pregateste pagina pentru tiparire

 
 LITURGIE 

Maranatha - predici pentru anii A, B, C
pr. Anton Dancă

achizitionare: 04.09.2003; sursa: Editura Presa Bună

Anul B

Duminica a IV-a după Paște

Titulatură cristologică și mântuitoare

Isus blând și smerit cu inima, înainte de a afirma că este Păstorul cel bun prin care să ne atragă atenția asupra regalității sale, iertase păcatele unei femei prinse în adulter, adusă de farisei, cărturari și bătrânii poporului ca să-l ispitească (cf. In 8,3-11); și vindecase pe orbul din naștere (In 9,1-8) în zi de sâmbătă. În fața celor scandalizați de aceste fapte și care se întrebau: Cine poate să ierte păcatele decât numai singur Dumnezeu? (Mc 2,7), Isus afirmă de patru ori că el este lumina lumii (In 8,12); înainte de a se fi născut Abraham (In 8,58), ușa oilor (In 10,7) și, în fine: Eu sunt păstorul cel bun, afirmație pe care o mai repetă încă o dată.

Aceste afirmații scot în evidență regalitatea sa, care are o bază solidă în originea sa divină.

Când Dumnezeu a spus lui Moise la muntele Horeb: Eu sunt cel ce sunt și a adăugat: Cel ce este m-a trimis la voi (Ex 3,14), a voit să-l convingă pe el și pe poporul robit în Egipt de providența sa divină. Același lucru îl urmărește și Isus afirmând existența sa divină, ca să-i convingă pe ascultători de providența sa regală, cerească, menită să cuprindă nu numai dezrobirea de păcate în această viață pământească, dar mai ales viața de dincolo de moarte prin deschiderea unui nou orizont chiar pentru această viață de pe pământ. Numai că fariseii, cărturarii și saduceii, în loc să găsească în aceste afirmații întărite de minuni - de degetul lui Dumnezeu -, providența sa, s-au încăpățânat și mai mult în răutatea lor, ceea ce le va atrage înfiorătoarea dojană a lui Isus: Mă veți căuta și nu mă veți găsi și în păcatul vostru veți muri (In 8,21). Isus vede în acești farisei, saducei, arhierei și cărturari cu inimi împietrite pe acei păstori ai lui Israel care se pasc pe ei înșiși. Nu trebuie, oare, să păstorească turma? Iată ce spune Domnul prin profetul Ezechiel: Voi mâncați grăsimea, vă îmbrăcați cu lâna, tăiați ce este gras, dar nu păstoriți oile. Nu întăriți pe cele slabe, nu vindecați pe cea bolnavă, nu legați pe cea rănită, nu aduceți la turmă pe cea rătăcită, nu căutați pe cea pierdută. Din pricina păstorilor s-au împrăștiat oile și au rămas pradă fiarelor sălbatice (34,1-5). În contrast cu această neglijență a păstorilor lui Israel, Dumnezeu făgăduiește: Iată, mă voi îngriji eu însumi de oile mele și le voi cerceta, le voi strânge din toate locurile unde au fost risipite în ziua plină de nori și de negură (In 34,11-12).

Isus, afirmând atât de categoric: Eu sunt păstorul cel bun, confirmă împlinirea acestei promisiuni providențiale și mesianice.

Cuvintele: Eu sunt lumina lumii; înainte de a se fi născut Abraham; poarta oilor și bunul păstor, toate sunt noțiuni cristologice care nu pot fi aplicate nimănui, în afară de Isus în calitatea sa de Fiu al lui Dumnezeu, de rege al regilor, noțiuni cuprinse total în acel: Eu sunt cel ce sunt.

De asemenea, cuvintele lui Isus: Toți cei care au venit înaintea mea sunt hoți și tâlhari (In 10,8), ne întăresc în acea convingere, fiindcă toți pot greși, toți au greșit și tot păcatul este un furt din avutul obștesc al divinității și al spiritualității neamului omenesc. Dat fiind faptul că David și Solomon, toți regii lui Israel, ba chiar și profeții au greșit în multe, fiindcă și cel mai drept greșește de șapte ori pe zi (Prov 24,16), afirmația Scripturii este șocantă, dar adevărată. Singur Isus a putut sfida întreaga lume, zicând: Cine dintre voi mă va vădi de păcat? (In 8,46). Petru recunoaște: El n-a săvârșit păcat, nici nu s-a aflat vicleșug în gura lui (1Pt 2,22); de asemenea, sfântul Paul (2Cor 5,21) și sfântul Ioan (1In 3,5), ba chiar și tâlharul răstignit la dreapta lui (Mc 23,41).

Prin cuvintele: Eu sunt păstorul, Isus afirmă existența divină în istoria omenirii; iar prin calificativul: cel bun, exprimă o existență activă, productivă, izvorâtă din cunoașterea Fiului asupra Tatălui, providențială, fiindcă a purta pecetea bunătății totale aparține numai unuia singur, lui Dumnezeu (cf. Mt 19,17). Isus își afirmă bunătatea divină din firea sa omenească și ne conduce la Tatăl (In 14,6), pentru a-l cunoaște. Din cunoașterea Fiului față de Tatăl se naște Biserica; din cunoașterea Bisericii față de Isus se naște o nouă împărăție, cea cerească, staulul care cuprinde toate oile care ascultă de glasul bunului păstor.

Arhiepiscopul de Praga, Bartolomeu (+1590), a fost surprins de o ploaie torențială în munți în timpul unei vizite canonice. Pe perioada dezlănțuirii stihiilor s-a adăpostit într-o peșteră cu toți cei care îl însoțeau. Privind afară, au văzut un păstor zgribulit lângă turma sa de oi. I-au strigat: Vino și tu aici, că te poate trăsni! Păstorul răspunde: Nu pot să plec de lângă oi. Dacă plec, se împrăștie turma și apoi, până să le adun, le atacă lupii. I-au zis: Pe vremea aceasta nu ies lupii din bârlogul lor. La care ciobanul răspunde: Nu pot! Tata mi-a poruncit să nu mă depărtez de lângă oi! Și a rămas să îndure primejdia și frigul.

Isus este bunul păstor fiindcă a făcut tot ceea ce Tatăl i-a poruncit: să nu se îndepărteze de lângă oi - Iată eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor (Mt 28,20), ba chiar să-și dea viața pentru ele, ceea ce a și făcut.

În al doilea rând, Isus este bunul păstor fiindcă, nu numai că

și-a dat viața pentru oi, dar și-a dat trupul ca hrană și sângele ca băutură în Euharistie, ca oile sale să nu moară de foame și de sete și, având în ele propria sa viață, să nu moară în veci. El singur este hrana și băutura Bisericii care stă în fața lumii întregi ca lumină a neamurilor, asemenea ologului din naștere vindecat de sfântul Petru la poarta cea frumoasă a templului și care spunea tuturor: În numele lui Isus Cristos Nazarineanul, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți, întru acela stă acesta sănătos înaintea voastră (Fap 3,15-16); la fel stă și Biserica sănătoasă în fața lumii prin Cristos.

Isus este bunul păstor care a rupt alianța dintre lup și păstorul năimit prin denunțarea, prin deconspirarea acestei legături infernale de a lăsa oile pradă lupilor.

Făcând parte din Biserica lui Cristos, trăind viața sa divină din istoria lumii, putem avea toată convingerea că suntem fii ai lui Dumnezeu, iar când îl vom vedea așa cum este, vom fi asemenea lui prin înviere (lectura a II-a), deoarece providența sa se extinde până dincolo de granițele morții, fiindcă fiind viu, dă sănătate bolnavilor (lectura I-a). Un mort nu poate face minuni. Isus este viața însăși. Dacă regele David spunea: Tu mă ascunzi la adăpostul feței tale (Ps 31,20), într-o traducere mai corectă: Tu mă ascunzi în ochii feței tale, și se ruga: Păzește-mă ca pe lumina ochilor tăi (Ps 17,8), cu atât mai mult se cuvine să avem noi această încredere sfântă, deoarece, dacă Domnul mă păstorește, nimic nu-mi lipsește (Ps 22,1), chiar dacă sunt slab și neputincios, netrebnic totuși Domnul este credincios misiunii sale de păstor, el se îngrijește mai ales de cei slabi.

Să avem încrederea pe care o aveau sfinții! Sfântul Anton, abate, despre care sfântul Atanasie povestește că diavolii îi apăreau în chipurile cele mai înfiorătoare de lei, tigri, tauri fioroși, șerpi uriași etc. și-l înconjurau din toate părțile, încercând să-l muște, să-l împungă, să-l înspăimânte în fel și chip, el își bătea joc de ei, zicându-le: Dacă ați avea putere, ar fi de ajuns unul singur ca să lupte împotriva unui singur om; dar pentru că Dumnezeu v-a luat puterile și de aceea sunteți slabi, vă uniți mulți, ca să mă speriați cu numărul vostru mare. Dacă Dumnezeu v-a dat putere asupra mea, iată-mă! Iar dacă nu v-a dat nici o putere asupra mea, de ce faceți atâtea sforțări zadarnice?

Să nu uităm a-i recomanda bunului păstor și pe răposații noștri, ca să-i conducă în patria fericită a sfinților, în împărăția sa veșnică. Amin.

 

următoarea


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire