pregateste pagina pentru tiparire

 
 MEDITAȚII 

Meditații zilnice pentru Postul Mare 2006
achizitionare: 01.03.2006

Inapoi la cuprins

Marți (11 aprilie 2006): Trădarea și fidelitatea șovăitoare față de Isus

 

Evanghelia: Ioan 13,21-38

În timpul acela, Isus, stând la masă cu ucenicii lui, a fost cuprins de o neliniște adâncă și a spus: "Adevăr, adevăr vă spun: unul dintre voi mă va vinde". Ucenicii se uitau unii la alții, neștiind despre cine vorbește Isus. La masă era rezemat de pieptul lui Isus unul dintre ucenicii lui, pe care îl iubea Isus. Simon Petru i-a făcut semn acestuia și i-a spus: "Întreabă despre cine vorbește". Ucenicul, plecându-se la pieptul lui Isus, l-a întrebat: "Doamne, cine este?" Isus i-a răspuns: "Acela este căruia îi voi da bucățica de pâine, pe care o voi întinde". Și întingând bucățica, a luat-o și i-a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul. După acea îmbucătură a intrat Satana în el. Iar Isus i-a zis: "Ceea ce ai de gând să faci, fă repede". Dar nimeni din cei care ședeau la masă nu a înțeles pentru ce i-a zis aceasta. Unii socoteau, deoarece Iuda avea punga, că lui îi zice Isus: "Cumpără cele de trebuință pentru sărbătoare", sau să dea ceva săracilor. După ce Iuda a luat bucățica de pâine a ieșit imediat. Și era noapte. După ce a ieșit Iuda, Isus a spus: "Acum a fost preamărit Fiul Omului și Dumnezeu a fost preamărit în el. Iar dacă Dumnezeu a fost preamărit în el, Dumnezeu la rândul său îi va da propria mărire și i-o va da curând. Copilașii mei, încă puțin timp mai sunt cu voi. Voi mă veți căuta, dar, ceea ce am spus iudeilor vă spun acum și vouă: unde merg eu, voi nu puteți veni". "Doamne, l-a întrebat Simon Petru, unde te duci?" Isus a răspuns: "Unde mă duc eu, tu nu poți veni acum după mine, dar vei veni mai târziu". Petru i-a spus: "Doamne, de ce nu pot să te urmez acum? Îmi dau viața pentru tine". Isus i-a răspuns: "Îți vei da viața pentru mine? Adevăr, adevăr îți spun: nu va cânta cocoșul, până nu te vei lepăda de trei ori de mine".

 

Vechiul Testament: Isaia 49,1-6

Ascultați, insulelor! Luați aminte, popoare îndepărtate! Domnul m-a chemat de la nașterea mea, din sânul mamei mele mi-a spus pe nume. A făcut din gura mea sabie ascuțită, m-a ocrotit la umbra mâinii sale. A făcut din mine o săgeată preferată și m-a pus în tolba sa. El mi-a spus: "Tu ești servitorul meu, Israel, în tine mă voi preamări". Dar eu îmi spuneam: "Degeaba m-am trudit, în zadar și pentru nimic mi-am cheltuit puterile!" Cu toate acestea, partea ce mi se cuvine este la Domnul și răsplata mea la Dumnezeul meu. Și acum vorbește Domnul, el care m-a plămădit din sânul maicii mele, ca să-i slujesc lui și ca să-l întorc pe Iacob către el și să strâng la un loc pe Israel. Căci așa am fost eu prețuit în ochii Domnului și Dumnezeul meu a fost puterea mea. El îmi spunea: "E mic lucru să fii servitorul meu, ca să ridici semințiile lui Iacob și să-i întorci pe cei care au mai rămas dintre fiii lui Israel? Voi face din tine lumina popoarelor, ca să duci mântuirea mea până la marginile pământului".

 

Meditație: Discipolii lui Isus au fost puși la încercare în timp ce Isus se pregătea pentru jertfa finală și extremă a propriei Lui vieți pentru întreaga omenire. Care a fost diferența dintre Petru și Iuda? Iuda în mod intenționat l-a trădat pe Învățătorul său, în timp ce Petru, într-un moment de slăbiciune, a negat cu jurământ faptul că îl cunoaște. Fapta lui Iuda a fost rece și calculată. Petru, însă, nu a vrut deloc să facă ceea ce a făcut. A acționat impulsiv, din slăbiciune și lașitate. Isus a cunoscut atât puterea devotamentului lui Petru cât și slăbiciunea hotărârii sale. Petru avea obiceiul de a vorbi cu inima sa fără a se gândi la implicațiile spuselor lui. Trădarea lui Iuda, în schimb, este privită însă cât se poate de negativ atunci când Isus arată afecțiune specială față de el la Cina cea de Taină. Ioan spune că Satana a intrat în Iuda când acesta l-a respins pe Isus. Satana poate schimba iubirea în ură. El poate schimba sfințenia în mândrie, disciplina în cruzime, sentimentele de afecțiune în auto-satisfacție. Trebuie să fim atenți pentru ca Satana să nu ne întoarcă de la iubirea lui Dumnezeu și de la calea pe care Dumnezeu a ales-o pentru noi. Duhul Sfânt ne va da harul și tăria în momentele noastre de încercare. Dacă ne supunem lui Isus vom păși în lumina adevărului și a iubirii Sale. Dacă îi întoarcem spatele, ne vom poticni și vom cădea pe căile păcatului și întunericului. Suntem gata să îl urmăm pe Isus pe calea crucii?

"Dă-mi, Doamne, o inimă statornică pe care nici un gând nedemn să nu o poată trage în jos; o inimă neînfrântă pe care nici o întristare să nu o doboare; o inimă dreaptă pe care nici un scop nedemn să nu o poată ispiti. Dă-mi de asemenea, o Doamne Dumnezeul meu, înțelegere pentru a Te cunoaște, străduință în a te căuta, înțelepciune pentru a te găsi, și fidelitate pentru ca să te pot în sfârșit îmbrățișa; prin Isus Cristos, Domnul nostru." (Rugăciune a Sf. Toma de Aquino)

 

Psalmul responsorial

Ps 70,1-2.3-4a.5-6ab.15 și 17 (R.: cf. 15)

R.: Gura mea va vesti îndurarea ta, Doamne.
La tine, Doamne, îmi aflu adăpostul,
nicicând nu voi fi dat de rușine.
Eliberează-mă și apără-mă în dreptatea ta,
pleacă-ți urechea spre mine și salvează-mă. R.

Fii pentru mine stâncă și cetate de refugiu,
pentru că numai tu ești stânca și cetatea mea de apărare.
Scoate-mă, Dumnezeule, din mâna celui fărădelege. R.

Pentru că tu, Doamne, ești speranța mea,
în tine mi-am pus încrederea din copilărie.
În tine mi-am găsit sprijin din sânul mamei mele,
de atunci tu ai fost ocrotitorul meu. R.

Gura mea va vesti în toate zilele dreptatea
și îndurarea ta a căror măsură nu o pot cunoaște.
Dumnezeule, m-ai învățat din copilărie,
iar eu povestesc și astăzi minunile tale. R.

© 2006 Don Schwager
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire