pregateste pagina pentru tiparire

 
 MEDITAȚII 

Meditații zilnice pentru Postul Mare 2006
achizitionare: 01.03.2006

Inapoi la cuprins

Marți (14 martie 2006): "Cine se va smeri pe sine se va înălța"

 

Evanghelia: Matei 23,1-12

Atunci a vorbit Isus mulțimilor și ucenicilor Săi, Zicând: Cărturarii și fariseii au șezut în scaunul lui Moise; Deci toate câte vă vor zice vouă, faceți-le și păziți-le; dar după faptele lor nu faceți, că ei zic, dar nu fac. Că leagă sarcini grele și cu anevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, iar ei nici cu degetul nu voiesc să le miște. Toate faptele lor le fac ca să fie priviți de oameni; căci își lățesc filacteriile și își măresc ciucurii de pe poale. Și le place să stea în capul mesei la ospețe și în băncile dintâi, în sinagogi, Și să li se plece lumea în piețe și să fie numiți de oameni: Rabi. Voi însă să nu vă numiți rabi, că unul este Învățătorul vostru: Cristos, iar voi toți sunteți frați. Și tată al vostru să nu numiți pe pământ, că Tatăl vostru unul este, Cel din ceruri. Nici învățători să nu vă numiți, că Învățătorul vostru este unul: Cristos. Și care este mai mare între voi să fie slujitorul vostru. Cine se va înălța pe sine se va smeri, și cine se va smeri pe sine se va înălța.

 

Vechiul Testament: Isaia 1,10.16-20

Ascultați cuvântul Domnului, voi conducători ai Sodomei, luați aminte la învățătura Domnului, voi popor al Gomorei! Nu mai faceți rău înaintea ochilor Mei. Încetați odată! Învățați să faceți binele, căutați dreptatea, ajutați pe cel apăsat, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă! Veniți să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, ca zăpada le voi albi, și de vor fi ca purpura, ca lâna albă le voi face. De veți vrea și de Mă veți asculta, bunătățile pământului veți mânca. Iar de nu veți vrea și nu Mă veți asculta, atunci sabia vă va mânca, căci gura Domnului grăiește.

 

Meditație: Cine nu dorește să fie admirat și onorat de către ceilalți? Dumnezeu, însă, ne vede cu adevărat așa cum suntem - sărmani și păcătoși care avem nevoie constantă de harul și îndurarea Sa. Isus i-a mustrat pe cărturari și pe farisei pentru că au căutat lauda celorlalți atrăgând atenția asupra practicilor lor religioase. Într-un fel ei doreau să fie bune modele de evrei practicanți. "Vedeți cât de bine respectăm toate regulile și reglementările rituale ale religiei noastre!" În zelul lor greșit orientat pentru religie au căutat respect și cinste mai degrabă pentru ei înșiși decât pentru Dumnezeu. Ei au făcut din practicarea credinței lor mai degrabă o povară decât o bucurie pentru oamenii pe care ar fi trebuit să îi slujească. Adevăratul respect pentru Dumnezeu și căile Lui ne predispune spre umilință și simplitatea inimii - a dori să îi fim pe plac doar lui Dumnezeu.

Ce este adevărata umilință și de ce ar trebui să dorim să fim umili în gânduri, cuvinte și acțiuni? Adevărata umilință nu înseamnă să te simți prost, sau să ai o părere proastă despre tine, sau să te consideri inferior celorlalți. Adevărata umilință ne eliberează de grija pentru noi înșine, în timp ce o părere proastă despre sine tinde să ne concentreze atenția asupra noastră înșine. Umilința este adevăr în înțelegerea de sine și adevăr în acțiune. A ne vedea pe noi înșine în adevăr, cu o judecată trează, înseamnă a ne vedea pe noi înșine așa cum ne vede Dumnezeu (Psalmul 138,1-4). O persoană umilă face o evaluarea realistă a propriei persoane fără iluzii sau pretenții de a fi ceva ce nu este. O persoană cu adevărat umilă se percepe pe sine nici mai mult nici mai puțin decât așa cum este în realitate. Adevărata umilință ne eliberează pentru a fi noi înșine așa cum ne vede Dumnezeu și pentru a evita disperarea și mândria. O persoană umilă nu dorește să poarte o mască sau să își creeze o fațadă pentru a arăta bine în fața celorlalți. O astfel de persoană nu este determinată de accidente precum faima, reputația, succesul sau eșecul.

Umilința este fundamentul tuturor celorlalte virtuți deoarece ne permite să vedem și să judecăm corect, așa cum vede Dumnezeu. Umilința ne ajută să fim docili pentru ca să putem dobândi adevărata cunoaștere, adevărata înțelepciune, și o viziune corectă asupra realității. Orientează energia, zelul și ambiția noastră pentru a ne dărui pe noi înșine pentru ceva mai mare decât propria noastră persoană. Umilința ne eliberează pentru a-i putea iubi și sluji pe ceilalți în mod altruist, în folosul lor, mai degrabă decât în al nostru. Paul Apostolul ne dă cel mai bun exemplu și model de umilință în persoana lui Isus Cristos, care s-a golit pe sine, luând chip de rob, și s-a smerit pe sine, făcându-se ascultător până la moarte, și încă moartea pe cruce (cf. Filipeni 2,7-8). Doriți să slujiți așa cum Isus i-a slujit și i-a iubit pe ceilalți? Domnul dă harul acelora care Îl caută cu umilință.

"Doamne Isuse, ai devenit rob de dragul meu pentru a mă elibera de tirania preocupării de sine, a orgoliului și a mândriei păcătoase. Ajută-mă să fiu umil așa cum Tu ești, și să fiu generos în a-i iubi și sluji pe ceilalți."

 

Psalmul 50,8-9.16-17.21.23
Nu pentru jertfele tale te voi mustra, iar arderile de tot ale tale înaintea Mea sunt pururea.
Nu voi primi din casa ta viței, nici din turmele tale țapi,
Iar păcătosului i-a zis Dumnezeu: "Pentru ce tu istorisești dreptățile Mele și iei legământul Meu în gura ta?
Tu ai urât învățătura și ai lepădat cuvintele Mele înapoia ta.
Acestea ai făcut și am tăcut, ai cugetat fărădelegea, că voi fi asemenea ție; mustra-te-voi și voi pune înaintea feței tale păcatele tale.
Jertfa de laudă Mă va slăvi și acolo este calea în care voi arăta lui mântuirea Mea".

© 2006 Don Schwager
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire