pregateste pagina pentru tiparire

 
 MEDITAȚII 

Meditații zilnice pentru Postul Mare 2006
achizitionare: 01.03.2006

Inapoi la cuprins

Joi (23 martie 2006): "Cu degetul lui Dumnezeu"

 

Evanghelia: Luca 11,14-23

În timpul acela, Isus scotea un diavol, din cauza căruia un om era mut. După ce a ieșit diavolul, mutul a vorbit și mulțimile au fost cuprinse de uimire. Dar unii au început să spună: "Cu ajutorul lui Belzebub, căpetenia diavolilor, scoate pe diavoli". Alții, ca să-l pună la încercare, îi cereau un semn venit din cer. Isus, cunoscându-le gândurile, le-a zis: "Orice împărăție, dezbinată înăuntru, se transformă într-un pustiu și casele sale se prăbușesc unele peste altele. Deci dacă Satana este dezbinat în el însuși, cum va dăinui împărăția lui? Căci voi ziceți că cu ajutorul lui Belzebub scot diavolii. Dar dacă eu cu ajutorul lui Belzebub scot pe diavoli, ucenicii voștri cu cine îi scot? De aceea ei înșiși vor fi judecătorii voștri. Dar dacă eu scot pe diavoli cu degetul lui Dumnezeu, înseamnă că împărăția lui Dumnezeu a ajuns la voi. Când un om puternic și bine înarmat își păzește palatul, bunurile lui sunt în siguranță. Dar dacă asupra lui vine unul mai puternic decât el și-l biruiește, atunci îi ia armele pe care se bizuia și împarte prada. Cine nu este cu mine, este împotriva mea, și cine nu adună cu mine, risipește".

 

Vechiul Testament: Ieremia 7,23-28

Așa vorbește Domnul: "Iată porunca pe care am dat-o părinților voștri: «Ascultați glasul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veți fi poporul meu; umblați până la capăt pe calea pe care v-am poruncit-o și veți fi fericiți». Dar ei n-au ascultat și n-au luat aminte, ci au urmat îndemnurile și pornirile inimii lor rele, au dat înapoi, în loc să meargă înainte. Din ziua în care au ieșit părinții voștri din Egipt până în ziua de astăzi, v-am trimis pe toți slujitorii mei, profeții, i-am trimis în fiecare zi, fără încetare; dar ei au fost un popor neascultător, n-au luat aminte, s-au încăpățânat și s-au purtat mai rău decât părinții lor. Vei încerca să le spui toate aceste lucruri, dar ei nu te vor asculta; vei striga la ei, dar ei nu-ți vor răspunde. Și atunci spune-le: Iată un popor care nu ascultă glasul Domnului Dumnezeului său și care nu vrea să primească învățătura. Nu mai este supunere, despre așa ceva nu mai poate fi vorba".

 

Meditație: Cunoașteți pacea și siguranța unei vieți total supuse lui Dumnezeu? Lupta dintre bine și rău, dintre ascultare și neascultare, nu poate fi câștigată doar prin forțe umane. Adversarul nostru, diavolul, cutreieră pământul căutând să distrugă sufletele (1Petru 5,8-9). Dumnezeu ne oferă harul și apărarea Sa dacă suntem dispuși să ascultăm cuvântul Său și să ne împotrivim diavolului. "Pentru că pe Domnul, nădejdea mea, pe Cel Preaînalt L-ai pus scăpare ție, nu vor veni către tine rele și bătaie nu se va apropia de locașul tău. Că îngerilor Săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale" (Psalmul 91,9-11). Numeroasele exorcisme făcute de Isus i-au eliberat pe mulți oameni chinuiți și oprimați de lucrarea spiritelor rele. Isus însuși s-a confruntat personal cu Satana atunci când a fost pus la încercare în pustiu înaintea începerii vieții Sale publice. El l-a învins pe cel rău prin ascultare față de voința Tatălui Său. Unii lideri evrei au reacționat vehement împotriva vindecărilor și a exorcismelor făcute de Isus, și și-au manifestat opoziția față de El prin calomnii răutăcioase. Cum putea să aibă El forța și autoritatea de a-i elibera pe oameni de puterea Satanei? Au presupus că trebuie să fie de partea Satanei. Atribuiau puterea lui mai degrabă Satanei decât lui Dumnezeu.

Isus răspunde la acuzațiile lor cu două argumente. Existau mulți exorciști în Palestina în timpul lui Isus. Astfel Isus a replicat spunând că ei îi incriminează și pe cei ai lor care alungă demonii. Dacă îl condamnau pe Isus se condamnau și pe sine. În al doilea argument al Său arată că orice împărăție care se dezbină pe sine nu poate supraviețui mult timp? Am asistat în timpurile noastre la destule războaie civile care și-au demonstrat forța distructivă de a anihila popoare întregi și patriile lor. Dacă Satana lasă ca puterea lui să fie folosită împotriva propriilor lui forțe atunci este terminat. O persoană puternică poate să fie învinsă doar de către o persoană mai puternică decât ea. Isus a afirmat că puterea și autoritatea Lui de a alunga demoni este o demonstrare clară a domniei lui Dumnezeu. Referirea pe care o face Isus la degetul lui Dumnezeu indică spre confruntarea lui Moise cu faraonul și cu vrăjitorii lui care îl reprezentau pe Satana și împărăția întunericului (cf. Ieșirea 8,19). Isus susține că El continuă tradiția lui Moise ale cărui minuni i-au eliberat din sclavie pe israelieni, prin degetul lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu lucrează în mod evident în exorcismele pe care le-a făcut Isus, și acestea dovedesc venirea împărăției lui Dumnezeu.

Isus arată clar că nu există părți neutre. Suntem fie de partea lui Isus, fie împotriva lui, pentru împărăția lui Dumnezeu sau împotriva ei. Există două împărății în opoziție una față de cealaltă - împărăția lui Dumnezeu și împărăția întunericului aflată sub domnia Satanei. Dacă nu ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, deschidem ușa pentru puterea păcatului și a Satanei. Dacă dorim să trăim liberi de păcat și de Satana, atunci locuința noastră trebuie să fie ocupată de Isus ca Domn și Mântuitor. Este Domnul Isus Stăpânul caselor și inimilor voastre?

"O Doamne, Dumnezeul nostru, dă-ne, te rugăm, răbdare în încercări, umilință în mângâieri, fidelitate în ispite, și victorie asupra tuturor vrăjmașilor noștri spirituali. Dă-ne întristare pentru păcatele noastre, recunoștință pentru binefacerile Tale, teamă de judecata Ta, iubire față de îndurările Tale, și conștiința prezenței Tale; acum și pururea".

 

Psalmul Ps 94,1-2.6-7.8-9 (R.: 8)

R.: Astăzi, dacă veți auzi glasul Domnului, nu vă împietriți inimile voastre.

Veniți să cântăm cu veselie Domnului
și să strigăm cu bucurie către stânca mântuirii noastre,
să mergem înaintea lui cu cântece de laudă
și în cântări de psalmi să-l preamărim. R.

Veniți să ne închinăm și să ne plecăm în fața lui,
să îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru,
căci el este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul păstorit de dânsul,
turma pe care mâna lui o povățuiește. R.

O, de ați asculta astăzi glasul lui:
"Nu vă împietriți inimile ca la Meriba,
ca în ziua de la Massa în pustiu,
acolo m-au pus la încercare părinții voștri,
m-au pus la încercare, deși au văzut lucrările mele. R.

© 2006 Don Schwager
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire