pregateste pagina pentru tiparire

 
 MEDITAȚII 

Meditații la Calea Crucii
achizitionare: 26.03.2004

Inapoi la cuprins STAȚIUNEA A DOUĂSPREZECEA
Isus moare pe cruce


V/. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi.
R/. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

Din evanghelia după Ioan 19,19-20
Pilat a scris și titlu și l-a pus deasupra Crucii. Și era scris: Isus Nazarineanul, Împăratul iudeilor! Deci mulți dintre iudei au citit acest titlu, căci locul unde a fost răstignit Isus era aproape de cetate. Și era scris: evreiește, latinește și grecește.


Din evanghelia după Matei 27,45-50.54
De la ceasul al șaselea, s-a făcut întuneric peste tot pământul, până la ceasul al nouălea. Iar în ceasul al nouălea a strigat Isus cu glas mare, zicând: Eli, Eli, lama sabahtani? adică: Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit? Iar unii dintre cei ce stăteau acolo, auzind ziceau: Pe Ilie îl strigă Acesta. Și unul dintre ei, alergând îndată și luând un burete, și umplându-l de oțet și punându-l într-o trestie, Îi da să bea. Iar ceilalți ziceau: Lasă, să vedem dacă vine Ilie să-L mântuiască. Iar Isus, strigând iarăși cu glas mare, Și-a dat duhul.
Iar sutașul și cei ce împreună cu el păzeau pe Isus, văzând cutremurul și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte, zicând: Cu adevărat, Fiul lui Dumnezeu era Acesta!


MEDITAȚIE
Deasupra crucii lui Isus - în cele două limbi ale lumii de atunci, greacă și latină, și în limba poporului ales, ebraica - scrie cine este el: Regele iudeilor, Fiul făgăduit al lui David. Pilat, judecător cinstit, a devenit profet fără să vrea. În fața opiniei publice mondiale este proclamată regalitatea lui Isus. Isus însuși nu acceptase titlul de Mesia, deoarece ar fi făcut trimitere la o idee greșită, umană, de putere și de mântuire. Dar acum titlul poate sta scris acolo în mod public deasupra Răstignitului. În acest fel este cu adevărat regele lumii. Acum este cu adevărat "înălțat". În coborârea sa s-a înălțat. Acum a împlinit în mod radical porunca iubirii, a împlinit dăruirea de sine, și în acest fel acum el este manifestarea adevăratului Dumnezeu, a acelui Dumnezeu care este iubire. Acum știm cine este Dumnezeu. Acum știm cum este adevărata regalitate. Isus se roagă Psalmul 22, care începe cu cuvintele: "Dumnezeul meu, Dumnezeu meu, pentru ce m-ai părăsit?" (Ps 22, 2). Asumă în sine întregul Israel suferind, întreaga omenire suferindă, drama părăsirii lui Dumnezeu, și face așa încât Dumnezeu să se manifeste tocmai acolo unde pare a fi învins și absent în mod definitiv. Crucea lui Isus este un eveniment cosmic. Cerul se întunecă, atunci când Fiul lui Dumnezeu moare. Pământul se cutremură. Și lângă cruce ia ființă Biserica păgânilor. Centurionul roman recunoaște, înțelege că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Triumfă de pe cruce mereu.

RUGĂCIUNE
Doamne Isuse Cristoase, în ceasul morții tale soarele s-a întunecat. Ești pironit mereu pe cruce. Tocmai în acest ceas al istoriei trăim în absența lui Dumnezeu. Din pricina nemăsuratei suferințe și a răutății oamenilor chipul lui Dumnezeu, chipul tău, apare întunecat, de nerecunoscut. Dar tocmai pe cruce te-ai făcut recunoscut. Tocmai pentru că ești acela care suferă și care iubește, ești acela care este înălțat. Chiar de acolo ai triumfat. Ajută-ne să recunoaștem, în acest ceas de întuneric și de tulburare, chipul tău. Ajută-ne să credem în tine și să te urmăm la ceas de întuneric și de nevoie. Arată-te din nou lumii în acest ceas. Fă să se arate mântuirea ta.

Toți:
Pater noster, qui es in caelis:
sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum;
fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo.

Fac me vere tecum flere,
Crucifixo condolore,
donec ego vixero.

 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire