pregateste pagina pentru tiparire

 
 MEDITAȚII 

Meditații zilnice pentru Postul Mare 2006
achizitionare: 01.03.2006

Inapoi la cuprins

Sâmbătă (11 martie 2006): "Iubiți pe vrăjmașii voștri și rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc"

 

Evanghelia: Matei 5,43-48

Ați auzit că s-a zis: "Să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău". Iar Eu zic vouă: Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc, Ca să fiți fiii Tatălui vostru Celui din ceruri, că El face să răsară soarele și peste cei răi și peste cei buni și trimite ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Căci dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată veți avea? Au nu fac și vameșii același lucru? Și dacă îmbrățișați numai pe frații voștri, ce faceți mai mult? Au nu fac și neamurile același lucru? Fiți, dar, voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârșit este.

 

Vechiul Testament: Deuteronom 26,16-19

În ziua aceasta îți poruncește Domnul Dumnezeul tău să împlinești toate hotărârile și rânduielile acestea; să le păzești și să le împlinești din toată inima ta și din tot sufletul tău. Astăzi ai mărturisit tu Domnului că El va fi Dumnezeul tău și că tu vei umbla în căile Lui și vei păzi hotărârile Lui, poruncile Lui și legile Lui și vei asculta glasul Lui. Și Domnul ți-a făgăduit astăzi că tu vei fi poporul Lui adevărat, precum ți-a grăit El, de vei păzi toate poruncile Lui; Și te va pune cu cinstea și cu mărirea și cu faima mai presus de toate popoarele pe care le-a făcut El și vei fi poporul sfânt al Domnului Dumnezeului tău, precum ți-a grăit El".

 

Meditație: Cunoașteți iubirea care învinge orice teamă, păcat și dorință egoistă? Dumnezeu își reînnoiește iubirea Sa pentru noi în fiecare zi. Iubirea Sa are puterea de a ne elibera de orice formă de rău - egoism, lăcomie, mânie, ură, gelozie și invidie. Care este trăsătura caracteristică a vieții lui Isus și a vieților acelora care au fost transformați de iubirea lui răscumpărătoare? Este harul de a-i trata pe ceilalți nu după cum merită, ci așa cum dorește Dumnezeu să fie tratați - cu bunătate iubitoare și cu milostivire. Isus este harul lui Dumnezeu întrupat. Iubirea Lui este necondiționată și este în întregime orientată spre binele nostru. Dumnezeu este bun cu toți, cei drepți și cei răi. Iubirea Lui îi îmbrățișează pe sfânt și pe păcătos deopotrivă. De aceea Isus s-a răstignit de bunăvoie pe cruce de dragul nostru, pentru a ne elibera de puterea păcatului, a ignoranței, a prejudecăților. Harul lui Dumnezeu ne eliberează de tot ce ne-ar îndepărta de El și de iubirea Lui. Cum am putea noi să iubim așa cum iubește Dumnezeu și să învingem răul cu binele? Cu Dumnezeu toate sunt posibile. El dă haruri din abundență prin darul Duhului Sfânt, care convertește inimile și cugetele noastre și ne învață să trăim în conformitate cu adevărul și iubirea lui Dumnezeu.

A exagerat Isus atunci când a spus că trebuie să fim desăvârșiți, așa cum este desăvârșit Tatăl nostru ceresc? Semnificația originală a cuvântului "perfect" în aramaică este "integritate" sau "plenitudine" - a nu fi lipsit de ceea ce este esențial. Dumnezeu ne dă toate darurile bune în Isus Cristos pentru ca să nu ne lipsească nimic din ceea ce avem nevoie pentru a îndeplini voința Sa și pentru a trăi ca fii și fiice ale Sale. El cunoaște slăbiciunea și netrebnicia noastră mai bine decât noi înșine. Și ne asigură de harul și ajutorul Său pentru a urma căile Sale. În crucea lui Isus vedem calea iubirii perfecte. Doriți să creșteți în cunoașterea, înțelepciunea și iubirea lui Dumnezeu? Cereți-i Duhului Sfânt să vă aprindă inimile de iubirea lui Dumnezeu.

"Dă-ne, Doamne, un suflet umil, liniștit, pașnic, răbdător, tandru și iubitor, și în toate gândurile, cuvintele și faptele noastre să îl simțim pe Duhul Sfânt. Dă-ne, Doamne, o credință vie, o speranță puternică, o iubire înflăcărată, și iubirea de Tine. Dă-ne entuziasm în meditație, ia de la noi lâncezeala în rugăciune. Dă-ne fervoarea și desfătarea de a ne gândi la Tine și la harul Tău, la compasiunea Ta tandră față de noi" (Rugăciune a lui Thomas Morus).

 

Psalm 118,1-8
Fericiți cei fără prihană în cale, care umblă în legea Domnului.
Fericiți cei ce păzesc poruncile Lui și-L caută cu toată inima lor,
Că n-au umblat în căile Lui cei ce lucrează fărădelegea.
Tu ai poruncit ca poruncile Tale să fie păzite foarte.
O, de s-ar îndrepta căile mele, ca să păzesc poruncile Tale!
Atunci nu mă voi rușina când voi căuta spre toate poruncile Tale.
Lăuda-Te-voi întru îndreptarea inimii, ca să învăț judecățile dreptății Tale.
Îndreptările Tale voi păzi; nu mă părăsi până în sfârșit.

© 2006 Don Schwager
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire