pregateste pagina pentru tiparire

 
 LITURGIE 

Maranatha - predici pentru anii A, B, C
pr. Anton Dancă

achizitionare: 04.09.2003; sursa: Editura Presa Bună

Anul B

Preasfântul Trup și Sânge

Domnie și Euharistie

Actele Conciliului Vatican II ne furnizează motive autentice pentru a face din această zi o sărbătoare cu adevărat domnească. Cristos este Domnul (1Cor 8,6). Despre unul sau altul se poate spune: A fost un domn, adică s-a comportat la înălțime din toate punctele de vedere, dar despre Isus trebuie să mărturisim mereu că el este Domnul, fiindcă s-a comportat domnește nu numai când a trăit ca om pe pământ, ci s-a înălțat de-a dreapta Tatălui pentru a perpetua comportamentul său domnesc de pe pământ, continuând să facă bine, trimițându-l mereu pe Duhul Sfânt ca să realizeze îndumnezeirea lumii, să-i facă domni pe oameni prin prezența sa din Euharistie, care constituie izvorul și culmea întregii evanghelizări, ea este centrul comunității creștine (PO 5), în ea este conținut tot binele spiritual al Bisericii, adică pe însuși Cristos - Paștele nostru (PO 5), prin Euharistie, Biserica trăiește și crește mereu (LG). Oare nu sunt aceste motive suficiente pentru a-l aclama mereu, dar mai ales azi, pe Isus ca Domn? Nici intrarea lui Isus în Ierusalim în ziua de Florii ca rege mesianic n-a fost mai impunătoare ca o procesiune bine organizată de Joia Verde: corturi, covoare, lumânări aprinse, haine de sărbătoare, cântări, muzică de fanfară, dangăte de clopote și clinchete de clopoței, copii în haine albe ca îngerii și cu coșulețe pline de petalele celor mai frumoase flori pe care le aruncă în fața sfântului Sacrament etc. toate înalță, emoționează și fac să ne simțim în siguranța zilei de mâine când Isus va veni pe norii cerului înconjurat de îngerii și sfinții săi (Mt 25,31), ca să ne ia cu sine (cf. 1Tes 4,16-17), ca acolo unde este el ca Domn acum și mijlocește pentru noi, să fim și noi cândva (cf. In 17,24).

La Cina cea de Taină, când Isus a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o și le-a dat-o ucenicilor zicând: Luați și mâncați, acesta este trupul meu, și apoi luând paharul, mulțumind, l-a dat și le-a zis: Acesta este sângele meu, al legii celei noi, care pentru mulți se varsă (Mc 14,22-24), nu a înființat Euharistia numai pentru a fi o simplă taină, un gest istoric de impresie, ci pentru a se dovedi domn în conducerea credincioșilor pentru a trece de la moarte la viață (cf. 1In 3,14), la înviere, la fericire totală, adică la Tatăl (cf. In 6) și, având această convingere, să mărturisim prin viața noastră domnia lui, mai mult decât evreii care i-au spus lui Moise: Toate poruncile, pe care ni le-a dat Domnul, le vom păzi (lectura I-a), fiindcă pentru noi porunca Domnului ne face domni. Euharistia este porunca noii alianțe (cf. Lc 22,19) prin care trupul și sângele Domnului trec în trupul și sângele oamenilor pe care îi duce la ospățul veșnic (Lc 22,18), ca toți să știm toate (cf. In 16,23). În acea zi ni se va dovedi Domn pe veci prin schimbarea credinței noastre în știința lui Dumnezeu, ca bucuria să ne fie deplină și sărbătoarea veșnică.

Cristos Domnul a pus sigiliul pe noul document al alianței prin propriul său trup și sânge și ni l-a lăsat în Euharistie, nu numai pentru a face din om un domn, dar mai ales pentru a face o nouă comunitate cu caracter domnesc (lectura a II-a), care numai prin Euharistie devine o împărăție de preoți (cf. 1Pt 2,9; Ap 1,6), o împărăție regală, sfântă, catolică, apostolică și de lumină pentru toate neamurile pământului, temelie și coloană a adevărului (1Tim 3,15).

Primii creștini, uniți la frângerea pâinii și în rugăciune (Fap 2,46), marchează caracterul domnesc al Bisericii primare.

Domnii acestei lumi, puși pe căpătuială și pe tiranie, se simt amenințați și trec la luptă. Numai că o comunitate de domni, formată din acei oameni care știu să trăiască pentru a fi fericiți fericind pe alții, formează un zid inexpugnabil în fața porților infernale. Tăria zidului o dă domnia creștinilor care se întăresc mereu prin Euharistie. Într-o relatare a unui istoric păgân, Pliniu cel Tânăr făcută împăratului Traian, se spune că Biserica, pe care el o numește molimă, s-a răspândit nu numai în orașe, dar și în sate și pe ogoare. Creștinii obișnuiesc să se adune într-o zi anumită în zori, să înalțe pe rând imnuri de preamărire lui Cristos ca unui zeu. Această adunare a primilor creștini la frângerea pâinii, la rugăciune și ascultarea cuvântului, suferințele pe care trebuiau să le îndure din această cauză, i-a făcut Euharistie; sau, după cum se exprimă sfântul Paul: Împlinesc în trupul meu cele ce lipsesc pătimirii lui Cristos, pentru trupul său, care este Biserica (Col 1,24), la fel și ei, au devenit cooperatori cauzali la creșterea trupului mistic. Ce a lipsit pătimirii lui Cristos pentru trupul său mistic? Domnii, adică acei colaboratori care să se ofere împreună pentru mântuirea lumii, să-și dea și viața pentru înălțarea lumii. Sfântul Paul vrea să spună: Dacă atunci n-am fost domn, trebuie să fiu acum, trebuie să mă ofer pe mine însumi, trebuie să mă dau tot, așa cum Isus mi s-a dăruit total. Creștinii au aceeași datorie.

Semnificative sunt cuvintele unui renumit scriitor francez, Francois Coppée, citez: Mulțumită sfintei Euharistii, strămoșii noștri s-au bucurat în timpuri mult mai grele ca ale noastre de pace interioară și de încredere. Vrea să spună că Euharistia i-a făcut să domnească, să fie domni față de cei din jur și să se bucure de pace interioară.

Legouvé, membru al Academiei Franceze, scria fiului său cu intenția de a-l determina să devină domn prin Euharistie, următoarele: Dacă las la o parte taina și privesc prezența reală ca un fapt, ce-mi rămâne înainte? Una dintre cele mai mari mângâieri ale sufletului omenesc (aceea de a fi domn în fața oricărei greutăți). Fiul meu, am văzut-o pe scumpa ta mamă în spasmele durerii liniștindu-se numaidecât după primirea sfintei Împărtășanii și surâzând în fața propriilor suferințe. Mi-ar fi scârbă de mine însumi dacă asemenea amintiri nu mi-ar inspira respect. Ceea ce are putere să facă să strălucească atât de minunat fața omenească nu poate fi decât sfânt.

Minunat este caracterul domnesc al Euharistiei din noi! Din toți, oare?

Când Rabindranath Tagore (+1941), mare poet indian premiat cu Nobel, a vizitat țara noastră și a intrat în unele biserici, a spus: În bisericile acestea miroase a mort. Probabil că voia să spună că acolo unde Euharistia nu face domni, se instalează doar mirosul de tămâie și de lumânări fumegânde; sau, poate a voit să spună că sunt goale ca niște cavouri învechite, în care nu mai este nimic decât mirosul de mort care se mai desprinde din zidurile lor.

Cu mai mulți ani în urmă, un misionar din Africa a trimis o notiță dintre cele mai grăitoare la o revistă misionară cu următorul conținut: Când am venit în sătișorul acesta din inima pădurii, am găsit în mijlocul lui o bisericuță și toate casele aranjate în formă de cerc în jurul ei, în așa fel că toate aveau fața și ferestrele îndreptate spre dânsa. Întrebându-i pe cei care le-au făcut în felul acesta, mi-au răspuns: "Ca din casele noastre să putem privi oricând spre biserică, unde este Domnul Isus în altar, și să-i trimitem cu cinste închinăciunile noastre".

Minunat exemplu de credință și de recunoștință!

Sfântul Ioan Vianney, vizitând un colegiu, a văzut copiii care făceau probe de aruncat flori înaintea preasfântului Sacrament la procesiunea de la Joia Verde și le-a spus: Dragii mei, când veți arunca florile înaintea lui Isus, puneți printre petale și inimile voastre! Iar sfânta Tereza a Pruncului Isus, fiind sacristană, când punea ostiile la consacrat, le săruta zicând: Când va veni Isus, să găsească aici sărutul meu de iubire.

Același îndemn vi-l dau tuturor: Întâmpinați preasfânta Taină cu florile virtuților: cu credință, speranță și mai ales cu multă, multă iubire față de Dumnezeu și față de aproapele! Fiți domni față de toți, ca Isus să domnească în inimile voastre cu pace și fericire! Amin.

 

următoarea


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire