pregateste pagina pentru tiparire

 
 LITURGIE 

Despre Anul liturgic catolic si ortodox, dupa ritul apusean si rasaritean

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior ANUL LITURGIC

Ciclul temporal

Timpul de peste an sau ciclul temporal este format din 33 sau 34 de săptămâni și cuprinde două perioade: de luni după Botezul Domnului până la Miercurea Cenușii și de luni după Rusalii până la Advent. În ciclul temporal sunt patru solemnități mobile care variază în funcție de data Paștelui. Acestea sunt: Sfânta Treime, Preasfântul Trup și Sânge al lui Cristos, Inima Preasfântă a lui Isus și Cristos Rege.

 

Sfânta Treime

Această solemnitate a fost celebrată dintotdeauna în prima duminică după Rusalii. În jurul anului 800, Sfântul Benedict (t 821), renumitul abate de Aniane (Franța), a dedicat Sfintei Treimi biserica mănăstirii sale împreună cu altarul principal, iar alături de acesta a ridicat alte trei altare. Altarul principal îl simboliza pe Dumnezeul unic, celelalte trei altare reprezentau cele trei persoane ale Sfintei Treimi. Sărbătoarea Sfintei Treimi a început să fie celebrată pentru prima dată la mănăstirea din Cluny și în alte mănăstiri din Franța în jurul anului 1000. Papa loan al XXII-lea, în 1334, în timp ce se afla în exil la Avignon (Franța), a impus-o întregii Biserici.

 

Preasfântul Trup și Sânge al lui Cristos (Joia Verde)

Această solemnitate este celebrată în prima zi de Joi după solemnitatea Sfintei Treimi. La apariția acestei sărbători, o mare contribuție a avut-o o călugăriță belgiană, fericita luliana de Mont Cornillon din dieceza de Liege, care, începând cu anul 1208 a avut o serie de vedenii. Fiind în extaz în timpul rugăciunii, a văzut luna strălucind de o lumină albă, cu excepția unei porțiuni unde apărea o pată întunecoasă. Dumnezeu i-a dat de înțeles că acea pată reprezenta lipsa în Biserică a unei sărbători în cinstea Sfântului Sacrament. Sărbătoarea a fost introdusă mai întâi în dieceza de Liege. Sărbătoarea, cu procesiunea respectivă, a fost extinsă la întreaga Biserică în anul 1264 de Papa Urban al IV-lea în urma minunii de la Bolsena, când un preot, în timp ce celebra Liturghia, la prefacere a văzut cu ochii pâinea prefăcută în carne, iar sângele din potir a pătat corporalul, altarul și pietrele pardoselii.

 

Inima Preasfântă a lui Isus

Cultul Inimii lui Isus a înflorit o dată cu aparițiile pe care le-a avut Sfânta Margareta Alacoque (+ 1690), călugăriță vizitandină de la mănăstirea Paray-le-Monial (Franța). Sărbătoarea însă a fost aprobată pentru întreaga Biserică abia în 1856 de către Papa Pius al IX-lea, fixând-o pentru ziua de vineri după octava sărbătorii Trupului Domnului.

 

Cristos Rege

Solemnitatea lui Cristos Regele universului este celebrată în ultima duminică a anului liturgic. A fost orânduită de Papa Pius al Xl-lea în 1925 cu ocazia împlinirii a 1600 de ani de la primul conciliu ecumenic din Niceea (325). Pius al Xl-lea a fost determinat să orânduiască această nouă sărbătoare de realitatea tristă a apostaziei generale a națiunilor și a laicizării statelor moderne care nu-l mai recunosc pe Cristos ca Rege și Stăpân al indivizilor și al societății.

 

Sărbători mai mici din ciclul temporal

Printre sărbătorile secundare din ciclul temporal se numără:

Schimbarea la față a lui Isus Cristos (6 august).

Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci (14 septembrie). Sărbătoarea își are originea la Ierusalim. În ziua de 13 septembrie a anului 335, a fost sfințită la Ierusalim dubla bazilică a Învierii și a Răstignirii, construită de împăratul Constantin. În ziua următoare, 14 septembrie, episcopul Ierusalimului a înălțat crucea Mântuitorului și a înfățișat-o poporului spre venerare.

Cele patru anotimpuri (Quattuor tempora). Este vorba de zilele de miercuri, vineri și sâmbătă din patru săptămâni din cursul anului care aproximativ coincid cu începutul celor patru anotimpuri, zile consacrate în mod special rugăciunii, postului și faptelor bune. Inițial erau dedicate sfințirii celor patru anotimpuri.

Potrivit normelor liturgice actuale, revine conferinței episcopale sarcina de a stabili zilele și modul de celebrare a celor patru anotimpuri.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire