pregateste pagina pentru tiparire

 
 LITURGIE 

Predici la solemnități, sărbători și comemorări
pr. Anton Dancă

achizitionare: 07.09.2005; sursa: Editura Presa Bună

Solemnitatea Sfintei Fecioare Maria Născătoarea lui Dumnezeu

Și după opt zile, i-au pus numele Isus

(1 ianuarie)

Îndemnul lui Sedulius adresat Maicii Domnului este: Bucură-te, sfântă Născătoare: tu l-ai născut pe Regele care stăpânește cerul și pământul în veac de veac (Antifonul de la intrare). Parafrazându-l, putem spune fiecărui creștin: Bucură-te, creștinule, fiindcă ești chemat să împarți bucuria nașterii Regelui regilor împreună cu sfânta Născătoare de Dumnezeu și să domnești cu el în veac de veac! Aceasta pentru că, așa cum a spus cineva: Omul nu este cu adevărat om decât în Dumnezeu. Însăși ființa sa este uniune cu Izvorul vieții. Toate vin de la Dumnezeu. A-l simți pe Dumnezeu vine tot de la Dumnezeu, căci Dumnezeu este mai apropiat omului decât își este el însuși. Omul este un animal chemat să devină Dumnezeu (Oliver Clement, Puterea credinței, Ed. Pandora, pag. 74).

După ce acum opt zile în urmă am avut bucuria de a-l sărbători pe Dumnezeu făcut om, azi suntem chemați la bucuria de a-l sărbători pe omul îndumnezeit. O spune atât de frumos N. Berdeaev: Taina cea mai mare a omenirii este nașterea lui Dumnezeu ca om și taina cea mai mare a divinității este nașterea omului în Dumnezeu. Prin Cristos, Dumnezeu devine Chip și omul, la rândul său, își descoperă propriul chip (id., pag. 75)

În octava Crăciunului avem bucuria de a sărbători pe Fecioara Maria ca mamă a lui Dumnezeu; pe Fiul lui Dumnezeu care se înscrie în spiritualitatea poporului său prin circumciziune și impunerea numelui de Isus; sărbătorim ziua mondială a păcii și anul nou civil.

Dintre toate acestea, lecturile biblice pun accentul pe fiul Mariei, pe numele Domnului și pe numele lui Isus, mai mult decât pe titlul sărbătorii din calendar de: Solemnitatea Sfintei Fecioare Maria Născătoarea lui Dumnezeu.

Aceasta se datorează faptului că bucuria sărbătorii de azi s-a născut din bucuria sărbătorii de acum opt zile în urmă, fiindcă numai din taina cea mai mare a divinității se naște omul în Dumnezeu.

Această atenție acordată cu precădere Fiului nu reduce însă cu nimic rolul Mariei ca mamă a lui Dumnezeu, ci din contra, îl pune în evidență: ea este mamă în adevăratul sens al cuvântului, fiindcă a fost într-o totală legătură cu Cristos, de aceea, cu cât o cinstim mai mult, cu atât mai mult îl onorăm pe Fiul ei, conștienți fiind că oricât am cinsti-o de mult, niciodată nu o vom cinsti așa cum a cinstit-o Fiul prin aceea că, Dumnezeu fiind, a găsit modalitatea de a onora sânul ei printr-o prezență unică, inefabilă, ipostatică, în stare să cuprindă toată desăvârșirea și binecuvântarea lui Dumnezeu, adică mântuirea prin Isus. În clipa în care Isus s-a născut din Fecioara Maria, în acea clipă Maria se naște în Dumnezeu ca mamă a lui Isus și a noastră.

Această ofertă mântuitoare ne vine prin Maria și ea o împarte poporului lui Dumnezeu ca odinioară păstorilor. Preacurata Fecioară care a dat viață pământească Fiului lui Dumnezeu, continuă să împartă oamenilor viața divină. Din acest motiv este considerată mama fiecărui om care se naște pentru viața lui Dumnezeu, este mama tuturor. În acest sens Magisteriul Bisericii definește că: Maria pururea Fecioară, este proclamată în mod solemn ca preasfântă mamă a lui Dumnezeu de Conciliul din Efes, deoarece Cristos a fost recunoscut în sens adevărat și propriu ca Fiu al lui Dumnezeu și Fiu al Omului (UR 15).

Faptul că azi se sărbătorește în toată lumea Ziua păcii, se datorează tot preacuratei în calitatea ei de mamă a lui Dumnezeu și a oamenilor, fiindcă sărbătorim acea pace pe care Maria, una dintre noi, a găsit-o înaintea tuturor prin adeziunea totală față de iubirea lui Dumnezeu, adică a găsit acea pace pe care Isus a venit să o aducă tuturor oamenilor care cred în iubire.

Pacea, în sens biblic, este darul mesianic prin excelență, este mântuirea adusă de Isus, este reconcilierea și împăcarea noastră cu Dumnezeu. Pacea mai este și o valoare umană care trebuie să se realizeze pe plan social și politic, dar care își înfige rădăcinile tot în misterul lui Cristos. Or, pacea lui Cristos, așa cum a descris-o papa Ioan al XXIII-lea, se bazează pe patru piloni, pe cei patru stâlpi ai casei păcii: pe adevăr, pe dreptate, pe iubire și pe libertate (cf. MAC pag. 111-112). Unde lipsește un pilon, acolo casa păcii se prăbușește.

Prima lectură de azi (Num 6,22-27) este o lecție de binecuvântare. A-l binecuvânta pe cineva însemna a-l mulțumi. La popoarele din Vechiul Testament regele avea misiunea sacerdotală, divină, de a-i face mulțumiți pe supușii în numele lui Dumnezeu. Regele David și Solomon, fiul său, binecuvântau poporul prin formule deosebite (cf. 2Sam 6,18; 1Rg 8,14. 55) și în primul rând era pusă binecuvântarea cu pace, ea fiind garanția vieții și având menirea să condenseze veșnicia în timp: Dumnezeu însuși devenind pacea acelora care îl iubesc păstrându-i poruncile (cf. CBL 220-221).

În lectura a II-a (Gal 4,4-7), sfântul Paul ne arată că Dumnezeu în iubirea sa a depășit așteptările omului în ceea ce privește binecuvântarea: nu s-a mulțumit să ne binecuvânteze prin regi, prin oameni, ci la timpul hotărât ne-a binecuvântat prin însuși Fiul său născut din femeie. El s-a înscris în realitatea istorică a poporului ales și s-a supus Legii, ca să ne scoată de sub Lege și să ne facă fii. Isus s-a scufundat total în carnea omenească, în slăbiciunea umană, ca să o poată salva.

Evanghelia zilei (Lc 2,16-21) ne arată cum s-a înscris Isus în slăbiciunea cărnii prin circumciziune, prin acel rit dureros de înscriere în rândul celor care făceau parte din poporul supus Legii. La împlinirea acestui rit se punea un nume care semnifica misiunea pentru care copilul era predestinat s-o împlinească în rândul fraților săi.

În Noul Testament acest rit a fost înlăturat deoarece fiind cu un specific de clan, de trib, destinat numai unui număr determinat de înrudire, se opunea misiunii universale a Bisericii (cf. MAC pag. 114).

Punând numele de Isus, indicat de înger la Buna-vestire (cf. Lc 1,31), se arată misiunea care i-a fost încredințată Fiului de către Tatăl ceresc pentru a o împlini pe pământ: mântuirea lumii. Isus înseamnă: Dumnezeu mântuiește (cf. Mt 1,21).

În ce constă mântuirea?

Mântuirea este:

- posibilitatea omului de a ieși din starea de animalitate și de a se naște în Dumnezeu;

- posibilitatea de a-l cunoaște pe Dumnezeu, de a dialoga cu el, de a deveni părtaș al naturii divine;

- posibilitatea de a-l iubi pe Dumnezeu prin iubirea desăvârșită a Fiului său;

- posibilitatea de a accepta iubirea divină ca pe forma supremă a existenței proprii și a tot ceea ce există în cer și pe pământ;

- posibilitatea de a învăța de la Isus blândețea și smerenia (cf. Mt 11,29). Blândețea stă la temelia păcii, a bunelor relații interumane; smerenia stă la temelia bunelor relații cu Dumnezeu. Fără învățarea acestei lecții, fără trăirea ei nu există pace cu oamenii și nici nu se poate adresa cineva lui Dumnezeu cu numele de Abba-Tată.

Cine reușește să învețe această lecție va face ca David: aruncă armele și se avântă în lupta vieții împotriva lui Goliat, adică împotriva morții, împotriva șarpelui viclean, fără a avea altă armă decât numele lui Isus. Ba chiar mai mult: Numele lui Isus devine o cheie care deschide universul, ofrandă tainică, un sigiliu divin pe tot ce există. Invocarea Numelui lui Isus este o metodă de transfigurare a Universului (id., pag. 85).

Punând sigiliul divin pe începutul anului nou, acesta devine anul mântuirii, anul nașterii omului în Dumnezeu prin Născătoarea lui Dumnezeu.

Ruga noastră - Dumnezeule, care prin fecioria roditoare a Mariei ai dăruit neamului omenesc bunurile mântuirii veșnice, dă-ne, te rugăm, să simțim și noi mijlocirea aceleia prin care l-am primit pe Dătătorul vieții, pe Isus Cristos, Fiul tău - să fie dovada vie a credinței, speranței și iubirii autentice. Amin.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire