pregateste pagina pentru tiparire

 
 LITURGIE 

Maranatha - predici pentru anii A, B, C
pr. Anton Dancă

achizitionare: 04.09.2003; sursa: Editura Presa Bună

Anul C

Epifania Domnului

Stea și stele

În stilul său profetic, Isaia anunță că popoarele lumii se vor îndrepta spre Domnul ca să-i cânte laude, datorită unei lumini călăuzitoare care vine năvalnic alungând întunericul și bezna din lume.

Ce este această lumină și pe cine reprezintă?

Evanghelistul Ioan, vorbind despre întruparea cuvântului divin, spune: Cuvântul era lumina adevărată care, venind în lume, luminează pe orice om (In 1,9).

Sfântul apostol Paul scoate în evidență faptul că lumina lumii este evanghelia. Ea ne revelează că și păgânii, adică toți oamenii, sunt chemați prin Cristos la înviere și la moștenirea împărăției lui Dumnezeu.

Ceea ce este surprinzător pe pagina evangheliei de azi, este faptul că lumina unei stele călăuzește pașii unor magi din Răsărit spre peștera din Betleem, sau locul unde se afla pruncul Isus într-o casă, după cum precizează evanghelistul Matei. Nu numai această stea, dar toate stelele de pe cer sunt o chemare de a-l căuta pe Dumnezeu, fie cu nevinovăția micuței Tereza a Pruncului Isus, care spunea tatălui său: Privește, tăticule, cât de bun este Dumnezeu! El mi-a scris numele meu cu stele pe bolta cerului; fie cu maturitatea spirituală a sfântului Francisc de Assisi, care cânta: Să te laude, Stăpâne, sora lună și voi stele, ce sunteți podoaba nopții, credincioase santinele; fie cu credința poporului care cântă deseori cu toată însuflețirea: Dacă două mâini rebele nu te-ar ține orb mereu, te-ai opri în clipe grele și, privind cu drag la stele, ai vedea că-i scris pe ele: Dumnezeu.

Pentru aceasta spune sfântul apostol Paul că în ziua judecății nici păgânii nu vor avea scuză că nu l-au respectat pe Dumnezeul cel viu și adevărat, fiindcă au avut posibilitatea să-l cunoască, deoarece cele nevăzute ale lui se văd de la facerea lumii, înțelegându-se din făpturi, adică veșnica lui putere și dumnezeire (Rom 1,20). Oricine poate citi măreția, veșnicia, atotputernicia, înțelepciunea, frumusețea, ordinea etc. lui Dumnezeu în marea carte a naturii.

Sfântul Anton, pustnicul, își trăia viața în sihăstrie, dar într-o zi au venit să-l vadă niște filozofi păgâni care, aflând că nu cunoaște buche de carte, nimic din literatura clasică elenistică și romană, au început să râdă. Sfântul le-a spus cu toată smerenia: Cartea mea este natura întreagă, o carte veșnic deschisă înaintea ochilor mei, în care pot citi cuvântul Domnului ori de câte ori vreau.

Magii n-au descifrat oare din marea carte a naturii chemarea lui Dumnezeu? Dacă Diderot (1713-1784, filozof materialist, scriitor și estetician, inițiator și redactor principal al Enciclopediei franceze) a spus: Cu ochiul și cu aripa unui fluture poți strivi un ateu, vă invit la o călătorie printre stele, care pot zdrobi toate tendințele atee din noi, ca apoi, îngenuncheați în fața pruncului Isus din iesle, să-i aducem darul iubirii, tămâia închinăciunilor noastre și smirna statorniciei în hotărârile sfinte. Acestea vor fi balsamul miraculos ce ne va păstra integritatea personală pentru învierea din ziua de apoi. Să sorbim învățătura din frumusețea, ordinea, mărimea și tainele stelelor, ca să simțim bucuria magilor!

Toate drumurile duc la Roma, se spunea în vechime. Parafrazând zicala, putem spune: toate stelele universului duc la ieslea pruncului Isus, în care, prin care și pentru care s-au făcut toate (cf. In 1,3).

Știm oare câte stele sunt pe cer? Ca să fim pe placul magilor, care sigur erau astrologi, adică cititori în stele, să facem puțină astronomie. Cu ochiul liber se pot număra până la vreo șase mii de stele, iar cei care se bucură de o vedere mai bună, pot vedea cu două mii mai mult; folosind telescopul se pot observa circa 57 de milioane. În popor se spune că la nașterea unui copil apare o stea pe cer, dar constatăm că sunt mult mai multe stele decât oameni pe pământ, deoarece numai nebuloasa Săgetătorul, adică acea dâră albicioasă și luminoasă de pe bolta cerului, pe care o numim Calea Laptelui, numără circa 800 de milioane de stele. Numărul complet al stelelor numărate până la ora actuală este de circa 100 de mii de miliarde. Soarele este și el o stea. În centrul lui temperatura este de 20 de milioane de grade; este de un milion și trei sute de mii de ori mai mare decât pământul; în medie, distanța de la pământ la soare este de 150 de milioane de kilometri. Un tren, care ar merge cu o sută de kilometri pe oră fără oprire, ar avea trebuință de 171 de ani pentru a parcurge această distanță. Trebuie ținut cont că soarele este mult mai apropiat de noi decât oricare altă stea. Soarele, cu tot cortegiul lui de sateliți și planete, aleargă cu 20 de kilometri pe secundă și parcurge în fiecare an câte 600 de milioane de kilometri, dar cu toate acestea îi trebuie 200 de milioane de ani pentru a face o rotație în jurul axei proprii, așa încât de când există, după aprecierea savanților, el s-a învârtit în jurul axei proprii doar de zece ori. În jurul sorilor centrali din Calea Lactee, numeroși sori numărați din timpuri străvechi, stelele mai mari și mai mici se mișcă așa, ca un roi de albine. Dar și mai departe se află nebuloase în spirală care formează, ca tot atâtea Căi Lactee cu circa 100 de milioane de stele fiecare, un decor ceresc feeric. Nebuloasa Andromeda se află la o distanță de circa 800 de mii de ani-lumină depărtare de noi. Un an-lumină corespunde distanței pe care lumina o parcurge într-un an, mergând cu 300 de mii de kilometri pe secundă, înmulțit cu 60 de secunde dintr-un minut, cu 60 de minute dintr-o oră, înmulțit cu 24 de ore dintr-o zi, înmulțit cu 365 de zile, 5 ore, 48 de minute și 45,6 secunde dintr-un an, dă cifra astronomică de 9 bilioane și jumătate de kilometri. Și când ne gândim că există cam 100 de milioane de nebuloase stelare, tot atât de mari cât Calea Lactee, mintea se oprește în loc. Sirius este steaua cea mai apropiată de soare și se află la distanța de patru ani și jumătate lumină; steaua Vega, tot vecina soarelui, se află la 26 de ani-lumină; Steaua Polară este la o distanță de 300 de ani-lumină. Nu există stele fixe, toate se mișcă într-o ordine atât de desăvârșită încât nici ceasurile electronice cele mai perfecte nu le pot egala.

Sărmanul nostru pământ nu-i decât un mic satelit, mai bine zis o planetă a unei stele care se numește soare și are menirea de a purta în cârca lui o mulțime de viermișori numiți oameni, care au pretenția de a fi cineva, de a contesta existența unui creator atotputernic, a unei minți uimitor de pricepute și de a atribui toate întâmplării. Unui astfel de om i-aș spune că nici chiar apariția lui ca nebun pe lume nu-i întâmplătoare, deoarece revelația divină dă mărturie că nebunul zice în inima lui: Nu este Dumnezeu (Ps 14,1 și 53,2).

Dacă ne gândim la spusele poetului nostru Eminescu, spuse care nu sunt decât un adevăr științific, vom constata că și stelele, unele mor și altele se nasc, dar cum?

La steaua care-a răsărit / E-o cale-atât de lungă, / Că mii de ani i-au trebuit / Luminii să ne-ajungă. // Poate de mult s-a stins în drum / În depărtări albastre, / Iar raza ei abia acum / Luci vederii noastre. // Icoana stelei ce-a murit / Încet pe cer se suie; / Era pe când nu s-a zărit, / Azi o vedem, și nu e.

Steaua magilor a răsărit, azi n-o vedem, dar este; este cuprinsă pe paginile nemuritoare ale evangheliei și strălucește vederii noastre sufletești prin credință, invitându-ne să privim și ceea ce vedem cu ochii, cu simțurile trupești, să privim milioanele de milioane de stele care ne călăuzesc spre Creatorul lor, ca să-l lăudăm cu psalmistul: Cerurile și pământul slava Domnului o cântă

Și de-a sa mândră lucrare toate stelele cuvântă (Ps 19,1).

Mărire ție, Doamne Isuse, că ai venit să ne descoperi un univers infinit mai frumos și în sânul căruia nu există durere, nu există lacrimi, nu există moarte: împărăția Tatălui ceresc și ai binevoit să ne fii în lume tu însuți steaua noastră călăuzitoare. Amin.

 

următoarea


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire