pregateste pagina pentru tiparire

 
 MEDITAȚII 

Meditații zilnice pentru Postul Mare 2006
achizitionare: 01.03.2006

Inapoi la cuprins

Miercuri (29 martie 2006): "Tatăl meu lucrează, eu de asemenea lucrez"

 

Evanghelia: Ioan 5,17-30

În timpul acela, Isus le-a spus iudeilor: "Tatăl meu lucrează mereu până acum; eu de asemenea lucrez". Tocmai de aceea căutau iudeii și mai mult să-l omoare, nu numai fiindcă nu ținea sâmbăta, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl său și se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. Isus a luat din nou cuvântul și le-a zis: "Adevăr, adevăr vă spun, că Fiul nu poate face nimic de la sine; el nu face decât ce vede că face Tatăl; și tot ce face Tatăl, face de asemenea și Fiul. Căci Tatăl iubește pe Fiul și-i arată tot ce face; și-i va arăta lucruri mai mari decât acestea, astfel încât voi veți rămâne uimiți. Într-adevăr, precum Tatăl învie morții și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață cui vrea. Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata i-a dat-o Fiului, pentru ca toți să-l cinstească pe Fiul, cum îl cinstesc pe Tatăl. Cine nu-l cinstește pe Fiul nu-l cinstește nici pe Tatăl, care l-a trimis. Adevăr, adevăr vă spun, că cine îmi ascultă cuvântul și crede în Tatăl care m-a trimis, are viață veșnică, și nu ajunge la judecată, căci el a trecut de la moarte la viață. Adevăr, adevăr vă spun, că vine ceasul, - ba a și venit - când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, și cei care îl vor auzi vor avea viață. Căci, după cum Tatăl are viața în sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viața în sine. Și i-a dat putere să judece, pentru că este Fiul Omului. Nu vă mirați de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toți cei care zac în morminte vor ieși din ele la glasul lui: cei care au făcut binele vor învia pentru a primi viața, iar cei care au făcut răul vor învia pentru a primi osânda. Eu nu pot face nimic de la mine însumi: judec după cum aud; și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voința mea, ci voința celui care m-a trimis".

 

Vechiul Testament: Isaia 49,8-15

Așa zice Domnul: "La vremea îndurării te voi asculta și în ziua mântuirii te voi ajuta; te voi păzi și te voi pune să faci legământ cu poporul, să ridici țara și să împarți moștenirile pustiite; să spui prinșilor de război: Ieșiți! și celor ce sunt în întuneric: Veniți la lumină! Ei vor paște pe drumuri și vor găsi locuri de pășune pe toate câmpiile. Nu le va mai fi foame, nici sete; nu-i va bate arșița, nici soarele; căci cel care are milă de ei îi va călăuzi și-i va adăpa la izvoare de apă. Voi preface toți munții mei în drumuri și drumurile mele vor fi bine netezite. Iată-i! Vin de departe; unii de la miazănoapte și de la apus, iar alții din ținuturile de la miazăzi. Bucurați-vă, ceruri! Veselește-te, pământule! Izbucniți în strigăte de bucurie, munților! Căci Domnul mângâie pe poporul său și are milă de sărmanii lui". Sionul zicea: "Domnul m-a părăsit, Domnul m-a uitat!" "Poate oare o femeie să uite de copilul pe care-l alăptează și să nu-și iubească rodul trupului ei? Însă chiar dacă ea ar uita, eu totuși nu te voi uita!"

 

Meditație: Acțiunile lui Dumnezeu arată mila Sa și dreptatea Sa. Recunoaștem acțiunile lui în viețile noastre, harul Său mântuitor, iubirea Sa, focul purificator al Duhului Său care condamnă în noi păcatul și ne transformă după sfințenia Sa? Isus împlinește profeția lui Isaia atunci când aduce vindecare, restaurare și iertare celor care acceptă mesajul Său divin. Din păcate mulți oameni refuză mesajul lui Isus și autoritatea Sa de a vorbi și acționa în numele Tatălui. Autoritățile religioase l-au numit pe Isus "încălcător de sabat" și "blasfemiator". Au dorit să îl ucidă pe Isus deoarece El pretindea a avea aceeași autoritate și putere cu Dumnezeu. Pretindea egalitatea cu Dumnezeu - ceva ce nici un muritor nu putea să spună fără a blasfemia. Isus a răspuns acuzelor de încălcare a legii sabatului indicând scopul dat de Dumnezeu creației și răscumpărării. Iubirea și îndurarea lui Dumnezeu nu încetează niciodată, nici chiar de sabat. Isus continuă să arate mila Tatălui chiar și în zi de odihnă.

Când îl acuză că s-a făcut pe sine egal cu Dumnezeu, El spune că nu acționează independent de Dumnezeu dat fiind că relația între ei este una de Tată și Fiu. Dacă dorim să vedem cum reacționează Dumnezeu și cum răspunde El la natura noastră păcătoasă, trebuie să privim la Isus. Gândul lui Isus este gândul lui Dumnezeu, iar cuvintele lui Isus sunt cuvintele lui Dumnezeu. Isus a mai spus că egalitatea lui cu Tatăl are la bază ascultarea deplină. Isus a făcut mereu ceea ce Tatăl a dorit ca El să facă. Ascultarea sa nu era una forțată, ci una ce venea din iubire. Unitatea dintre Isus și Tatăl este o unitate de iubire. Suntem chemați să ne supunem viețile lui Dumnezeu, cu aceeași iubire pe care Isus a arătat-o Tatălui Său. Isus a spus că a-l accepta înseamnă viață, iar a-l respinge înseamnă moarte. Suntem gata să îl urmăm pe Domnul și să lăsăm în urmă tot ceea ce este fals și contrat dorinței sale?

"Doamne, mărește iubirea mea pentru Tine și unește inima și voința mea cu a Ta, ca să caut doar ceea ce îți face plăcere."

 

Psalmul 144,8-9.13cd-14.17-18 (R.: 8a)

R.: Domnul este iubire și îndurare.

Domnul este iubire și îndurare, el este îndelung răbdător și plin de dragoste.
Domnul este bun față de toți și își arată bunătatea față de orice făptură. R.

Domnul își ține făgăduințele și se arată sfânt în toate faptele sale.
Domnul sprijină pe cel care cade, îl ridică pe cel împovărat. R.

Domnul este drept în toate căile sale, milostiv în toate lucrările sale.
Domnul este lângă cei care-l cheamă, lângă cei care-l cheamă din toată inima. R.

© 2006 Don Schwager
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire