pregateste pagina pentru tiparire

 
 MEDITAȚII 

Meditații zilnice pentru Postul Mare 2006
achizitionare: 01.03.2006

Inapoi la cuprins

Joi (30 martie 2006): Mărturia dată de Tatăl

 

Evanghelia: Ioan 5,31-47

În timpul acela, Isus le-a spus iudeilor: "Dacă eu aș da mărturie pentru mine însumi, mărturia mea nu ar fi adevărată. Este un Altul, care dă mărturie pentru mine; și știu că mărturia, pe care o dă despre mine, este adevărată. Voi ați trimis o delegație la Ioan și el a dat mărturie pentru adevăr. Eu nu am trebuință de mărturia vreunui om; dar spun lucrurile acestea pentru ca să fiți mântuiți. Ioan era făclia care arde și luminează și voi ați acceptat să vă bucurați puțină vreme la lumina lui. Dar eu am în favoarea mea o mărturie mai mare decât aceea a lui Ioan; lucrările, pe care mi le-a dat Tatăl să le săvârșesc, tocmai lucrările acestea, pe care eu le fac, dau mărturie pentru mine că Tatăl m-a trimis. Și Tatăl, care m-a trimis, el însuși a dat mărturie pentru mine. Voi nu i-ați auzit niciodată glasul, nu i-ați văzut niciodată fața și cuvântul lui nu rămâne în voi, pentru că nu credeți în mine care sunt trimis de Tatăl. Voi cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele găsiți viața veșnică. Dar tocmai ele dau mărturie pentru mine. Iar voi nu vreți să veniți la mine ca să aveți viață. Eu nu primesc slava care vine de la oameni. Dar eu vă cunosc: nu aveți în voi dragoste de Dumnezeu. Eu am venit în numele Tatălui meu și nu mă primiți; dacă ar veni un altul, în numele său propriu, pe acela l-ați primi. Cum ați putea să aveți credință, voi, care primiți slava, pe care v-o dați unii altora, dar slava care vine numai de la Dumnezeu nu o căutați? Să nu credeți că eu vă voi învinui înaintea Tatălui; este cine să vă învinuiască: este Moise, în care v-ați pus nădejdea. Căci, dacă ați crede în Moise, ați crede și în mine, pentru că el despre mine a scris. Dar dacă nu credeți celor scrise de el, cum veți crede cuvintelor mele?"

Vechiul Testament: Ieșirea 32,7-14

În zilele acelea, Domnul i-a spus lui Moise pe muntele Sinai: "Mergi, coboară! Căci poporul tău, pe care l-ai scos din țara Egiptului, s-a stricat. Foarte curând s-au abătut de la calea pe care le-am hotărât-o eu; și-au turnat un vițel din metal topit, s-au închinat până la pământ înaintea lui, i-au adus jertfe și au zis: «Israele! Iată dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului!»". Domnul i-a zis lui Moise: "Văd că poporul acesta este un popor încăpățânat. Acum, lasă-mă; mânia mea se va aprinde împotriva lor și-i voi mistui; dar pe tine te voi face strămoșul unui neam mare". Moise s-a rugat Domnului Dumnezeului său, zicând: "Pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia ta împotriva poporului tău, pe care l-ai scos din țara Egiptului cu tăria brațului tău și puterea mâinilor tale? Pentru ce să zică egiptenii: «Din răutate i-a scos, ca să-i omoare prin munți și ca să-i șteargă de pe fața pământului». Potolește-ți focul mâniei tale și renunță la pedeapsa cu care vrei să lovești poporul tău pentru nelegiuirile lui. Adu-ți aminte de Abraham, de Isaac și de Iacob, slujitorii tăi, cărora le-ai spus, jurându-te pe tine însuți: «Voi înmulți seminția voastră ca stelele cerului, voi da urmașilor voștri toată țara aceasta, pe care am promis-o și ei o vor stăpâni în veci»". Iar Domnul a renunțat la pedeapsa cu care voise să lovească poporul său.

 

Meditație: Cunoaștem noi bucuria Evangheliei și a vieții deplin supusă lui Isus Cristos? Dușmanii lui Isus refuză să îi accepte autoritatea și pretenția că ar fi Fiul unic al Tatălui. Ei îi cer dovezi ce să demonstreze pretenția mesianică și egalitatea cu Dumnezeu. Isus răspunde acuzațiilor lor indicând dovezile ce dau mărturie despre El. Legea mozaică avea un principiu conform căruia o persoană nu putea fi acuzată de nici o crimă sau greșeală dacă nu există mărturii, dovezi despre ce a comis (vezi Deuteronom 17,6). Cel puțin doi sau trei martori erau necesari. Isus își începe apărarea citându-l pe Ioan Botezătorul ca martor, din moment ce Ioan l-a indicat în mod public pe Isus a fi Mesia și a dat în mod repetat mărturie despre El (vezi Ioan 1,19-20.26.29.35-36). Isus mai afirmă că o mărturie mai puternică despre identitatea Sa o dau semnele pe care le-a făcut. Amintește de lucrările Lui nu pentru a se sublinia pe sine, ci pentru a indica spre lucrarea lui Dumnezeu realizată în El și prin El. De fapt Dumnezeu este martorul său principal.

Isus mai spune că însăși scripturile, incluzând cărțile lui Moise, arată spre El ca fiind Mesia, Mântuitorul promis. Problema cu fariseii și cărturarii era că ei nu credeau ceea ce le-a scris Moise. Ei doreau să se mărească unii pe alții și erau astfel incapabili să recunoască și să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. Mândria îi făcea surzi la vocea lui Dumnezeu. Dumnezeu se revelează celor de jos, celor care se încred în El nu în ei înșiși. Domnul deschide urechile celor ce doresc să îi audă vocea și le umple inimile și mințile cu iubirea și înțelepciunea Sa.

Sfântul Augustin de Ippo spunea: "Ca și creștini, sarcina noastră este să progresăm zi de zi către Dumnezeu. Pelerinajul nostru pământesc este o școală în care Dumnezeu este singurul Învățător, și cere elevi buni, nu care chiulesc. Este o școală unde învățăm ceva zi de zi. Învățăm ceva din porunci, ceva din exemple și ceva din sacramente." Suntem noi elevi dornici să auzim cuvântul lui Dumnezeu, cu încredere și credință?

"Doamne, umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt pentru ca să ascult mai atent cuvântul Tău și pentru ca să mă supun ție cu bucurie."

 

Psalmul 105,19-20.21-22.23 (R.: 4a)

R.: Arată-ți, Doamne, bunăvoința față de poporul tău.

Părinții noștri au făcut un vițel în Horeb,
s-au închinat înaintea unui chip turnat,
și au schimbat slava lor adevărată
cu chipul unui bou care mănâncă iarbă. R.

Au uitat de Dumnezeu, mântuitorul lor,
care a făcut lucruri mari în Egipt,
minuni în țara lui Ham,
semne minunate la Marea Roșie. R.

El a hotărât să-i nimicească,
dar Moise, alesul său, a intervenit înaintea lui,
potolindu-i mânia, ca să nu-i distrugă. R.

© 2006 Don Schwager
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire