și-i va osândi, pentru că a venit de la marginile pământului, ca să asculte înțelepciunea lui Solomon; și, iată, mai mult decât Solomon este aici. Bărbații din Ninive se vor scula la judecată cu neamul acesta și-l vor osândi, pentru că s-au pocăit la propovăduirea lui Iona; și, iată, mai mult decât Iona este aici.

 

Vechiul Testament: Iona 3,1-10

Și a fost cuvântul Domnului către Iona, pentru a doua oară, zicând "Scoală și pornește către cetatea cea mare a Ninivei și vestește-le ceea ce îți voi spune! Și s-a sculat Iona și a mers în Ninive, după cuvântul Domnului. Și Ninive era cetate mare înaintea lui Dumnezeu; îți trebuia trei zile ca s-o străbați Și a pătruns Iona în cetate, zicând: "Patruzeci de zile mai sunt, și Ninive va fi distrusă! Atunci Ninivitenii au crezut în Dumnezeu, au ținut post și s-au îmbrăcat cu sac, de la cei mai mari și până la cei mai mici Și a ajuns vestea până la regele Ninivei. Acesta s-a sculat de pe tronul său, și-a lepădat veșmântul lui cel scump, s-a acoperit cu sac și s-a culcat în cenușă Apoi, din porunca regelui și a dregătorilor săi, s-au strigat și s-au zis acestea: Oamenii și animalele, vitele mari și mici să nu mănânce nimic, să nu pască și nici să bea apă Iar oamenii să se îmbrace cu sac și către Dumnezeu să strige din toată puterea și fiecare să se întoarcă de pe calea lui cea rea și de la nedreptatea pe care o săvârșesc mâinile lui Poate că Dumnezeu Se va întoarce și Se va milostivi și va ține în loc iuțimea mâniei Lui ca să nu pierim! Atunci Dumnezeu a văzut faptele lor cele de pocăință, că s-au întors din căile lor cele rele. Și i-a părut rău Domnului de prezicerile de rău pe care li le făcuse și nu le-a împlinit.

 

Meditație: Acordați suficientă atenție semnelor de avertizare? Multe nenorociri ar fi putut fi evitate dacă oamenii ar fi acordat atenție unor astfel de semne. Când liderii religioși i-au cerut lui Isus un semn, El le-a dat un avertisment serios cu privire la dezastrul spiritual. Era caracteristic pentru evrei ca ei să ceară "semne" de la trimișii lui Dumnezeu pentru a-și autentifica cele spuse. Când liderii religioși l-au presat pe Isus să le ofere o dovadă pentru afirmațiile Sale, El a spus prin acele cuvinte că El este semnul lui Dumnezeu și că ei nu au nevoie de vreo altă dovadă din cer decât propria lui persoană. Ninivitenii au recunoscut avertismentul lui Dumnezeu atunci când le-a vorbit Iona, și s-au pocăit. Și Regina din Saba a recunoscut înțelepciunea lui Dumnezeu în Solomon. Iona a fost semnul lui Dumnezeu și mesajul său a fost mesajul unui Dumnezeu îndurător față de oamenii din Ninive. Din păcate liderii religioși nu s-au mulțumit să accepte semnele aflate chiar în fața ochilor lor. Ei au respins mesajul lui Ioan Botezătorul și acum îl resping pe Isus ca Unsul lui Dumnezeu (Mesia) și nu țin seama de mesajul Său. Simeon a profețit la nașterea lui Isus că El era "pus spre căderea și spre ridicarea multora din Israel și ca un semn care va stârni împotriviri... pentru ca să se descopere gândurile din multe inimi" (Luca 2,34-35). Isus și-a confirmat mesajul prin multe minuni, în pregătirea celui mai mare semn dintre toate - învierea Sa în cea de-a treia zi.

Domnul Isus a venit pentru ca să ne elibereze de sclavia păcatului și a dorințelor dăunătoare. Prin darul Duhului Sfânt, El își revarsă iubirea în inimile noastre pentru ca noi să putem înțelege voința Sa pentru viețile noastre și să pășim pe drumul Său de sfințenie. Dumnezeu cercetează inimile, nu pentru a ne condamna, ci pentru a ne arăta unde avem nevoie de harul Său mântuitor și de ajutorul Său. El ne cheamă să îl căutăm cu pocăință adevărată, cu umilință, și cu onestitatea de a ne înțelege păcatele drept ceea ce sunt ele în realitate - o respingere a iubirii și a voinței Sale pentru viețile noastre. Dumnezeu ne va transforma dacă ascultăm cuvântul Său și permitem Duhului Său Sfânt să lucreze în inimile noastre. Cereți-i Domnului să vă reînnoiască mintea și să vă sporească setea după înțelepciunea sa. Iacob spune că "înțelepciunea cea de sus întâi este curată, apoi pașnică, îngăduitoare, ascultătoare, plină de milă și de roade bune, neîndoielnică și nefățarnică" (Iacob 3,17). O persoană care are îndoieli nu poate primi acest fel de înțelepciune. Cel hotărât dorește un singur lucru - plăcerea lui Dumnezeu. Dumnezeu dorește să ne bucurăm în El și să cunoaștem libertatea adevărului și iubirii Sale. Sunteți însetați de sfințenia fără de care nimeni nu îl va vedea pe Domnul (Evrei 12,14)?

"Doamne, schimbă inima mea și umple-mă cu înțelepciunea Ta, pentru ca să iubesc căile Tale. Dă-mi harul și curajul de a mă împotrivi ispitelor și perseverența pentru ca să îmi doresc cu adevărat să fac ceea ce îți este plăcut Ție."

 

Psalmul 50,4-5.13-14.19-20
Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea.
Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu.
Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește.
Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce.
Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului.
Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței.

© 2006 Don Schwager
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire