pregateste pagina pentru tiparire

 
 MEDITAȚII 

Imitațiunea lui Cristos
Thomas de Kempis

achizitionare: 23.06.2003; sursa: Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice București

Inapoi la cuprins Cartea a II-a: Povețe pentru luminarea lăuntrică

Capitolul I

RECULEGEREA CUGETULUI

1. Împărăția lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru (Lc 17, 21), zice Domnul. Întoarce-te din toată inima la Domnul, părăsește lumea aceasta păcătoasă și sufletul tău va afla odihna. Învață să nu pui preț pe lucrurile exterioare și îmbrățișează cele lăuntrice și vei vedea împărăția lui Dumnezeu venind întru tine. Căci împărăția lui Dumnezeu este pace și bucurie în Duhul Sfînt (Rom 15, 17), și de ea nu vor avea parte nelegiuiții. Va veni la tine Cristos arătînduți mîngîierea sa, dacă pe dinăuntru îi vei pregăti o locuință vrednică. Toată slava și frumusețea lui e lăuntrică (Ps 44, 14), și acolo Cristos cercetează deseori pe omul adunat înlăuntrul său, îi dă plăcută mîngîiere, pace din belșug și minunata sa prietenie.

2. Așadar, suflete credincios, pregătește-ți inima pentru acest mire, ca să binevoiască a veni și a sălășlui într-însa. El doar spune așa: Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvîntul meu și vom veni și ne vom face locuința la el (In 14, 23). Așadar, fă loc lui Cristos și împiedică intrarea tuturor celorlalte făpturi. Avîndu-l pe Cristos, ești bogat și-ți ajunge. El va fi purtătorul tău de grijă și păzitorul credincios a toate, în așa fel încît să nu mai ai trebuință de a-ți pune nădejdea în oameni. Căci oamenii se schimbă cu ușurință și te lasă curînd; în schimb, Cristos rămîne în veci (In 12, 34) și sprijinul lui stă neclintit, pînă la sfîrșit.

3. Nu se cuvine să-ți pui mare încredere într-un om slab și muritor, oricît de folositor și scump ți-ar fi; nici nu trebuie să te mîhnești prea mult, dacă se întîmplă să te dușmănească și să ți se împotrivească! Cei care astăzi țin cu tine, mîine pot fi împotriva ta, și dimpotrivă, căci asemenea sînt schimbători ca vînturile. Pune-ți toată încrederea în Dumnezeu și El să fie toată frica și dragostea ta. El se va îngriji de tine și va face cum e mai bine. Nu aici ai locuință statornică (Evr 13, 14) și oriunde te vei afla ești străin și călător; la fel, niciodată nu vei avea odihnă dacă nu vei fi strîns unit cu Cristos.

4. Ce cauți împrejurul tău, de vreme ce nu este acesta locul odihnei tale? Locuința ta trebuie să fie în cele cerești (2 Cor 5, 2) și toate cele pămîntești să le privești din treacăt. Toate trec, și tu împreună cu ele. Caută să nu te lipești de nimic, ca nu cumva să rămîi prins și să te pierzi. Gîndul tău să fie la Cel preaînalt, iar rugăciunea ta să se îndrepte necontenit spre Cristos. Dacă nu te pricepi să-ți înalți gîndul la cele cerești, oprește-ți cugetul asupra patimii lui Isus Cristos și rămîi bucuros în meditarea sfintelor lui răni. Căutîndu-ți adăpost în rănile și neprețuitele stigmate ale lui Isus, vei simți o mare mîngîiere în mijlocul necazurilor și disprețul oamenilor te va atinge prea puțin, iar vorbele clevetitoare le vei suferi cu ușurință.

5. Cristos însuși a fost disprețuit de oameni în lumea aceasta și părăsit de cunoscuții și prietenii săi, tocmai în mijlocul batjocurilor. Cristos a voit să fie disprețuit și să sufere: cum ai mai cuteza să te plîngi de ceva? Cristos a avut parte de dușmani și defăimători și tu vrei ca toți să-ți fie prieteni și binefăcători! Cu ce ai dori să-ți fie încununată răbdarea, dacă nu ți se va întîmpla nimic împotriva voinței tale? Dacă nu vrei să suferi nimic, cum vrei să fii prietenul lui Cristos? Suferă deci cu Cristos și pentru Cristos, dacă vrei să domnești împreună cu dînsul.

6. Dacă ai fi pătruns cu gîndul, o dată măcar, pe deplin, înlăuntrul lui Cristos și ai fi gustat cîtuși de puțin din dragostea lui înflăcărată, nu te-ai mai sinchisi de fel de plăcerea sau neplăcerea ta, ci, dimpotrivă, te-ai bucura de batjocura îndurată, deoarece dragostea lui Isus face omul să se lepede de sine. Cel ce iubește pe Isus și îndrăgește adevărul, omul cu adevărat lăuntric și liber de poftele neorînduite, poate să se întoarcă cu ușurință la Dumnezeu și să se înalțe cu duhul mai presus de sine, aflînd astfel liniște sufletească deplină.

7. Cel ce știe să ia lucrurile așa cum sînt, nu după cum se spune, sau după cum sînt prețuite îndeobște, acela cu adevărat este înțelept și învățătura lui vine nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Cel care știe să ducă o viață lăuntrică și să nu pună mare preț pe lucrurile exterioare, nu caută un anumit loc și nu așteaptă timpuri deosebite pentru deprinderile sale de evlavie. Omul lăuntric se reculege cu ușurință, fiindcă niciodată nu se lasă cu totul în voia celor ce-l înconjoară. Pe el nu-l împiedică nici munca exterioară, nici îndeletnicirea adesea trebuincioasă, ci după cum vin lucrurile, așa se dă după ele. Sufletul bine orînduit în sine nu ia în seamă purtarea obișnuită și nebunatică a oamenilor. Omul se împiedică și se risipește în afară, în măsura în care pune preț pe cele din afară.

8. Dacă ai fi așa cum ar trebui să fii, bun și curat la inimă, toate ar fi spre binele și propășirea ta. Nefiind pe deplin mort pentru poftele tale, nedezlipit încă de cele pămîntești, multe lucruri nu-ți sînt pe plac și adesea te tulbură. Nimic nu pătează și zăpăcește atît de mult inima omului ca iubirea neorînduită față de creaturi. Dacă ai înceta să pui preț pe mîngîierile exterioare, te-ai putea desfăta de cele cerești și ai simți mai des bucuriile sufletești.


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire