pregateste pagina pentru tiparire

 
 LITURGIE 

Predici la solemnități, sărbători și comemorări
pr. Anton Dancă

achizitionare: 07.09.2005; sursa: Editura Presa Bună

25 ianuarie: Sărbătoarea convertirii lui Saul din Tars

Nu sărbătorim convertirea lui Saul în Paul pe drumul Damascului pentru că este o minune a harului, ci pentru că este totală și definitivă, obținută prin jertfa și rugăciunile diaconului Ștefan, după părerea multor autori, și constituie un exemplu de luptă pentru menținerea unității Bisericii lui Isus. Am amintit ceva de pedagogia sa din Scrisoarea I către Corinteni în predica din 23 ianuarie. Ea nu se termină aici.

"Captivitatea" pe care Paul a trebuit să o îndure pentru credință și l-a rupt de alte probleme zilnice, precum și "speculațiile cosmice" pe care a trebuit să le combată din comunitatea creștină din Colose, au contribuit mult la lărgirea orizontului său asupra Bisericii. Ekklesia nu mai apare ca o comunitate cu caracter local, dar este, în toată plenitudinea și universalitatea sa: trupul lui Cristos, punctul de reconciliere dintre iudei și celelalte popoare prin formarea unui singur om desăvârșit (cf. Col 1,18-24; Ef 1,23). Biserica, rămânând unită cu capul ei care este Cristos (Ef 1,22; Col 1,18) se face părtașă de puterile lui divine, îngerești (cf. Col 2,10), având acces la izvorul vieții care este esențial pentru coeziune și creștere (id. 2,19; Ef 4,15 ș.u.), căpătând prin el biruință asupra morții (cf. Col 4,15).

Isus, capul Bisericii, este mântuitorul ei și o iubește precum mirele pe mireasă (cf. 2Cor 11,2), jertfindu-se pentru dânsa ca să o facă părtașă de sfințenia lui prin Botez, ca apoi să o poată prezenta Tatălui plină de strălucire și măreție.

Dacă suntem ai lui Isus cu adevărat, atunci trebuie să avem față de Biserică aceleași sentimente ca ale sale: să o iubim, să ne jertfim, să o sfințim prin propria viață și să o prezentăm Tatălui plină de strălucire. Nu polemica cu alți creștini contribuie la descoperirea adevăratei Biserici a lui Cristos! În căutarea unității creștine lucrurile nu merg ca în negocierile diplomatice. Acestea, dacă nu ajung la un consens, nu fac nimic. În domeniul spiritual, în schimb, fiecare efort sincer posedă spiritul de jertfă, semnul iubirii, care are în sine efectul său, constituie deja un fel de unire, un pas important spre ideal, un câștig real.

După ce Saul a fost un aprig persecutor al Bisericii lui Isus, azi ne este îndrumător spre apărarea unității Bisericii, spre biruința ei peste veacuri, prin legătura desăvârșirii, prin caritate, spunându-ne: Dragostea este îndelung răbdătoare; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuiește, nu se laudă, nu se mândrește; dragostea nu se poartă cu necuviință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul; nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr; toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă (1Cor 13,4-7).

Să facem un program de viață din această învățătură și vom deveni lumină din lumina de pe drumul Damascului, putând spune cu Paul: Trăiesc eu, dar nu eu trăiesc, Cristos trăiește în mine! (Gal 2,20).

Trăind viața lui Cristos, Paul devine trâmbița speranțelor supreme. Până la sfârșitul secolelor, noapte și zi dacă este necesar, bunul soldat al lui Cristos va cutreiera printre corturile taberei militare, va suna alarma și atacul; va întări în inimi vioiciunea celor bravi, îi va regrupa pe cei răniți și pe cei lași; îi va reînsufleți pe toți cei care încă nu sunt morți, pentru lupta în care înfrângerea este imposibilă. Dar, printr-o minune inefabilă, această trâmbiță de război va avea modulații umile, de o blândețe îngerească. Ea va cânta domnia iubirii și a păcii fără sfârșit (Emil Baumann, Viața și lucrările câtorva mari sfinți în viziunea unor comentatori celebri, Ed. Crater, București 1994, pag. 27).
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire