pregateste pagina pentru tiparire

 
 MEDITAȚII 

Meditații la Calea Crucii
achizitionare: 26.03.2004

Inapoi la cuprins Stațiuna I

Isus este condamnat la moarte

Isus, Judecătorul suprem al universului, stă în fața judecății omenești. Dumnezeu Creatorul a toate este judecat de făptura sa. Cel care i-a iubit pe toți cu o iubire infinită, cel care a mers și a făcut bine peste tot este condamnat la moartea cea mai josnică, la moarte prin răstignire. El care ar fi putut aduce o legiune de îngeri pentru a se apăra se lasă arestat.

Oare ce crimă a săvârșit? Faptul că a desăvârșit Legea, că a propagat legea iubirii, că predicat vestea cea bună era o încălcare a legilor existente? Citind cu atenție Sfânta Scriptură mai ales prin prisma unui judecător sau avocat, ușor ne putem da seama că toate acuzele sunt nefondate și mai ales sunt răstălmăcite. Ne miră slăbiciunea lui Pilat care îl condamnă de frica iudeilor. Teama că își va pierde scaunul îl determină să comită o astfel de nelegiuire deși este conștient de nevinovăția "inculpatului". Gestul său simbolic prin a se spăla pe mâini este grăitor. În zadar îl atenționează soția; el săvârșește conștient un act de lașitate.

Ne este ușor să aruncăm vina pe umerii iudeilor și a cârmuitorilor de atunci, dar uităm că noi, oamenii din toate timpurile, din toate generațiile, suntem principalii vinovați de osândirea lui. Infidelitatea noastră voită și repetată este motivul pentru care el își va da viața și își va arăta iubirea lui infinită prin acceptarea acestei sentințe nedrepte. Cineva va repara ofensa adusă divinității și iată că însăși divinitatea se coboară, se înjosește începând de la Betleem până pe Calvar pentru a uni pe Creator cu creatura sa. Și nu a fost așa de ușor, dar iubirea este mai tare decât moartea.

Să urmărim cu ochii sufletești scenele care au precedat condamnarea lui. Acea mulțime care a putut sorbi din gura lui mesajul eliberării, care a alergat după el căutând alinare și motiv de speranță, mulțimea care l-a aclamat ca pe un împărat care vine în numele Domnului de data aceasta strigă din răsputeri: răstignește-l! răstignește-l! Pe Muntele Măslinilor este cuprins de o durere nemărginită văzând de ce este capabilă omenirea. În fața acestei situații cere întărire de la Tatăl său ceresc: "Dacă e cu putință, treacă de la mine acest pahar, dar nu voia mea ci a ta să se împlinească". Un înger coboară și îi aduce alinare. Ucenicii săi care l-au însoțit pururea dau semne de lașitate. La Cina cea de Taină Iuda îl părăsește vânzându-l pe suma infimă de treizeci de arginți. Apostolul Petru se jură că nu îl cunoaște. Și astfel rămâne practic singur. Doar Ioan îl mai asistă, dar nici el nu poate face față situației.

"Nu este ucenicul mai mare decât Maestrul său". Aceste cuvinte vor avea ecou și în soarta Bisericii sale, care este Trupul său mistic. Să ne gândim la persecuțiile la care a fost și este supusă Biserica sa în toate orândurile existente. "Sângele martirilor este sămânța creștinilor". Istoria ei e scrisă cu sânge. Condamnările nedrepte la care au fost supuse mădularele ei nu pot fi înșirate pe deplin oricâte studii am scrie.

Să coborâm la noi înșine și să facem un examen de conștiință: de câte ori nu am condamnat prin vorbele și faptele noastre pe aproapele nostru, care de fapt este fratele nostru având același Tată care face să răsară soarele atât peste cei drepți cât și peste cei nedrepți? De câte ori nu ne-am substituit Judecătorului suprem și nu ne-am erijat în locul Celui care singur are dreptul să dea verdicte.

Timpul Postului Paștelui este un adevărat timp de har și de reflecție asupra situației în care se află persoana noastră și mai ales asupra relației noastre cu Dumnezeu. Este un timp în care putem începe din nou să reînnoim și să ne îmbunătățim relația noastră cu Bunătatea însăși. Depinde de noi dacă răspundem la invitația adresată de Dumnezeu care, asemenea tatălui din parabola fiului risipitor, așteaptă cu brațele deschise la orice vreme întoarcerea noastră spre El, izvorul și țelul fericirii noastre.

pr. Iosif Mareș, Austria
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire