pregateste pagina pentru tiparire

 
 MEDITAȚII 

Meditații zilnice pentru Postul Mare 2006
achizitionare: 01.03.2006

Inapoi la cuprins

Duminică (12 martie 2006): "Acesta este Fiul Meu cel iubit, pe Acesta să-L ascultați"

 

Evanghelia: Marcu 9,2-10

Și după șase zile a luat Isus cu Sine pe Petru și pe Iacov și pe Ioan și i-a dus într-un munte înalt, de o parte, pe ei singuri, și S-a schimbat la față înaintea lor. Și veșmintele Lui s-au făcut strălucitoare, albe foarte, ca zăpada, cum nu poate înălbi așa pe pământ înălbitorul. Și li s-a arătat Ilie împreună cu Moise și vorbeau cu Isus. Și răspunzând Petru, a zis lui Isus: Învățătorule, bine este ca noi să fim aici; și să facem trei colibe: Ție una și lui Moise una și lui Ilie una. Căci nu știa ce să spună, fiindcă erau înspăimântați. Și s-a făcut un nor care îi umbrea, iar un glas din nor a venit zicând: Acesta este Fiul Meu cel iubit, pe Acesta să-L ascultați. Dar, deodată, privind ei împrejur, n-au mai văzut pe nimeni decât pe Isus, singur cu ei. Și coborându-se ei din munte, le-a poruncit ca nimănui să nu spună cele ce văzuseră, decât numai când Fiul Omului va învia din morți. Iar ei au ținut cuvântul, întrebându-se între ei: Ce înseamnă a învia din morți?

 

Vechiul Testament: Facerea 22,1-2.9-13.15-18

După acestea, Dumnezeu a încercat pe Avraam și i-a zis: "Avraame, Avraame!" Iar el a răspuns: "Iată-mă!" Și Dumnezeu i-a zis: "Ia pe fiul tău, pe Isaac, pe singurul tău fiu, pe care-l iubești, și du-te în pământul Moria și adu-l acolo ardere de tot pe un munte, pe care ți-l voi arăta Eu!" Iar dacă au ajuns la locul, de care-i grăise Dumnezeu, a ridicat Avraam acolo jertfelnic, a așezat lemnele pe el și, legând pe Isaac, fiul său, l-a pus pe jertfelnic, deasupra lemnelor. Apoi și-a întins Avraam mâna și a luat cuțitul, ca să junghie pe fiul său. Atunci îngerul Domnului a strigat către el din cer și a zis: "Avraame, Avraame!" Răspuns-a acesta: "Iată-mă!" Iar îngerul a zis: "Să nu-ți ridici mâna asupra copilului, nici să-i faci vreun rău, căci acum cunosc că te temi de Dumnezeu și pentru mine n-ai cruțat nici pe singurul fiu al tău". Și ridicându-și Avraam ochii, a privit, și iată la spate un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș. Și ducându-se, Avraam a luat berbecul și l-a adus jertfă în locul lui Isaac, fiul său. Și a strigat a doua oară îngerul Domnului din cer către Avraam și a zis: "Juratu-M-am pe Mine însumi, zice Domnul, că de vreme ce ai făcut aceasta și n-ai cruțat nici pe singurul tău fiu, pentru Mine, De aceea te voi binecuvânta cu binecuvântarea Mea și voi înmulți foarte neamul tău, ca să fie ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării și va stăpâni neamul tău cetățile dușmanilor săi; Și se vor binecuvânta prin neamul tău toate popoarele pământului, pentru că ai ascultat glasul Meu".

 

Meditație: Ce ne face să nu vedem revelarea slavei lui Dumnezeu în viețile noastre? Cu siguranță păcatul și necredința! Credința ne permite să vedem ceea ce nu este vizibil pentru ochiul liber. Prin ochii credinței Avraam a recunoscut chemarea lui Dumnezeu în viața sa. A văzut de departe nu doar ceea Dumnezeu dorea pentru el, ci și pentru descendenții lui - un legământ veșnic de prietenie și pace cu Dumnezeul cel viu. Avraam este tatăl credinței pentru că și-a pus speranța în promisiunile lui Dumnezeu. Credința ne face să pregustăm lumina slavei lui Dumnezeu când îl vom vedea față la față (1Corinteni 13,12) așa cum este El (1Ioan 3,2).

Sunteți pregătiți să vedeți slava lui Dumnezeu? Dumnezeu este nerăbdător să împărtășească slava Sa cu noi! O întrezărim atunci când discipolii îl văd pe Isus schimbat la față pe munte. Fața lui Isus s-a schimbat la înfățișare și hainele lui au devenit strălucitor de albe. Atunci când Moise s-a întâlnit cu Dumnezeu pe Muntele Sinai, pielea feței sale a strălucit pentru că a vorbit cu Dumnezeu (cf. Ieșire 34,29). Paul spune că israelienii nu se puteau uita la fața lui Moise din cauza strălucirii ei (2Corinteni 3,7). În întâmplarea din Evanghelie Isus apare în slavă cu Moise, marele legiuitor al Israelului, și cu Ilie, cel mai mare dintre profeți, în prezența a trei dintre apostolii Săi iubiți. Care este semnificația acestei misterioase apariții? Isus a mers pe munte știind foarte bine ce îl aștepta în Ierusalim: trădarea, patima și răstignirea Sa. Foarte probabil Isus a discutat cu Moise și cu Ilie despre această foarte importantă decizie de a accepta crucea. Dumnezeu Tatăl de asemenea a vorbit cu Isus și i-a dat recunoașterea Sa: Acesta este Fiul Meu cel iubit, pe Acesta să-L ascultați. Norul care i-a umbrit pe Isus și pe apostolii săi a împlinit visul evreilor că atunci când va veni Mesia, norul prezenței lui Dumnezeu va umple din nou templul (cf. Ieșirea 16,10.19,9.33,9; 3Regi 8,10; 2Macabei 2,8). Când s-au întâmplat acestea Petru, Iacob și Ioan dormeau! Când s-au trezit, au văzut Schimbarea la Față a lui Isus, alături de Moise și Ilie.

Cât de mult pierdem din slava și acțiunea lui Dumnezeu pentru că dormim din punct de vedere spiritual? Sunt multe lucruri care ne pot ține cugetele adormite față de lucrurile lui Dumnezeu: letargia mentală și "viața neexaminată" ne pot împiedica să analizăm lucrurile și să ne confruntăm cu îndoielile și întrebările noastre. Viața lipsită e griji poate de asemenea să ne împiedice să luăm în seamă cerințele provocatoare ale lui Cristos. Prejudecățile ne pot face orbi față de ceva nou pe care Domnul poate să îl pregătească pentru noi. Chiar și durerea ne poate bloca până când reușim să privim dincolo de ea la slava lui Dumnezeu. Sunteți treji din punct de vedere spiritual? Petru, Iacob și Ioan au fost martori privilegiați ai slavei lui Cristos. Și noi, ca discipoli ai lui Cristos suntem chemați să fim martori ai slavei sale. Domnul dorește să ne reveleze nouă, discipolilor Săi iubiți, slava Sa. Căutați prezența Lui cu credință și venerație?

"Doamne, ajută-mă să rămân mereu atent față de Tine, față de Cuvântul Tău, acțiunea Ta, și față de prezența ta zilnică în viața mea. Fă să văd slava Ta."

 

Psalm 33,4-5.18-20.22
Drept este cuvântul Domnului și toate lucrurile Lui întru credință.
Iubește milostenia și judecata, Domnul; de mila Domnului plin este pământul.
Iată ochii Domnului spre cei ce se tem de Dânsul, spre cei ce nădăjduiesc în mila Lui. Ca să izbăvească de moarte sufletele lor și să-i hrănească pe ei în foamete.
Și sufletul nostru așteaptă pe Domnul, că ajutorul și apărătorul nostru este.
Că în El se va veseli inima noastră și în numele cel sfânt al Lui am nădăjduit.

© 2006 Don Schwager
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire