pregateste pagina pentru tiparire

 
 LITURGIE 

Maranatha - predici pentru anii A, B, C
pr. Anton Dancă

achizitionare: 04.09.2003; sursa: Editura Presa Bună

Anul B

Preasfânta Treime

Mister de fericire

Adevărul de credință că În Dumnezeu sunt trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt (Catehism), se învață încă de pe genunchii mamei și, deși se repetă toată viața, perfect nu-l vom înțelege nici în viața veșnică, deoarece constituie un secret personal la gradul trei, fiindcă aparține numai lui Dumnezeu și, dacă ar fi posibil unei creaturi să-l înțeleagă, ar fi ca Dumnezeu, nu prin har, ci prin natură, ceea ce este imposibil. Din acest motiv mă voi mărgini la cuvintele pline de înțelepciune ale lui Toma de Kempis din Imitațiunea lui Cristos, anume: Ce-ți folosește să discuți lucruri sublime despre Sfânta Treime, dacă n-ai smerenia prin care să fii plăcut Sfintei Treimi?

Într-adevăr, vorbele înalte nu-l fac pe om sfânt și drept, ci viața virtuoasă îl face plăcut lui Dumnezeu (Cap. I,7-8).

Pentru a ajunge la contemplarea Preasfintei Treimi, este necesar să pătrundem în noi înșine și să vedem dacă găsim urmele lăsate de Cristos! Pe unde trece Fiul Omului lasă urme minunate. Treimea cerească își face simțită prezența pe pământ, acolo unde pășește Isus. Când Fiul Omului a pășit în apa Iordanului s-a deschis cerul, s-a desfăcut misterul lui Dumnezeu: Tatăl afirmă că Fiul Omului este Fiul său iubit și Duhul Sfânt confirmă spusele Tatălui prin apariția sa de porumbel, simbol al curăției, păcii și iubirii. Începutul activității publice, acela de a-i conduce pe oameni la Tatăl - Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine (Mt 3,16-17; In 14,6) - își găsește confirmarea în munca apostolică pe care Isus o încredințează ucenicilor săi: Mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh (Mt 28,19).

Asemănarea noastră cu Dumnezeu este sufletul, deși și trupul este opera mâinilor sale, dar cum Isus ne spune că acesta nu folosește la nimic (cf. In 6,63), să pornim pe urmele Creatorului întipărite de Cristos în sufletul nostru! Sufletul, spiritual din fire, poartă în sine rațiunea, voința și memoria. Putem spune că sufletul are de la Tatăl rațiunea de a fi; de la Fiul are voința de a ne mântui și de la Duhul Sfânt memoria de a nu uita în veci binefacerile Domnului. Mai mult decât atât, pe Tatăl îl caracterizează, în sânul Preasfintei Treimi, eficacitatea: naște din veșnicie pe Fiul în sânul său, contrar nașterilor din lume, care se exteriorizează și viața Fiului rămâne mereu în unire cu Tatăl - Eu și Tatăl una suntem (In 10,30) și numai pentru aceasta îl putem numi Fiul Tatălui (In 1,18) și apoi Fiul Omului, fiindcă numai pe acesta l-a pecetluit Dumnezeu Tatăl (In 6,27). Tatăl creează în timp toate lucrurile, întregul univers (cf. 1Cor 8,6; Ef 3,9) și își continuă lucrarea într-un chip minunat - Tatăl meu lucrează și eu lucrez (In 5,17). Opera Tatălui și a Fiului, la care se lucrează zilnic, este Biserica. O vedem în lume, dar ea are tendința imanenței în Dumnezeu și, deși peregrinează pe pământ până în clipa desăvârșirii totale, rămâne temelia și coloana adevărului (1Tim 3,15) în lume, fiind compusă din acele mădulare care s-au născut din Dumnezeu (cf. In 1,12-13). Lucrarea divină de încorporare a Bisericii în sine constituie o naștere minunată, dătătoare de armonie și unitate (cf. Col 3,2), ceea ce ne ajută să înțelegem ceva, dar mai ales să credem totul, despre minunata naștere a Fiului din veci din Tatăl.

Ce are sufletul nostru asemenea Tatălui? Rațiunea, inteligența.

Rațiunea omului este mereu creatoare, inventivă, mereu naște idei, concepte care revoluționează totul în jurul său, lucrând cu un scop bine definit de Tatăl încă din paradisul pământesc, prin misiunea încredințată lui Adam (cf. Gen 1,28; 2,15; 3,17).

Ce caracterizează pe Fiul? Voința de a împlini voința Tatălui. A venit în lume ca să facă voința Tatălui (cf. Ps 40,8-9; Evr 10,7); hrana sa pământească a constat din împlinirea voinței Tatălui (cf. In 4,34); a murit pe lemnul crucii pentru a împlini voința Tatălui (cf. Lc 22,42; In 19,30). Această împlinire desăvârșită a voinței Tatălui i-a adus învierea, înălțarea la cer și dreptul de a ședea la dreapta Tatălui (cf. Fil 2,7-10), ca Fiu al Omului, unde, bucurându-se de meritele infinite în fața Tatălui, îi poate atrage la sine pe fiii oamenilor.

Ce are sufletul nostru asemenea Fiului? Voința? Voim cum voiește Isus? Oricine va face voia Tatălui meu care este în ceruri, acela îmi este frate, soră și mamă (Mt 12,50). Păcatul strămoșesc a slăbit voința omului într-o măsură mult mai mare decât rațiunea, fiindcă ea a fost înclinată de Șarpele viclean să mănânce din pomul oprit (Gen 3,1-7). Pentru redresarea voinței umane, Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om, ca să ne dea exemplu de împlinire a voinței Tatălui ceresc, ca în treimea sufletului nostru să se facă pace și armonie, unire și fericire.

Ce caracterizează pe Sfântul Duh? Memoria. În sânul Preasfintei Treimi, Duhul Sfânt este cartea vieții; el cuprinde gama activității divine interne și externe și o păstrează veșnic actuală. Putem înțelege mai bine rolul de memorie al Duhului Sfânt în Dumnezeu din cuvintele lui Isus: Mângâietorul venind, va vădi lumea de păcat, de dreptate și de judecată. Încă multe am a vă spune, dar nu le puteți purta acum (nu le putem înțelege și nici să le ținem minte), dar când va veni acela, Duhul adevărului, vă va călăuzi la tot adevărul (In 16,8-12-13). Celui ce va zice cuvânt împotriva Fiului Omului i se va ierta (va fi dat uitării), dar celui ce va zice împotriva Duhului Sfânt nu i se va ierta (nu va fi dat uitării) nici în veacul acesta și nici în cel viitor (Mt 12,32). Martor este acela care are memoria faptelor. Or, Petru și ceilalți apostoli spun în fața Sinedriului: Suntem martori ai acestor cuvinte noi și Duhul Sfânt pe care Dumnezeu l-a dat celor care îl ascultă (Fap 5,32). Vrea să spună că ei nu pot uita ceea ce i-a învățat Isus, datorită faptului că l-au primit pe Duhul Sfânt care le reamintește toate.

Ce are sufletul nostru asemenea Duhului Sfânt? Memoria.

Porunca lui Dumnezeu pentru evrei era aceasta: Puneți cuvintele mele în inima și sufletul vostru; legați-le ca semn la mâna voastră și să le aveți ca o tăbliță pe fruntea voastră (Dt 11,18). Pentru noi, porunca este de a-l primi pe Duhul Sfânt (cf. In 20,22). Primindu-l, vom fi asemenea mamei noastre cerești, care păstra toate cuvintele lui Isus și cele spuse despre el în inima ei (Lc 2,19-51), fiindcă l-a primit pe Duhul Sfânt (Lc 1,35) și a devenit cooperatoare la opera răscumpărării noastre prin Duhul Sfânt, ca în cazul vizitei la Elisabeta (Lc 1,41). Duhul Sfânt trebuie să fie memoria noastră despre faptele minunate ale Domnului, fiindcă numai așa îi putem fi recunoscători și aducători de laude veșnice.

Urmele Preasfintei Treimi de la Botez.

Botezul primit în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt ne consacră pentru iubirea trinitară: Dumnezeu, eu și aproapele. Așa ne naștem la o viață nouă. Această a doua naștere prin Botez este mai minunată decât prima. La prima naștere Dumnezeu ne-a fost Tată, dar mama noastră a fost neantul, nimicul din care am fost făcuți. În actul creației Tatăl nu ne-a dat decât chipul și asemănarea sa (cf. Gen 1,26), dar la nașterea prin Botez, Dumnezeu ne este Tată, dar mama nu ne mai este nimicul, ci ceva din firea sa, harul care ne face părtași ai naturii divine (2Pt 1,4), conform rugăciunii lui Isus: Precum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, așa și ei să fie una în noi! (In 17,21).

În fața unui mister atât de mare, care ne face lucruri minunate, nu putem face altceva decât să ne smerim împreună cu sfânta Fecioară Maria, zicând: Iată roaba Domnului (Lc 1,38) și să-l preamărim pe Domnul din toată inima, fiindcă s-a comportat domnește cu noi și ne-a făcut lucruri peste așteptări de mari, mai ales atunci când ne va invita să moștenim împărăția pregătită nouă de la întemeierea lumii, ca să-i cântăm mărire pentru toată veșnicia. Amin.

 

următoarea


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire