pregateste pagina pentru tiparire

 
 LITURGIE 

Predici la solemnități, sărbători și comemorări
pr. Anton Dancă

achizitionare: 07.09.2005; sursa: Editura Presa Bună

Inima Neprihănită a Mariei

II

Ca să se descopere gândurile din multe inimi.

Dumnezeu, care este iubire, se uită la inimile umane și le caută. Aceste inimi sunt chemate la școala Inimii lui Isus și a Inimii Neprihănite a Mariei, ca să învețe adevărata iubire. Inima constituie ceea ce are omul mai lăuntric și mai personal, culmea vieții sale afective, intelectuale, morale și religioase. Totul din om se află în inima sa. În inimă se formează și se fixează destinul său, căci acolo este centrul oricărei conștiințe și a oricărei decizii personale. Atât valorează un om, cât valorează inima sa, conștiința sa, dorințele sale, iubirea sa. Tot destinul omenirii și întregul sens al istoriei se joacă în inima oamenilor.

Dumnezeu vrea să reînnoiască inimile umane rănite de păcat și să le atragă la dânsul, căci numai el este în stare să satisfacă toate aspirațiile lor cele mai profunde. Dumnezeu trebuie slujit și iubit din toată inima; lui trebuie să ne dăruim cu totul. Cuvintele, acțiunile, riturile, toate trebuie să fie expresia unei adevărate iubiri. În Vechiul Testament, Dumnezeu se plânge prin gura profetului: Acest popor mă cinstește numai cu buzele, inima lui însă este departe de mine (Is 29,13). Întoarceți-vă la mine din toată inima voastră, prin post, prin lacrimi și suspine. Sfâșiați-vă inima și nu hainele! (Ioel 2,12-13). Lepădați de la voi toate păcatele pe care le-ați săvârșit împotriva mea și faceți-vă o inimă nouă! (Ez 31,33). Le voi da o inimă și un alt mod de a lucra (Ier 32,39; cf. Ez 36,26-27).

Din interior, din inima oamenilor, spune Isus, ies hotărârile rele, necurățiile, furturile, omorurile, adulterele, desfrânarea, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies dinăuntru și pătează omul (Mc 7,21-23). Noua alianță cu Dumnezeu aduce omului eliberarea de păcat și îi dă o inimă nouă, după modelul Inimii lui Isus și al Inimii Neprihănite a Mariei.

Inima Mariei este reușita minunată a adevărului, a harului și a iubirii lui Cristos, care a venit pe acest pământ să refacă inima omului. În timpul Bunei-Vestiri, în Inima Mariei au fost jucate destinul omenirii și sensul istoriei. În Inima umilă a Fecioarei Maria credința a exprimat acel Da, adică: Amen-ul care deschide inima umană pentru planul lui Dumnezeu.

Inima Mariei este o inimă plină de har (cf. Lc 1,28) ).

Inima Mariei este o inimă nespus de curată, neprihănită, care niciodată nu a cunoscut nici cea mai mică pată a păcatului, care niciodată nu a fost sub stăpânirea răului, care întotdeauna a trăit sub influența lui Dumnezeu (cf. Gen 3,15; Ap 12,1-17).

Inima Mariei este o inimă extrem de smerită. S-a uitat Dumnezeu la smerenia slujitoarei sale, spune Maria; de acum înainte, toate popoarele mă vor numi fericită" (Lc 1,48)

Inima Mariei este o inimă plină de încredere în Dumnezeu; o inimă care aderă cu totul la Cuvântul lui Dumnezeu. Plină de Duhul Sfânt, Elisabeta îi spune Mariei: Fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cuvintele spuse ei de Domnul (Lc 1,45).

Inima Mariei este o inimă mereu disponibilă să împlinească voia lui Dumnezeu, dispusă să slujească Domnului. Iată roaba Domnului! Fie mie după cuvântul tău! (Lc 1,38).

Inima Mariei este o inimă plină de dragoste față de Dumnezeu, dăruită cu totul Preasfintei Treimi. Din Inima Mariei urcă spre Dumnezeu rugăciunea, adorația, iubirea, lauda, recunoștința. Sufletul meu îl preamărește pe Domnul, și Duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, mântuitorul meu (Lc 1,46-47).

Inima Mariei este o inimă care trăiește pentru Isus, care caută prezența lui Dumnezeu. Când Isus a dispărut, pentru a rămâne la templu, Maria îl caută timp de trei zile. (cf. Lc 2,41-50).

Inima Mariei este foarte interesată de înfăptuirea operei lui Dumnezeu în lume, de istoria mântuirii oamenilor, de misiunea lui Isus, dumnezeiescul său Fiu. Maria a păstrat toate aceste întâmplări și le medita în inima ei (Lc 2,19). Cuvântul meditat în sens scripturistic înseamnă că face parte din categoria cuvintelor "dabar", cu forță interioară, cu puterea Duhului Sfânt, precum proclamarea și istorisirea în Revelație.

Inima Mariei este o inimă plină de generozitate și de caritate. Ea se duce la verișoara sa Elisabeta și o ajută timp de trei luni (cf. Lc 1,39-56).

Inima Mariei este o inimă atentă față de nevoile altora, o inimă plină de delicatețe. La nunta din Cana ea și-a dat seama de situația acelor miri cărora li s-a terminat vinul și dobândește de la Fiul său prima minune: schimbarea apei în vin. Din această cauză mai putem spune că Inima Mariei este puternică asupra atotputerniciei lui Dumnezeu (cf. In 2,1-12).

Inima Mariei este o inimă curajoasă, o inimă îndurerată, care a cunoscut jertfa. Cu ocazia prezentării lui Isus la templu, bătrânul Simeon i-a spus Mariei: Și prin inima ta va trece o sabie (Lc 2,35). Pe Calvar Inima Mariei s-a alăturat, într-un chip sublim și eroic, la suferințele dumnezeiescului fiu, Isus Cristos, pentru ca sufletele să dobândească viața veșnică. Tot ceea ce Isus a simțit, Maria a resimțit în inima sa.

Inima Mariei este un izvor nesecat de milă și îndurare.

Inima Neprihănită a Mariei este o minune de dragoste maternă față de Isus și față de toți oamenii, fiindcă numai ea a înțeles exact cuvintele Mântuitorului de pe cruce: Femeie, iată fiul tău! și: Iată mama ta (In 19,27).

După cultul Preasfintei Inimi a lui Isus, este în ordinea înțelepciunii divine ca să fie cinstită Inima Neprihănită a Mariei. Se cuvine, spune papa Pius al XII-lea, ca poporul creștin, care a primit viața dumnezeiască a lui Cristos prin Maria, după ce a adus cinstirea ce se cuvine Inimii Preasfinte a lui Isus, să se aducă și inimii preaiubitoare a mamei sale cerești omagii asemănătoare de pietate, de iubire, de recunoștință și de reparație. Așa cum papa Leon al XIII-lea a consacrat întreg neamul omenesc Inimii Preasfinte a lui Isus, tot așa a voit și papa Pius al XII-lea să consacre întreaga familie umană Inimii Neprihănite a Mariei. Noi dorim, mai spune Pius al XII-lea, ca ori de câte ori împrejurările o cer, să se facă această consacrare în dieceze, în parohii, precum și în familii.

Papa s-a făcut ecoul cuvintelor preasfintei Fecioare Maria de la Fatima. Pentru mântuirea sufletelor, Dumnezeu vrea să stabilească în lume evlavia către Inima Neprihănită. Când lumea se abrutizează, își pierde sensibilitatea, când omenirea se militarizează și spiritul de cazarmă tinde spre brutalitate și război, spre cruzime și insensibilitate, Maria intervine din cer și lasă să iasă din Inima ei Neprihănită lacrimi de mamă, pline de duioșie și milă. La 10 octombrie 1925, sfânta Fecioară a spus sorei Lucia: Copilul meu, privește inima mea străpunsă de spinii blasfemiilor și ai nerecunoștințelor oamenilor. Făgăduiesc că voi fi de față în ceasul morții cu harurile necesare mântuirii tuturor acelora care se vor spovedi în prima sâmbătă din lună, timp de cinci luni consecutiv, vor recita rozariul și vor medita un sfert de oră asupra celor cincisprezece mistere ale rozariului, îndeplinind aceste acte în spirit de reparație față de Inima mea Neprihănită.

Influența iubitoare și puternică a Fecioarei Maria urmărește convertirea inimilor noastre la Dumnezeu, creșterea lor în harul lui Cristos, păstrarea lor în ascultare față de Duhul Sfânt, întărirea lor în fața asalturilor diavolești și a atracțiilor spre păcat, deschiderea lor mai largă spre Dumnezeu și aproapele, ca să bată în ritmul Inimii lui Isus, focar arzător de iubire. Acolo unde este Inima Mariei, acolo și inima omului este în mâinile lui Dumnezeu și diavolul se retrage. Inima Mariei și Inima Preasfântă a lui Isus sunt strâns unite. Inima Mariei ne conduce la Inima lui Isus, "Regele și centrul de atracție al tuturor inimilor" omenești, fiindcă iubirea inimii ei față de Dumnezeu și față de aproapele este idealul oricărei inimi. (după Religia iubirii pag. 33)
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire