pregateste pagina pentru tiparire

 
 MEDITAȚII 

Imitațiunea lui Cristos
Thomas de Kempis

achizitionare: 23.06.2003; sursa: Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice București

Inapoi la cuprins Cartea III: Despre mîngîierea lăuntrică

Capitolul L

SUFLETUL OROPSIT ȘI AFLAT LA ANANGHIE
TREBUIE SĂ SE LASE ÎN MÎINILE LUI DUMNEZEU

1. Doamne Dumnezeul meu, Părinte sfînt, fii binecuvîntat acum și în veci, pentru că așa cum ai binevoit s-a făcut și tot ceea ce înfăptuiești este lucru bun. Slujitorul tău să-și afle bucuria în tine, nu în sine însuși sau în altceva: Tu singur, într-adevăr, ești adevărata bucurie, Tu ești nădejdea și cununa mea, Tu ești veselia și cinstea mea, Doamne. Oare e un singur lucru pe care slujitorul tău să nu-l fi primit de la tine, și încă fără nici cea mai mică vrednicie din partea lui? Ale tale sînt toate, tot ceea ce ai dat și tot ceea ce ai înfăptuit. Sărac sînt eu și în osteneli din tinerețile mele (Ps 87, 16), iar sufletul meu, nu o dată, se cufundă în amărăciune și lacrimi, tulburat și cutremurat sub pintenul patimilor.

2. Îmi doresc bucuria păcii, dulceața acelei păci pe care o dăruiești fiilor tăi, pacea celor ce se hrănesc din lumina mîngîierilor tale. Dacă tu dăruiești pacea, revărsînd bucurie cerească - inima slujitorului tău va fi plină de balsamul sfînt al evlaviei și se va desfăta întru lauda ta. Dar dacă, cum se întîmplă atît de des, îți ascunzi fața, slujitorul tău nu va putea urma pe drumul poruncilor tale, ci se va prăbuși în genunchi, bătîndu-și pieptul cu pumnii: căci nu va mai fi cum a fost, pînă mai deunăzi, cînd strălucirea luminii tale îi încînta fruntea, iar oblăduirea aripilor tale îi făcea pavăză împotriva năvalei ispitelor.

3. Părinte drept și pururi vrednic de laudă, a venit vremea ca slujitorul tău să fie trecut prin ciur și prin dîrmon. Părinte preaiubit, e drept ca în ceasul acesta slujitorul tău să sufere ceva pentru tine. Părinte pururi vrednic de cinste, a bătut ceasul pe care, din toți vecii, îl știai orînduit să vină: ca slujitorul tău să fie vremelnic înjosit pe cărările văzute ale vieții, ca în schimb să poată trăi pe vecie cu sufletul alături de tine; cîtva timp ponegrit, umilit, micșorat în ochii lumii; cîtva timp asuprit de pătimiri și beteșuguri sufletești, ca mai apoi, din nou, împreună cu tine, să reînvie în primenita lumină a zorilor veciei, pentru a fi preamărit în ceruri. Părinte sfînt, astfel ai rînduit și astfel ai voit să fie; s-a făcut tot ceea ce ai poruncit să se întîmple.

4. Într-adevăr, a suferi oropsire și amărăciune pe acest pămînt din iubire pentru tine, din partea orișicui și ori de cîte ori voiești -, iată darul dăruit de tine celor ce îți sînt dragi. Nimic din ceea ce se întîmplă în viața aceasta nu se întîmplă fără prevederea, sfatul și dreapta cumpănire a proniei tale. Bine îmi este mie că m-ai smerit ca să învăț îndreptările tale (Ps 118, 71) și să alung din inima mea toată mîndria și trufia. Binevenită și ocara ce mi-a acoperit fruntea, ca să caut mîngîiere la tine mai curînd decît la oameni. Amărăciunile m-au mai învățat să mă tem de nepătrunsele tale judecăți, după care atît cel drept cît și păcătosul sînt puși deopotrivă la încercare de tine, nu însă fără dreptate și măsură.

5. Îți mulțumesc că n-ai cruțat scăderile și metehnele mele, ci cu loviri amarnice ai înmuiat cerbicia mea cu suferințe și strîmtorare multă, atît pe dinăuntru cît și pe dinafară. Nimeni și nimic nu va putea să-mi dea alinare, nici în cer, nici pe pămînt, afară de tine, Doamne, Dumnezeul meu, tămăduitorul ceresc al tuturor sufletelor, care pedepsește și miluiește, coboară pînă la iad și iarăși înalță (Tob 13, 2). Mustrările tale sînt deasupra capului meu, iar varga ta mă pedepsește.

6. Iată, iubite Părinte, mă încredințez cu totul mîinilor tale, îmi plec fruntea sub varga îndreptărilor tale. Lovește umerii și grumajii mei, fă să-mi plec cerbicia, înmoaie strîmbătatea mea cu dreapta tăriei tale. Fă din mine un ucenic evlavios și plin de cuviință precum știi bine că trebuie, astfel încît să pot rîndui întreaga mea purtare după voia ta. Mă las în mîinile tale, cu tot ce-i al meu, spre îndreptare: mai bine să fiu pedepsit aici pe pămînt decît în viața viitoare. Tu, Doamne, știi totul și fiecare lucru în parte, și nici un ungher al conștiinței omului nu-ți este ascuns. Tu știi dintotdeauna tot ceea ce se întîmplă, și nu-i nevoie ca cineva să vină să te învețe sau să te povățuiască în legătură cu cele ce se petrec pe pămînt. Tu știi preabine ceea ce este de folos propășirii mele și cît de mare-i prețul amărăciunilor și încercărilor, precum curățarea ruginei păcatului de pe sufletul meu. Fă din mine ceea ce vrei Tu, după bunul tău plac; nu disprețui viața mea cea plină de păcate, mai bine cunoscută și lămurită ție decît orișicui.

7. Dăruiește-mi, Doamne, harul de a cunoaște ceea ce e vrednic de cunoaștere, de a iubi ceea ce este vrednic de iubit; de a lăuda ceea ce ție îți place mai mult; de a prețui ceea ce e mai de preț în ochii tăi; de a lepăda ceea ce în fața ta lepădătură este. Nu mă lăsa să judec după vederea scurtă a ochiului din afară; nu mă lăsa să-mi dau cu părerea după urechea omenească, cea atît de lipsită de pricepere, ajută-mă să pot cumpăni cu judecata limpede și dreaptă, deosebind cele văzute de nevăzute; și, mai presus de orice, fă să caut în toate și mai presus de orice voința ta și bunul tău plac.

8. În capcana amăgirilor cad simțurile omului ori de cîte ori se apucă să judece; se amăgesc și iubitorii lumii de față, îndrăgind doar cele văzute. Să fie oare un om cu adevărat mai bun doar pentru faptul că altul îl socotește mai bun? Ori de cîte ori aduce laudă, amăgitorul îl duce de nas pe cel pe care-l amăgește, măgulitorul pe cel ce se umflă singur în pene, orbul duce de nas pe altul, orb ca și el; beteagul duce pe altul, beteag ca și el, în una și aceeași capcană a înșelăciunii; cu adevărat orice laudă fără noimă devine astfel pentru om mai curînd prilej de rușinare. Căci fiecare face cît face, atît întocmai cît apare în ochii tăi, cu nimic mai mult sau mai puțin, cum bine spunea, în deplină smerenie, Sfîntul Francisc.


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire