pregateste pagina pentru tiparire

 
 MEDITAȚII 

Meditații zilnice pentru Postul Mare 2006
achizitionare: 01.03.2006

Inapoi la cuprins

Vineri (10 martie 2006): Nu vă mâniați, împăcați-vă

 

Evanghelia: Matei 5,20-26

Căci zic vouă: Că de nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a cărturarilor și a fariseilor, nu veți intra în împărăția cerurilor. Ați auzit că s-a zis celor de demult: "Să nu ucizi"; iar cine va ucide, vrednic va fi de osândă. Eu însă vă spun vouă: Că oricine se mânie pe fratele său vrednic va fi de osândă; și cine va zice fratelui său: netrebnicule, vrednic va fi de judecata sinedriului; iar cine va zice: nebunule, vrednic va fi de gheena focului. Deci, dacă îți vei aduce darul tău la altar și acolo îți vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, Lasă darul tău acolo, înaintea altarului, și mergi întâi și împacă-te cu fratele tău și apoi, venind, adu darul tău. Împacă-te cu pârâșul tău degrabă, până ești cu el pe cale, ca nu cumva pârâșul să te dea judecătorului, și judecătorul slujitorului și să fii aruncat în temniță. Adevărat grăiesc ție: Nu vei ieși de acolo, până ce nu vei fi dat cel din urmă ban.

 

Vechiul Testament: Iezechiel 18,21-28

Dar dacă cel rău se întoarce de la nelegiuirile sale pe care le-a făcut și păzește toate legile Mele și face ceea ce e bun și drept, el va trăi și nu va muri. Nu se vor pomeni deloc nelegiuirile pe care el le va fi făcut, ci va trăi pentru dreptatea pe care va fi făcut-o. Oare voiesc Eu moartea păcătosului, zice Domnul Dumnezeu - și nu mai degrabă să se întoarcă de la căile sale și să fie viu? Dar și dreptul, dacă se va abate de la dreptatea sa și se va purta cu nedreptate și va face toate acele ticăloșii pe care le face nelegiuitul, va fi el oare viu? Toate faptele lui bune, pe care le va fi făcut, nu se vor pomeni, ci pentru nelegiuirea sa, pe care va fi făcut-o, și pentru păcatele sale, pe care le-a săvârșit, va muri. Dar voi ziceți: "Calea Domnului nu este dreaptă". Ascultați, casa lui Israel: Oare calea Mea nu este dreaptă, sau nu sunt drepte căile voastre? Dacă cel drept se abate de la dreptatea sa și face nelegiuire și din pricina aceasta moare, apoi el moare pentru nelegiuirea sa, pe care a făcut-o. Și cel nelegiuit, dacă se întoarce de la nelegiuirea sa, pe care a făcut-o și face judecată și dreptate, își întoarce sufletul său la viață; Căci el a văzut și s-a întors de la toate nelegiuirile sale, pe care le-a făcut; de aceea va fi viu și nu va muri.

 

Meditație: Permiteți păcatului sau mâniei să vă conducă viața? Primul om care și-a urât fratele a fost Cain. Dumnezeu l-a avertizat pe Cain: "Pentru ce te-ai întristat și pentru ce s-a posomorât fața ta? ... păcatul bate la ușă și caută să te târască, dar tu biruiește-l!" (Facerea 4,6-7). Păcatul nu se întâmplă pur și simplu; el crește întâi ca o sămânță în inima omului. Dacă nu este biruit, prin harul lui Dumnezeu, crește ca o buruiană și sufocă via roditoare. Isus le vorbește discipolilor săi despre problema respectării poruncilor. Cărturarii și fariseii au egalat dreptatea cu împlinirea cerințelor legii. Isus le-a arătat cât de mult greșeau. Le arată spre inimă ca lăcașul dorințelor și al alegerilor. Dacă dorințele rele nu sunt eradicate, inima va fi coruptă. Isus vorbește despre mânia față de un frate de-al nostru. Este o mânie egoistă care crește și se poate întinde pe întreaga viață, care alimentează ranchiuna și ține de cald supărării, și refuză să moară. Mânia în inimă ca și mânia în vorbă sau în acțiune sunt în mod egal greșite.

Care este antidotul pentru mânie și supărare? Îndurarea, bunătatea și toleranța izvorăsc dintr-o inimă plină de iubire și iertare. Dumnezeu ne-a iertat și ne cheamă să extindem îndurarea și iertarea spre aceia care ne-au făcut rău și ne-au produs amărăciune. În crucea lui Isus vedem exemplul suprem de iubire și puterea de a învinge răul. Doar iubirea și harul lui Dumnezeu ne pot elibera inimile și mințile de tirania mândriei rănite și a dușmăniei răzbunătoare. Păstrați vreo urmă de mânie față de o altă persoană? Ezitați să vă împăcați atunci când s-a produs o ruptură în relațiile voastre? Cereți-i lui Dumnezeu să vă elibereze și să vă umple inima și mintea cu iubirea și adevărul său.

Eusebius, un Părinte al Bisericii din secolul al III-lea, a oferit următoarea rugăciune ca instruire pentru frații săi creștini: "Fă să nu fiu dușmanul nimănui, și să fiu prieten cu ceea ce este veșnic și statornic. Fă să nu mă cert niciodată cu aceia care se află cel mai aproape mine: și dacă mă cert totuși, fă să mă împac repede. Fă să iubesc, să caut și să obțin doar ceea ce este bun. Fă să le doresc tuturor fericire și să nu invidiez pe nimeni. Fă să nu mă bucur niciodată de nenorocirea celui care mi-a greșit mie. Atunci când fac sau spun ceva greșit, fă să nu aștept dojana celorlalți, ci să mă dojenesc pe mine însumi până mă îndrept. Fă să nu câștig nici o victorie care să îmi dăuneze fie mie fie adversarului meu. Fă să îi împac pe prietenii care sunt mânioși unul pe altul. Fă să nu abandonez niciodată un prieten care este în pericol. Când îi vizitez pe cei îndurerați fă să pot să le ușurez durerea prin cuvinte blânde și vindecătoare. Fă să mă respect pe mine însumi. Fă să țin întotdeauna în frâu mânia din mine. Fă să mă obișnuiesc să fiu blând, și să nu mă supăr pe oameni din cauza împrejurărilor. Fă să nu vorbesc niciodată despre cel care este rău și despre răutățile pe care le-a făcut, ci să cunosc oameni buni și să le urmez exemplul." Căutați să trăiți în pace și iubire cu toți?

"Doamne, inima mea este rece, fă-o caldă, milostivă și iertătoare față de toți, chiar și față de aceia care mă rănesc. Ajută-mă să gândesc și să spun ceea ce este plăcut Ție și să fiu bun cu toți cei pe care îi întâlnesc."

 

Psalmul 129,1-8

Dintru adâncuri am strigat către Tine; Doamne! Doamne, auzi glasul meu!
Fie urechile Tale cu luare-aminte la glasul rugăciunii mele.
De Te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va suferi?
Că la Tine este milostivirea.
Pentru numele Tău, Te-am așteptat, Doamne; așteptat-a sufletul meu spre cuvântul Tău,
Nădăjduit-a sufletul meu în Domnul, din straja dimineții până în noapte. Din straja dimineții să nădăjduiască Israel spre Domnul.
Că la Domnul este mila și multă mântuire la El
Și El va izbăvi pe Israel din toate fărădelegile lui.

© 2006 Don Schwager
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire