pregateste pagina pentru tiparire

 
 MEDITAȚII 

Meditații zilnice pentru Postul Mare 2006
achizitionare: 01.03.2006

Inapoi la cuprins

Joi (6 aprilie 2006): "Înainte de a fi Abraham, Eu sunt"

 

Evanghelia: Ioan 8,51-59

În timpul acela, Isus le-a spus iudeilor: "Adevăr, adevăr vă spun, dacă cineva păzește cuvântul meu, nu va vedea moartea în veci". Iudeii i-au zis: "Acum vedem că ai diavol; Abraham a murit, de asemenea și profeții, și tu zici: «Dacă cineva păzește cuvântul meu, nu va gusta moartea în veci». Oare ești tu mai mare decât părintele nostru Abraham? El a murit, de asemenea și profeții au murit. Cine crezi că ești tu?" Isus a răspuns: "Dacă mă slăvesc pe mine însumi, slava mea nu este nimic; Tatăl mă slăvește, el, despre care voi ziceți că este Dumnezeul vostru; și totuși nu-l cunoașteți. Eu îl cunosc bine; și dacă aș zice că nu-l cunosc, aș fi și eu ca voi, un mincinos. Dar îl cunosc și păzesc cuvântul lui. Abraham, tatăl vostru, a tresăltat de bucurie în speranța că va vedea ziua mea: a văzut-o și s-a bucurat". Iudeii i-au zis: "Nu ai nici cincizeci de ani, și l-ai văzut pe Abraham!" Isus le-a zis: "Adevăr, adevăr vă spun, înainte de a fi Abraham, eu sunt". La auzul acestor cuvinte, au luat pietre ca să arunce în el. Dar Isus, ascunzându-se, a ieșit din templu.

 

Vechiul Testament: Geneză 17,3-9

În zilele acelea, Abraham s-a aruncat cu fața la pământ și Dumnezeu i-a vorbit astfel: "Iată legământul, pe care-l fac cu tine: Vei fi tatăl multor popoare. Nu te vei mai numi Abram, ci numele tău va fi Abraham; căci voi face din tine tatăl multor popoare. Îți voi înmulți urmașii nespus de mult, voi scoate din tine popoare și regi vor ieși din tine. Voi încheia legământul meu cu tine, iar după tine cu urmașii tăi din neam în neam; acesta va fi un legământ veșnic, în puterea căruia eu voi fi Dumnezeul tău și al urmașilor tăi. Ție și urmașilor tăi voi da toată țara Canaanului în stăpânire veșnică; și eu voi fi Dumnezeul vostru". Apoi a zis Dumnezeu lui Abraham: "Să păzești legământul meu, tu și urmașii tăi după tine, din neam în neam".

 

Meditație: Însetăm după cunoașterea deplină a lui Dumnezeu - a-l cunoaște personal și a cunoaște puterea iubirii și a înțelepciunii Sale pentru noi? Dumnezeu ne-a făcut să îl cunoaștem și ne dăruiește darul credinței și al înțelegerii pentru ca să creștem în cunoașterea Lui. Isus a provocat poporul lui Israel să accepte cuvântul Său ca revelație a lui Dumnezeu. Spusele Lui au pus la încercare tocmai temelia credinței lor și a felului în care îl înțelegeau pe Dumnezeu. Isus a susținut o serie de adevăruri care constituie fundamentul vieții și misiunii Sale. Care sunt acestea? În primul rând, Isus a susținut o cunoaștere unică a lui Dumnezeu. A susținut că singura cale către cunoașterea deplină a minții și inimii lui Dumnezeu este prin El însuși. A mai susținut de asemenea o ascultare unică a lui Dumnezeu Tatăl. El gândește, trăiește și acționează cunoscând cuvântul Tatălui Său. A privi la viața lui înseamnă a vedea "cum dorește Dumnezeu să trăiesc". Doar în Isus vedem ceea ce Dumnezeu dorește ca noi să știm și ceea ce dorește ca noi să fim.

Atunci când evreii l-au întrebat pe Isus: "Cine crezi că ești tu?", El le-a răspuns: "Înainte de a fi Abraham, Eu sunt". Isus a susținut că este în afara timpului, și doar unul în univers este în afara timpului, adică Dumnezeu. "Isus Cristos - cel de ieri și de astăzi - este același în vecii vecilor" (Evrei 13,8). Isus nu a fost doar un om care a venit, a trăit, a murit și apoi a înviat. El este Cel fără de timp, nemuritor, care a existat dintotdeauna și va exista întotdeauna. În Isus îl vedem întrupat pe Dumnezeul etern. Moartea și învierea Sa au făcut posibil ca noi să fim părtași la viața Sa eternă. Trăim în speranța și bucuria învierii?

"Doamne, fie ca cuvântul Tău să fie pe buzele mele și în inima mea, pentru ca să pot păși în libertatea adevărului și iubirii tale".

 

Psalmul responsorial

 

Ps 104,4-5.6-7.8-9 (R.: 8a)

R.: Domnul nu uită legământul său.

Alergați la Domnul și la ajutorul lui, căutați întotdeauna fața lui!
Aduceți-vă aminte de semnele minunate pe care le-a făcut,
de minunile și judecățile rostite de gura lui. R.

Voi, urmașii lui Abraham, slujitorul Domnului,
voi, copiii lui Iacob, alesul Domnului,
Domnul este Dumnezeul nostru;
hotărârile lui sunt lege pentru tot pământul. R.

El își aduce aminte totdeauna de legământul său,
de făgăduințele făcute pentru o mie de generații,
de legământul pe care l-a încheiat cu Abraham
și de jurământul făcut lui Isaac. R.

© 2006 Don Schwager
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire