pregateste pagina pentru tiparire

 
 LITURGIE 

Maranatha - predici pentru anii A, B, C
pr. Anton Dancă

achizitionare: 04.09.2003; sursa: Editura Presa Bună

Anul B

Vinerea Mare

Patima Domnului

Cineva a spus: Dacă cei ce predică azi cuvântul lui Dumnezeu ar înălța fără încetare crucea Domnului Cristos tot mai sus, slujba lor ar fi încununată de tot mai mult succes. Dacă păcătoșii pot să fie în stare să privească în mod serios crucea, dacă vor putea vedea în măsură deplină pe Mântuitorul răstignit, își vor da seama de adâncimea milei lui Dumnezeu și de grozăvia păcatului.

Iob a fost inspirat când a spus: Urechea mea auzise vorbindu-se despre tine; dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine (42,5-6). Privind crucea, descoperim pe Dumnezeu și mizeria noastră. Experiența sfântului Paul de la Atena este grăitoare. Venit pentru prima dată aici, filozofilor le-a vorbit ca un filozof, oratorilor le-a declamat cu emfază, înțelepților le-a argumentat cu multă logică etc. Rezultatul? Abia s-au convertit vreo trei persoane. Plecând la Corint, predică mulțimilor de idolatri, adulteri, hoți, criminali etc. numai pe Isus cel răstignit, cu toată smerenia și simplitatea, descriindu-le jurământul de iubire al lui Dumnezeu prin Isus de pe cruce. Rezultatul a fost deosebit, s-a convertit o mulțime de oameni care au format o Biserică locală deosebit de înfloritoare.

Să învățăm să privim crucea!

Deși a fost hotărârea Tatălui ca Isus să se jertfească pentru mântuirea lumii totuși n-a fost planul său ca acei pentru care el a adus acest sacrificiu să săvârșească o astfel de crimă: Iuda să-l vândă, să fie renegat de conducătorii religioși, Pilat să-l dea la moarte în locul lui Baraba etc. Nu din aceste născociri infernale s-a născut mântuirea. Moartea fizică a Fiului Omului nu este un rezultat al răstignirii, ci al faptului că de bunăvoie și-a dat sufletul. În acest act voluntar stă mântuirea; că de ar fi murit silit, nu ne-ar fi mântuit. Dumnezeu Tatăl a permis desfășurarea infernului împotriva Fiului său numai pentru a ne trezi sensibilitatea dreptății, de a ne convinge cât de răi suntem și cât de bun este el. Cei prezenți sub crucea de pe Calvar recunoșteau că Isus a mântuit pe alții și-i cereau să se mântuiască pe sine însuși (cf. Lc 23,25), dar nu știau în ce constă mântuirea, pe când numai cel care suferă o poate cunoaște, de aceea numai un singur glas s-a auzit atunci zicând: Doamne, amintește-ți de mine când vei fi în împărăția ta! (Lc 23,42). Cine i-a descoperit acestui tâlhar că Isus este Domn, că stă de bunăvoie pe cruce și, deși pironit, are totuși putere să mântuiască? Numai crucea operează convertirea în adâncul inimii; ea nu este un argument pentru rațiune, ci o dovadă de iubire pentru inimă, așa cum a recunoscut Mântuitorul: Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața, ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci eu o dau de la mine. Am putere să o dau și iarăși să o iau (In 10,17) și de aceea, în clipa când și-a dat sufletul, l-a încredințat în mâinile iubitoare ale Tatălui (Lc 23,46).

Autorul Scrisorii către Evrei spune că Isus este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel care putea să-l scape de la moarte, a fost ascultat pentru evlavia sa (5,7). Autorul amintește cum Isus s-a rugat în grădina Măslinilor să treacă paharul de la dânsul, făcându-se voia Tatălui, și a fost ascultat când de pe cruce a strigat: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? (Mt 27,46). Rugăciunea, lupta epuizantă pentru a dobândi viața veșnică, este unită cu jertfa supremă: prăbușirea într-un fel de disperare datorată simțământului că afară de Dumnezeu în nimeni nu mai putea nădăjdui. Rugăciunea, unită cu jertfa supremă, i-a adus siguranța mântuirii noastre și a exclamat: S-a săvârșit (In 19,30). A primit garanția că a fost ascultat.

O, măcar astăzi de am fi și noi ca tâlharul din dreapta, de am vedea că Omul acesta nu a făcut nici un rău (Lc 23,41). Tribunalul îl condamnase; marele preot îl insultase; Irod îl socotise nebun; mulțimea a strigat împotriva lui; soldații îi cereau să le ghicească; ucenicii săi l-au părăsit etc. numai glasul tâlharului răstoarnă judecata tuturor și declară cu gură de moarte, ca testament, că Isus este nevinovat. Vedem noi, oare, dincolo de cel răstignit, pe Domnul nostru? Moare ca domn dăruind împărăția sa acelora care cred în domnia lui, cum spune sfântul Paul (cf. Rom 10,9; 14,9).

O fetiță a observat că mâinile mamei sale nu sunt atât de frumoase și de fine ca mâinile mamei unei prietene, de aceea, când aceasta venea să o viziteze, se jena când mama le aducea câte o prăjitură cu mâinile ei urâte. Într-o zi a întrebat-o: Mămică, de ce sunt mâinile tale atât de aspre, pătate și urâte? Și mama i-a răspuns: Pe când erai mică și ai început să umbli copăcel, într-o zi ai căzut pe foc și toate hăinuțele tale au luat foc. Am auzit cum țipai și am alergat la tine. În grabă, n-am avut nimic la îndemână ca să sting focul, decât cu mâinile mele. Mi-au ars, s-au pătat atât de urât, dar te-am salvat. Fiica, emoționată până la lacrimi, prinzând mâinile mamei într-ale sale, a exclamat: Mămică, mâinile tale sunt cele mai frumoase din lume! și le-a sărutat cu recunoștință.

Să privim și noi pe Isus răstignit, întrebându-l: Doamne, de ce fața, mâinile, picioarele și întreg trupul tău este atât de urât din cauza rănilor, scuipatului, coroanei de spini? Ne va răspunde: Pe când voi v-ați apropiat prea mult de focul iadului și sufletele au luat foc și erați gata să vă prăbușiți pentru totdeauna în adâncul infernului, eu v-am acoperit cu întreaga mea ființă, ca să sting focul din voi. Am reușit, dar iată cum am rămas! În caz că voi veți înțelege și mă veți spăla cu lacrimile voastre, mă veți vedea altfel, mă veți vedea în strălucirea învierii, mai strălucitor decât m-au văzut cei trei apostoli pe muntele Tabor (Mt 17,2). Amin.

 

următoarea


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire