pregateste pagina pentru tiparire

 
 MEDITAȚII 

Meditații zilnice pentru Postul Mare 2006
achizitionare: 01.03.2006

Inapoi la cuprins

Miercuri (22 martie 2006): "Cel care va călca una dintre porunci"

 

Evanghelia: Matei 5,17-19

În timpul acela, Isus a spus ucenicilor săi: "Să nu credeți că am venit să desființez Legea sau Profeții. Nu am venit să desființez, ci să desăvârșesc. Căci vă spun adevărul, înainte de a dispărea cerul și pământul, nici o literă și nici o virgulă nu va dispărea din Lege, până ce nu se vor împlini toate. Deci cel care va călca una din cele mai mici dintre aceste porunci și-i va învăța pe oameni să facă la fel, va fi numit cel mai mic în împărăția cerurilor; dar cel care le va împlini și-i va învăța și pe alții să le împlinească, va fi numit mare în împărăția cerurilor

 

Vechiul Testament: Deuteronom 4,1.5-9

Moise a spus poporului: "Acum, Israele, ascultă poruncile și legile pe care vi le fac cunoscute, pentru ca voi să le împliniți. În felul acesta veți trăi și veți intra în stăpânirea țării, pe care v-o dă Domnul Dumnezeul părinților voștri. Iată că v-am învățat poruncile și legile, pe care Domnul Dumnezeul meu mi le-a încredințat, pentru ca să le împliniți, în țara pe care o veți lua în stăpânire; să le păziți și să le puneți în practică. Ele vor fi înțelepciunea și priceperea voastră în ochii tuturor popoarelor; când acestea vor auzi vorbindu-se de toate aceste porunci, să zică: «Iată un popor mare, înțelept și priceput». Care este într-adevăr poporul acela atât de mare, ai cărui dumnezei să fie atât de aproape, cât de aproape este Domnul Dumnezeul nostru, ori de câte ori îl chemăm? Și care este poporul acela atât de mare, care să aibă porunci și legi atât de drepte, cum este toată această lege, pe care v-o pun eu astăzi înaintea ochilor voștri? Dar ia seama asupra ta și veghează cu luare aminte asupra sufletului tău, ca nu cumva să uiți ceea ce ai văzut cu ochii tăi și toată viața ta să nu-ți iasă din inimă. Fă-le cunoscute acestea copiilor tăi și copiilor copiilor tăi".

 

Meditație: Vedeți legea lui Dumnezeu în mod negativ sau pozitiv? Atitudinea lui Isus față de legea lui Dumnezeu poate fi sintetizată în marea rugăciune a Psalmului 119: "Cât am iubit legea Ta, Doamne, ea toată ziua cugetarea mea este". Pentru poporul lui Israel, "legea" poate face referire la cele zece porunci sau la cele cinci Cărți ale lui Moise, numite Pentateuhul, care explică poruncile și reglementările lui Dumnezeu pentru poporul Său. "Legea" de asemenea se referă la întreaga învățătură sau întregul mod de viață pe care Dumnezeu l-a dat poporului Său. Evreii din timpul lui Isus foloseau de asemenea termenul ca o descriere a legii orale sau scrise. Nu mai este nevoie să amintim că au fost adăugate la lege de către cărturari mai multe lucruri față de ceea ce Dumnezeu a intenționat. De aceea Isus adesea a condamnat legea cărturarilor. Ea așează asupra oamenilor poveri pe care Dumnezeu nu le-a dorit. Isus, însă, a arătat clar că esența legii lui Dumnezeu - poruncile și modul Său de viață -, trebuie să fie împlinită. Isus ne-a învățat venerația față de legea lui Dumnezeu - venerația față de Dumnezeu însuși, pentru Ziua Domnului, venerația sau respectul pentru părinți, respectul pentru viață, pentru proprietate, pentru renumele altei persoane, respectul față de sine și față de aproapele pentru ca nu cumva să ne conducă dorințe greșite sau dăunătoare. Venerația și respectul pentru poruncile lui Dumnezeu ne învață calea iubirii - iubirea de Dumnezeu și iubirea de aproapele. Ceea ce este imposibil pentru om este posibil pentru Dumnezeu și pentru aceia care au credință în Dumnezeu. Dumnezeu ne dă harul de a iubi așa cum iubește El, de a ierta așa cum iartă El, de a gândi așa cum gândește El, și de a acționa așa cum acționează El. Domnul iubește virtutea și urăște răutatea. Ca discipoli ai Săi, trebuie să iubim poruncile sale și să urâm orice formă de păcat. Iubiți poruncile Domnului?

"Doamne Isuse, în această zi îndrumă și sfințește inimile și trupurile noastre, pentru ca toate gândurile, cuvintele și faptele noastre să fie în acord cu legea Tatălui Tău, și astfel să mântuiți și apărați cu ajutorul Tău atotputernic."

 

Psalmul Ps 147,12-13.15-16.19-20 (R.: 12a)
R.: Laudă, Ierusalime, pe Domnul!
Laudă, Ierusalime, pe Domnul,
laudă, Sioane, pe Dumnezeul tău.
Căci el întărește zăvoarele porților tale,
el binecuvântează pe fiii tăi în tine. R.
Când el își trimite învățătura pe pământ,
cuvântul său ajunge de îndată.
El face să cadă zăpada ca lâna,
el presară chiciura ca cenușa. R.
El vestește lui Iacob cuvântul său,
lui Israel legile și poruncile sale.
El n-a făcut așa celorlalte popoare,
ele nu cunosc poruncile sale. R.

© 2006 Don Schwager
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire