pregateste pagina pentru tiparire

 
 MEDITAȚII 

Meditații la misterele Rozariului
achizitionare: 04.10.2004

Inapoi la cuprins Misterele de lumină

Proclamarea Împărăției lui Dumnezeu și chemarea la convertire

În întreaga sa activitate, Domnul nostru Isus Cristos și-a îndreptat privirea către cei care aveau nevoie de convertire și care așteptau venirea lui Mesia și a Împărăției sale. De fapt, mesajul central al învățăturii sale se poate concentra în următorul îndemn: "Timpul s-a împlinit și Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Convertiți-vă și credeți în evanghelie" (Mc 1,15). Pentru a înțelege modul în care Împărăția lui Dumnezeu se actualizează în totalitatea ei pe pământ, Isus Cristos s-a făcut interpretul autentic al mesajului lui Dumnezeu-Tatăl care, prin iubire și dăruire, a adunat sub un singur stindard oile pierdute ale casei lui Israel.

Reflecția noastră cu privire la misterele mântuirii, la misterele iubirii divine adunate de către întreaga istorie creștină în minunata rugăciune a Sfântului Rozariu, se bazează pe pilda de viață veșnică oferită fiecăruia dintre noi de cel de al III-lea mister de lumină, în care se propune o meditație asupra Împărăției lui Dumnezeu și a chemării la convertire a omului.

Îndreptând privirea sufletului nostru către muntele fericirilor și așezându-ne la școala lui Isus Cristos, asistăm tăcuți, dar încrezători, la proclamarea fericirilor, la proclamarea, de fapt, a evangheliei vieții noastre, deoarece în momentul în care vom ști să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, vom putea să ne recunoaștem atât fii ai Împărăției lui Dumnezeu, cât și oameni păcătoși care avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Manifestarea deplină a iubirii lui Dumnezeu este concretizată prin faptul că Isus Cristos, pe munte, devine un Învățător prin excelență, care indică un drum de urmat. Acest drum nu este unul ipotetic, ci unul real, pe care el însuși l-a parcurs. Dacă ascultătorul cuvintelor sale, adică viitorul discipol, înțelege și pune în practică mesajul lui Isus Cristos, are în sine viața veșnică, și Împărăția lui Dumnezeu nu mai devine un simplu loc, ci un eveniment care deja s-a împlinit în viața sa.

Convertirea adusă de către Împărăția lui Dumnezeu devine una autentică, plină de speranță și de iubire. Omul cucerit de Dumnezeu, omul care se lasă prins de mireasma Împărăției lui Dumnezeu se transformă în om nou, în om capabil să renunțe la sine pentru a-și da viața pentru alții. De fapt, prezentarea fericirilor aduce cu sine și prezentarea vieții omului de zi cu zi și din toate timpurile, căruia i s-au furat libertatea, adevărul, bucuria, care nu mai cunoaște decât grijile, spaima și suferința, care se identifică cu durerea, cu nevoile și, mai rău, cu nepăsarea aproapelui. Tuturor acestora Isus Cristos le adresează un mesaj al iubirii, reconcilierii și fericirii. Toți împreună, formând marea familie a Împărăției lui Dumnezeu, devin discipoli și mesageri ai timpului escatologic, ai timpul de pe urmă.

Așa după cum ne învață chiar Magisterul, în persoana Sfântului Părinte papa Ioan Paul al II-lea, întreaga Biserică se unește, în chip misterios și minunat, cu aceia care au nevoie de o nouă orientare în viață, iar Preasfânta Fecioară Maria devine model și imbold (cf. RVM 1). La școala iubirii divine, misterele vieții lui Isus Cristos devin și misterele vieții noastre. Nu trebuie să ne surprindă această afirmație, deoarece acela care-l imită în toate pe Isus Cristos își însușește însăși condiția acestuia. Așa cum se afirmă în Scrisoarea apostolică Rosarium Virginis Mariae: "Prin Rozariu creștinul dobândește belșug de haruri, ca și cum le-ar primi din înseși mâinile Maicii Mântuitorului" (RVM 1).

Așadar, meditând la al treilea mister de lumină, să avem prezent faptul că el "(...) este predicarea prin care Isus anunță venirea Împărăției lui Dumnezeu și invită la convertire (cf. Mc 1,15), iertând păcatele celor care se apropie de el cu încredere smerită (cf. Mc 2,3-13; Lc 7,47-48), început al slujirii sale milostive pe care va continua să o exercite până la sfârșitul lumii, îndeosebi prin sacramentul reconcilierii încredințat Bisericii sale (cf. In 20,22-23)" (RVM 21).

În această lună de octombrie, în care altarele bisericilor noastre sunt încărcate cu flori de toamnă, să lăsăm ca din sufletele noastre să se ridice frumosul imn al iubirii prin recitarea Sfântului Rozariu și încredințând Mamei noastre cerești toate preocupările noastre, grijile și bucuriile, să înaintăm cu mult curaj către milostivirea divină.

Sacramentul reconcilierii, al spovezii, să ne readucă pacea și bucuria comuniunii cu Dumnezeu, pentru că doar în felul acesta Împărăția lui Dumnezeu, proclamată pe munte de către Isus Cristos, va găsi loc în sufletul nostru.

Sfântă Fecioară Marie, Mama lui Dumnezeu și Mama noastră, roagă-te pentru noi.

pr. Ion Ciuraru, OFMConv, Roman
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire