pregateste pagina pentru tiparire

 
 LITURGIE 

Alte predici

Inapoi la cuprins Femeia în așteptarea lui Dumnezeu
Duminica a IV-a din Advent, 18 decembrie 2005
Luca 1,26-38
pr. Enzo Bianchi

Crăciunul este de acum aproape și amintirea nașterii lui Isus apare ca zălog al venirii sale în glorie: cel care a venit în trup și în umilință la Betleem, va veni în glorie, viu pentru totdeauna în Împărăția sa. Pasajul Evangheliei de astăzi ne prezintă evenimentul care precede venirea lui Mesia în trup: conceperea sa, începutul vieții sale pământești. Și totul se petrece ca împlinire a unui cuvânt al lui Dumnezeu, deoarece Dumnezeu împlinește întotdeauna promisiunile sale.

Prin profetul Natan, Dumnezeu i-a făcut într-adevăr lui David promisiunea unei case, a unei dinastii regale: "Iată Domnul îți vestește că-ți va întări casa... voi ridica după tine pe urmașul tău, care va răsări din coapsele tale și voi întări stăpânirea ta" (2Regi 7,12). Așadar un fiu îi este promis lui David, un fiu căruia Dumnezeu însuși îi va fi Tată, și care va domni pentru totdeauna asupra poporului lui Dumnezeu. Iată originea speranței și a așteptării mesianice nutrite de generații de credincioși, care se manifestă în ora împlinirii; mulți sunt în așteptarea acestei veniri a lui Mesia, dar mai presus de toate un Israel spiritual, un grup mic de săraci și umili se încred doar în Domnul și nu încetează să invoce în fiecare zi venirea Împărăției.

Și tocmai în mijlocul lor vine Mesia, datorită unei tinere femei din Nazaret, Maria, căreia îi este vestită de către înger împlinirea promisiunii: Domnul a umplut-o cu harul său, cu iubirea sa, Domnul este cu ea. Această iubire face fecund pântecele ei de fecioară, și Maria zămislește un fiu, un om pe care doar Dumnezeu poate să îl dăruiască lui Israel și întregii omeniri: "Vei primi în sân și vei naște un fiu și-l vei numi Isus. Acesta va fi mare: va fi numit Fiul Celui Preaînalt și Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său; și va domni peste casa lui Iacob pe veci, iar domnia lui nu va avea sfârșit" (Luca 1,31-33). Fiu al lui David, așadar, însă fiu născut din Dumnezeu, nu rod al dorinței - deși sfinte - a unui bărbat și a unei femei, ci gândit, dorit și născut de Dumnezeu!

Depășită tulburarea inițială în fața acestei vești extraordinare, Maria dialoghează cu sine însăși, încercând să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu: cum poate avea loc un eveniment cunoscut dintotdeauna ca rod al unirii dintre doi soți, ca și consecință a unui act hotărât de oameni, dacă Maria nu s-a hotărât pentru aceasta ci, dimpotrivă, nu cunoaște bărbat? Și revelația se clarifică puțin câte puțin: un astfel de fiu poate fi dat doar de Dumnezeu care l-a promis, și de aceea Spiritul lui Dumnezeu, prezența sa, va veni asupra Mariei, la fel cum norul Prezenței mergea deasupra poporului lui Israel; astfel Maria va putea da carne și sânge unui fiu născut nu din voință umană, care este "opera lui Dumnezeu", este Fiul lui Dumnezeu!

Da, prin Isus Dumnezeu alege să devină Emanuel, Dumnezeu-cu-noi, cunoscând conceperea, nașterea, viața, moartea... Eternul se face muritor, cerescul se face pământesc, invizibilul se face vizibil, divinul se face uman; și toate acestea prin intermediul unei femei credincioase, care îl așteaptă pe Dumnezeu.

Din acel moment această femeie, datorită prezenței Fiului lui Dumnezeu în pântecele ei, este locul în care noi îl putem găsi pe Dumnezeu prezent "în mijlocul nostru". Dacă vestirea îngerului către Maria constă într-un discurs articulat, lung, răspunsul umilei fecioare din Nazaret este în schimb scurt: "Iată slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău". Maria consimte cu simplitate hotărâtă la iubirea lui Dumnezeu și astfel îi face loc în ea fiului pe care doar Dumnezeu ni-l putea da.

Noi ce spațiu lăsăm acțiunii lui Dumnezeu în viețile noastre?
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire