pregateste pagina pentru tiparire

 
 MEDITAȚII 

Imitațiunea lui Cristos
Thomas de Kempis

achizitionare: 23.06.2003; sursa: Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice București

Inapoi la cuprins Cartea IV: Despre Taina sfîntului altar

Capitolul VII

CERCETAREA CUGETULUI ȘI HOTĂRÎREA
DE ÎNDREPTARE

Vocea Domnului iubit

1. Mai presus de toate, preotul lui Dumnezeu să se apropie de sfîntul altar - spre a aduce Jertfă și a se hrăni cu ea -, în duh de desăvîrșită smerenie, cu inima plină de evlavie și cugetul adînc plecat în rugăciune, însuflețit de o credință neclintită și de gîndul drept și curat de a cinsti pe Domnul. Cercetează-ți, așadar, cu luare aminte conștiința, și - pe măsura putințelor tale - curăță-ți și luminează-ți cugetul prin adevărată căință și smerită mărturisire, astfel încît nimic să nu te mustre, nimic să nu te apese în suflet împiedicîndu-ți pașii spre sfîntul altar. Vie să fie, în cugetul tău, părerea de rău pentru toate păcatele vieții tale trecute, ca și pentru abaterile zilnice, de care să te căiești și pe care să le deplîngi în chip deosebit. Dacă timpul îți îngăduie, în adîncul inimii tale, mărturisește lui Dumnezeu, una cîte una, toate acele mici metehne și scăderi pe care boldul rău al patimilor ți le stîrnește în suflet.

2. Căiește-te și plîngi pentru că ești încă atît de mult legat de trup și de pămîntul acesta; pentru că ești încă atît de neînfrînat și supus imboldurilor firii; atît de ușor de strunit de oricare din poftele cărnii; cu porțile simțurilor atît de lipsite de apărare; atît de des prins în lațul închipuirilor; atît de ușor aplecat spre risipire în afară; atît de lăsător față de cele lăuntrice; atît de slobod la rîs și atît de aplecat spre împrăștiere; atît de învîrtoșat și împietrit, lipsit de lacrimi și căință; atît de iute alunecînd spre delăsare și spre măgulirile trupești; atît de trîndav cînd e vorba de rîvnă și disciplină; cu ochii și urechile atît de dornice de noutăți și lucruri frumoase; atît de puțin iubitor al celor smerite și mici; atît de rîvnitor la avere multă; atît de strîns și zgîrcit cînd vine vorba să dai de la tine; ținînd atît de strașnic la ale tale; atît de nestăpînit la vorbă; atît de plecat spre limbuție; atît de nepotrivit în purtări și în fapte; atît de pornit spre ale gurii și stomacului; atît de surd la cuvîntul lui Dumnezeu; atît de grăbit la odihnă, atît de încet la muncă; atît de ager la vorbe de clacă; atît de leneș la slujirea lui Dumnezeu prin rugăciune; atît de zorit s-o sfîrșești, atît de risipit cu gîndul cît timp o săvîrșești; împrăștiat la citirea sfinților psalmi, greoi cu sufletul la sfînta Liturghie; rece la sfînta Împărtășanie; atît de des risipit cu mintea, atît de rar recules cu adevărat întru tine; atît de ușor stîrnit la mînie, atît de plecat spre mustrarea celorlalți, atît de iute să-ți judeci aproapele, atît de aspru în vorbă; atît de voios cînd toate merg bine, atît de slab și bicisnic la încercare; atît de plin de bune hotărîri, pe care însă atît de rar le aduci la îndeplinire.

3. După ce ai mărturisit și deplîns, din adîncul sufletului, toate aceste păcate și cusururi, și altele asemănătoare lor, ia o hotărîre dîrză de îndreptare a întregii tale vieți și de propășire neabătută pe calea binelui. Apoi, în duhul unei depline lepădări de sine, jertfește-te singur, pentru totdeauna și cu totul, în cinstea numelui meu, pe altarul lăuntric al inimii tale, încredințîndu-mi, adică, fără nici o șovăire, trupul și sufletul tău; doar astfel te vei învrednici a primi, cu rod deplin, Sacramentul Trupului meu.

4. Căci nu poate fi jertfă mai cuvenită și împăcare mai vrednică pentru spălarea vinilor tale decît să te dai pe tine însuți cu totul, în cuget curat, o dată cu jertfa Trupului lui Cristos, la sfînta Liturghie și în sfînta Împărtășanie. Dacă omul face tot ceea ce îi stă în putere, căindu-se cu adevărat și venind să-mi ceară harul iertării, toată vina lui va fi spălată: Viu sînt Eu, zice Domnul, nu vreau moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu; căci nu-mi voi mai aminti de-acum înainte de păcatele lui (Ezech 33, 11; 18, 22).


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire