pregateste pagina pentru tiparire

 
 MEDITAȚII 

Meditații zilnice pentru Postul Mare 2006
achizitionare: 01.03.2006

Inapoi la cuprins

Sâmbătă (25 martie 2006): "Cu Dumnezeu împreună nimic nu este imposibil"

 

Evanghelia: Luca 1,26-38

În timpul acela, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, cu numele de Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David, iar numele fecioarei era Maria. Intrând îngerul la ea, a zis: "Bucură-te, tu, care ești plină de har, Domnul este cu tine, tu ești binecuvântată între femei". Ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui și se întreba în sine: "Ce poate să însemneze salutul acesta?". Îngerul i-a zis: "Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Iată, vei zămisli și vei naște un fiu și îi vei pune numele Isus. Acesta va fi mare și Fiul Celui Preaînalt se va chema. Domnul Dumnezeu îi va da lui tronul lui David, tatăl său; va domni peste casa lui Iacob în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit". A zis Maria către înger: "Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu cunosc bărbat?". Îngerul i-a răspuns: "Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri, pentru aceasta și Cel Sfânt, care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Iată, și Elisabeta, ruda ta, a zămislit un fiu la bătrânețe și ea, căreia i se zicea sterilă, este acum în luna a șasea, căci pentru Dumnezeu nimic nu este cu neputință". Atunci a zis Maria: "Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău". Și îngerul a plecat de la ea.

 

Vechiul Testament: Isaia 7,10-14.8,10

În zilele acelea, Domnul a vorbit lui Ahaz, spunându-i: "Cere de la Domnul Dumnezeul tău un semn, fie în adâncurile infernului, fie în înălțimile cerului". Și a răspuns Ahaz: "Nu voi cere și nu voi ispiti pe Domnul". Și a zis atunci Isaia: "Ascultați, voi cei din casa lui David! Nu vă ajunge oare să obosiți pe oameni, că veniți să obosiți și pe Dumnezeul meu? Pentru aceasta însuși Domnul vă va da un semn: iată, fecioara va zămisli și va naște un fiu și-i va pune numele Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi".

 

Meditație: Dumnezeu folosește semne pentru a-și comunica scopurile, prezența, dreptatea, afecțiunea față de poporul Său (Psalmul 85), asigurarea că El le vorbește și că își va menține promisiunile. Dumnezeu a făcut semne mari pentru a demonstra acțiunea sa mântuitoare atunci când a eliberat poporul Său din sclavia Egiptului (Psalmul 77). Când Dumnezeu i-a dat un semn regelui Ahaz, acesta refuză. Dumnezeu, cu toate acestea, a dat lui Israel un semn prin care să își asigure poporul că le va da într-adevăr un Mântuitor care să îi conducă. Cel mai mare semn pe care l-a dat Dumnezeu a fost Fiul Său, Isus Cristos, care a luat trup pentru a noastră mântuire.

Vedem împlinirea profeției lui Isaia și planul de mântuire al lui Dumnezeu în evenimentele ce au condus spre Întrupare, spre nașterea lui Mesia. Cu conceperea lui Isus în pântecele Mariei începe o eră nouă a mântuirii. Acest copil ce se va naște este conceput prin acțiunea harică a Duhului Sfânt asupra Mariei. Așa după cum Eva a fost mama întregii omeniri acoperită de păcat, acum Maria devine mama noului Adam care va naște o nouă omenire prin har (Romani 5,12-21). Acest copil conceput în pântecele ei este împlinirea tuturor promisiunilor lui Dumnezeu. El va fi "marele" și "Fiul Celui Preaînalt" și "Rege" (Luca 1,32-33), iar numele său va fi Isus, care înseamnă "Dumnezeu mântuiește". "El va mântui poporul Său de păcatele lor" (Matei 1,21). Promisiunea unei împărății veșnice a casei lui David (Isaia 9,6-7) este în Regele ce se va naște din Maria.

Cum răspunde Maria cuvântului lui Dumnezeu transmis prin îngerul Gabriel? Ea știe că ascultă ceva dincolo de capacitatea umană de înțelegere. Este nevoie desigur de un miracol care să depășească toate câte a făcut Dumnezeu până acum. Întrebarea ei: "Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu cunosc bărbat?" nu vine din scepticism ci din minunare! Ea este un adevărat ascultător al Cuvântului și răspunde imediat cu credință și încredere. Răspunsul prompt al Mariei - "da"-ul la mesajul divin - este un model de credință pentru toți credincioșii. Maria a crezut în promisiunile lui Dumnezeu chiar și atunci când păreau imposibile. Ea a fost plină de har deoarece a crezut că ceea ce Dumnezeu a spus este adevărat și se va împlini. Era dispusă și dornică să facă voia Domnului, chiar dacă părea dificilă și nu fără costuri. Maria este maica lui Dumnezeu deoarece Dumnezeu se întrupează luând trup în pântecele ei. Când ne rugăm Crezul Niceean, ne afirmăm credința noastră în acest mare mister: "Pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară, și s-a făcut om". Dumnezeu ne dă harul și se așteaptă să răspundem cu aceeași disponibilitate, ascultare și încredere din inimă, ca Maria. Când Dumnezeu poruncește, El dă și ajutorul, tăria și mijloacele de a răspunde. Putem să acceptăm harul său sau să ne opunem și să urmăm calea noastră. Credem noi în promisiunile lui Dumnezeu și în asistența Sa?

"Tată ceresc, Tu ne oferi haruri din belșug, milă și îndurare prin Fiul Tău, Domnul nostru Isus Cristos. Ajută-mă să trăiesc o viață plină de har, asemenea Mariei, crezând promisiunilor Tale și spunând un 'da' necondiționat voii Tale și planului Tău pentru viața mea."

 

Psalmul 39,7-8a.8b-9.10.11 (R.: cf. Lc 1,38)

R.: Iată-mă, Doamne: fie mie după cuvântul tău!

Tu nu dorești nici jertfă, nici ofrande;
tu mi-ai deschis urechile;
nu ceri nici ardere de tot, nici jertfă de ispășire.
Atunci am zis: "Iată, vin!". R.

În sulul cărții este scris despre mine
că trebuie să împlinesc voința ta, Dumnezeule.
Aceasta mă bucură, Legea ta este în adâncul inimii mele. R.

Vestesc îndurarea ta, în adunarea cea mare;
nu-mi închid buzele, tu știi lucrul acesta, Doamne! R.

Nu țin ascunsă îndurarea ta, ci vestesc adevărul și mântuirea ta.
Nu ascund bunătatea și fidelitatea ta, în adunarea cea mare. R.

© 2006 Don Schwager
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire